Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 90  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 15, br. 57, str. 89-101
Cena kapitala korporativnog preduzeća
Visoka strukovna škola za računovodstvo i berzansko poslovanje, Beograd
Sažetak
Cena kapitala služi kao osnovni indikator uspešnosti komponovanja strukture kapitala svakog preduzeća. Utvrđivanje cene kapitala značajno je zbog toga što omogućava maksimiziranje vrednosti preduzeća i donošenje velikog broja finansijskih odluka u preduzeću. Da bi maksimizirali vrednost preduzeća, menadžeri nastoje da minimiziraju ukupne troškove poslovanja, a samim tim, i troškove kapitala. Zbog toga, komponovanje adekvatne strukture kapitala preduzeća predstavlja veoma složen problem. Cilj ovog rada je da ukaže na složenost pojedinih aspekata procesa utvrđivanja cene kapitala kao kriterijuma za donošenje strateških finansijskih odluka na nivou preduzeća.
Reference
Bogojević-Arsić, V. (2005) Korporativne finansije. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Brzaković, T. (2007) Tržište kapitala - teorija i praksa. Beograd: Čugura Print
Ivaniš, M. (2010) Upravljanje finansijama. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ivaniš, M., Nešić, S. (2011) Poslovne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Krasulja, D.S., Ivanišević, M. (2006) Poslovne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Petrović, E., Denčić-Mihajlov, K. (2007) Poslovne finansije - dugoročni aspekt finansijskog ulaganja. Niš: Ekonomski fakultet
Stančić, P. (2006) Savremeno upravljanje finansijama preduzeća. Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta
van Hörne, J., Wachowich, J. (1997) Osnove finansijskog menadžmenta. Zagreb: Mate, prevod sa engleskog
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.