Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 291-310
Ustanak Šabana Poluže u Drenici 1945. godine
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Balkanološki institut, Beograd

e-adresavukadinovicigor3@gmail.com
Ključne reči: Kosovo i Metohija; Albanija; Šaban Poluža; balisti; Drenica; Drugi svetski rat; Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije
Sažetak
U radu se analizira ustanak protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, koji je u januaru 1945. godine podigao balistički vođa i saradnik fašističkog režima tokom Drugog svetskog rata Šaban Poluža. Autor ukazuje na prethodnu popustljivost jugoslovenskih vlasti i pokušaj nagodbe sa albanskim saradnicima okupatora što je na kraju rezultiralo oružanom pobunom protiv jugoslovenske države. Članak je pisan na osnovu arhivske građe Vojnog arhiva u Beogradu, Arhiva Srbije i Arhiva Jugoslavije, kao i objavljenih istorijskih izvora i literature na ovu temu.
Reference
*** (1969) Borbe na Kosovu 1941-1944. u: Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, Beograd: Vojnoistorijski institut, tom I, knjiga 19
*** (1982) Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije i Vrhovnog štaba NOVJ 1. januara - 15. maja 1945. u: Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, Beograd: Vojnoistorijski institut, tom II, knjiga 15
Aleksić, J.J. (2015) Kosovskomitrovački srez u Aprilskom ratu. Baština, br. 38, str. 143-157
Aleksić, J.J. (2016) Stradanje srpskog stanovništva u kosovskomitrovačkom srezu tokom 1941. godine. Baština, br. 40, str. 97-111
Anić, N., Joksimović, S., Gutić, M. (1982) Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije - pregled razvoja oružanih snaga Narodnooslobodilačkog pokreta 1941-1945. Beograd: Vojnoistorijski institut
Borozan, Đ. (1995) Velika Albanija - porijeklo - ideje - praksa. Beograd: Vojnoistorijski institut vojske Jugoslavije
Božović, B., Vavić, M. (1991) Surova vremena na Kosovu i Metohiji - kvislinzi i kolaboracija u Drugom svetskom ratu. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Cvetković, S. (2009) Prilog proučavanju amnestija i abolicija političkih osuđenika u Jugoslaviji 1944-1980. Arhiv, vol. 10, br. 1-2, str. 120-132
Drljević, S. (1986) Iluzije o budućim odnosima. Duga, 9-22. avgust, 66-70
Dželetović-Ivanov, P. (2000) Balistički pokret 1939-1952 - masovnost, saradnja sa italijanskim i nemačkim okupatorom i zločini nad Srbima. Beograd: Arhiv Srbije
Đaković, S. (1984) Sukobi na Kosovu. Beograd: Narodna knjiga
Kecojević, D. (2006) Kosovo i Metohija - teror nad Srbima. u: Karamata Stevan, Ocić Časlav [ur.] Srbi na Kosovu i u Metohiji - zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Madić, M., Jončić, D. (1989) 25. Srpska brigada. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Medenica, G. (1986) Kosovsko-metohijski proleteri - Prva kosovsko-metohijska narodnooslobilačka udarna brigada. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Milković, M. (1991) Prva kosovskometohijska proleterska brigada. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Mirković, E. (2013) Referat o političkom stanju u Srbiji, Vojvodini i Kosovu i Metohiji. Baština, br. 35, str. 229-248
Mišović, M. (1987) Ko je tražio Republiku Kosovo - 1945-1985. Beograd: Narodna knjiga
Mitrović, A., ur. (1991) Srbi i Albanci u XX veku - ciklus predavanja 7-10. maj 1990. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Nikolić, Ž.B. (1972) 22 divizija. Beograd: Narodna knjiga
Pavlović, M.C. (1998) Kosovo i Metohija i Albanci (šiptari) u Srbiji i Jugoslaviji 1944-1948. Istorija 20. veka, vol. 16, br. 2, str. 153-162
Petranović, B. (1992) Srbija u Drugom svetskom ratu - 1939-1945. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Živković, M. (2012) Aćif Hadžiahmetović Bljuta - prilozi za biografiju 1919-1941. Istorija 20. veka, vol. 30, br. 3, str. 71-94
Životić, A.Ž. (2011) Jugoslavija, Albanija i velike sile - (1945-1961). Beograd: Arhipelag
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1949291V
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0