Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 13  
Back povratak na rezultate
2011, br. 31, str. 233-246
Izbeglice sa Kosova i Metohije u Raškoj u Drugom svetskom ratu
Institut za srpsku kulturu, Leposavić
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Raška; Studenički srez; Drugi svetski rat; izbeglice; Kosovo i Metohija; Raška oblast
Sažetak
Zbog svojeg geografskog položaja Studenički srez je još od maja 1941. godine bio utočište, a i tranzitni prostor za znatan broj izbeglica iz Kosovsko-metohijske oblasti. Izbeglice su pristizale i iz drugih krajeva; veoma značajna struja prisilnih migranata kretala je i iz susednih srezova u okviru Kosovskomitrovačkog okruga (koji je formalno bio pod Srbijom), kao i rubnih delova teritorija Studeničkog sreza. Još u proleće 1941. god. brojnost izbeglica postala je ozbiljan problem u celom srezu, a najviše u opštini Raška. Konstantan priliv novih izbeglica se nastavio do oslobođenja 1944. godine. Rad predstavlja pokušaj da se osvetli tadašnji period, da se rekonstruiše istinita slika o problemima izbeglih ljudi u Raškoj i njenoj okolini. Uzevši u obzir kompleksne okolnosti koje su direktno uticale na sudbine ovih ljudi, nastojali smo da objektivno pristupimo analizi i utvrdimo kako je i koliko činjeno da im se pomogne. Rad je u osnovi zasnovan na neobjavljenim izvorima. U Arhivu u Kraljevu nalazi se Fond Opštine Raška, koji obuhvata period od 1941. do 1944. god. i sastoji se od dokumenata različitog porekla i vrednosti. Posebno su značajna zvanična saopštenja i naređenja sreskog načelstva, koja se često tiču izbeglica i njihovih problema. U ovom fondu se takođe čuvaju i pismene izjave i usmena saslušanja izbeglica uzeti po naređenju sreskog načelnika, a koji su sačinjeni u Raškoj. Srećna okolnost je što je baš fond ove opštine, koja je bila na tranzitu, a često i krajnje odredište, ostao pretežno sačuvan, tako da predstavlja pravo bogatstvo za proučavanje ove tematike.
Reference
Antonijević, N. (2009) Albanski zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji u Drugom svetskom ratu - dokumenta. Beograd: Muzej žrtava genocida, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Beriša, A., i dr. (1973) Kosovo nekad i sad / Kosova dikur e sot. Beograd: Borba - Ekonomska politika
Biševac, B. (2000) Izbeglice iz Kosovske oblasti u srezu Stuudeničkom-Raška 1941-1942. u: Arhivska građa kao izvor za istoriju, 465-472
Bogdanović, D. (2006) Knjiga o Kosovu. Novi Sad: Srpska književna zadruga
Bošković, B.N. (1968) Narodnooslobodilačka borba u Ibarskom basenu. Priština: Zajednica naučnih ustanova Kosova i Metohije
Božović, B., Vavić, M. (1991) Surova vremena na Kosovu i Metohiji - kvislinzi i kolaboracija u Drugom svetskom ratu. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Đorđević, T.D. (1987) Raška i okolina. Raška: SIZ kulture
Glišić, V. (1991) Albanizacija Kosova i Metohije 1941-1945. u: Mitrović Andrej [ur.] Srbi i Albanci u 20. veku, ciklus predavanja, zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje istorijskih nauka
Hadri, A. (1965) Okupacioni sistem na Kosovu i u Metohiji 1941-1944. Jugoslovenski istorijski časopis / JIČ, br. 2, str. 40
Hadri, A. (1973) Narodnooslobodilačkl pokret na Kosovu 1941-1945. Priština: Zavod za istoriju Kosova
Maliković, M.K. (1971) Raška i okolina - geografsko-istorijski pregled. Kraljevo: Istorijski arhiv Kraljevo
Milošević, S.D. (1981) Izbeglice i preseljenici na teritoriji okupirane Jugoslavije - 1941-1945.godine. Beograd: Narodna knjiga
Petranović, B. (1992) Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2012.
Creative Commons License 4.0