Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 40, br. 4, str. 517-548
Zauzimanje startnih pozicija - ekonomski odnosi između republika neposredno nakon Drugog svetskog rata
Institut društvenih nauka, Beograd
Ključne reči: Jugoslavija; Srbija; republike; poljoprivreda; rekvizicija; otkup; velikosrpstvo; hegemonizam
Sažetak
U prezentiranom članku1 raspravlja se šta se na ekonomskom polju dešavalo između republika odmah nakon oslobođenja Jugoslavije, odnosno do kraja prvog petogodišnjeg plana. Ti odnosi su bili u potpunosti podređeni politici. Prelivanje dohotka obavljano je mehanizmima ekonomske politike a to znači, pre svega, uz pomoć federalnog budžeta, rekvizicije i obaveznog otkupa koji su najviše pogodili Srbiju. Zatim, putem preseljenja industrijskih objekata, depresiranih cena poljoprivrednih proizvoda, cena strateških proizvoda, energenata i sirovina i mnogim drugim mehanizmima. I to sve zbog, kako je prilikom usvajanja prvog petogodišnjeg plana, u Narodnoj skupštini javno rečeno predratne "politike nacionalnog ugnjetavanja" i "hegemonije", koju je između dva svetska rata sprovodila "velikosrpska" buržoazija i "hegemonistički" Beograd.
Reference
*** (1948) V kongres Komunističke partije Jugoslavije. Beograd: Kultura
*** (1945) Prva sednica Privrednog saveta. Arhiv Jugoslavije, 16. i 8. oktobar 40/F2-4
*** (1995) Službeni list DFJ, br. 87/45 (9. 11. 1945) Nav.prema: Obradović, M.,' Narodna demokratija' i Jugoslavija 1945-1952, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, str. 66
*** (1945) Uredba o otkupu i prometu hlebnog žita za ekonomsku 1945/46. godinu. Službeni list DF Jugoslavije, br. 13, (6. 8)
*** (1950) Otkup poljoprivrednih proizvoda u NR Srbiji. Beograd: Ekonomski institut NR Srbije
*** (1946) Arhiv Srbije - Fond CK SKS. u: K-1 (Zapisnik sa savetovanja sekretara Okružnih komiteta KPC), 18. i 19. marta
*** Arhiv CKSKJ - fond Borisa Kidriča. kutija 13
*** (1957) Stanje poljoprivrede i zadrugarstva i perspektive njihovog razvoja. Beograd: Savezna narodna skupština
*** Predlog predsednika Savezne planske komisije Andrije Hebranga, o izradi programa i plana obnove i izgradnje privrede i raspodele kredita prema privrednim granama. Beograd, KMJ III-1/3
*** Zakon o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ 1947-1951. Beograd: Savezna planska komisija, str. 32-33
*** (1945) Arhiv Jugoslavije - Prva sednica privrednog saveta. 6. i 8.10., 40/f2-4
*** (1957) Službeni list FNRJ, br. 52
*** (1965) Službeni list SFRJ, br. 8
*** (1937) Statistički godišnjak, str. 356
*** (1940) Statistički godišnjak za 1940
Bićanić, R. (1938) Ekonomska podloga hrvatskog pitanja. Zagreb: Vladko Maček
Bilandžić, D. (1985) Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije - Glavni procesi 1918-1985. Zagreb: Školska knjiga
Brdar, M.M. (2001) Praksis odiseja - rekonstrukcija geneze boljševičkog totalitarizma 1917-1929. Beograd: Službeni list SRJ, tom II, poglavlja 7-8, 10-11
Broz Josip, Tito (2000) Govori i članci. II, str. 394-397. Nav. prema: Đorđević, M., Sedam levih, str. 109
Broz Josip, Tito (1947) Seljačka borba. 28. 8. (govor)
Đorđević, M. (2000) Sedam levih godina. Beograd: Naš dom
Đorđević, Ž., Mijatović, B. (1990) Preseljenje industrije Srbije od 1948. do 1953. godine. Beograd: Ekonomski institut
Gaćeša, N.L. (1984) Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945-1948. Novi Sad: Matica srpska
Gligorić, P. (1956) Rezultati posleratne privredne izgradnje Jugoslavije. u: Razvoj privrede FNRJ, Beograd: Nolit, str. 85
Gudac-Dodić, V.Ž. (1994) Politika Komunističke partije Jugoslavije 1945-1953, kao faktor blokiranja modernizacijskih procesa na selu. u: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 153
Jelić, M. (1953) Industrija NR Srbije. u: Proizvodne snage, Beograd: Ekonomski institut, str. 382
Jelić, M. (1953) Industrija NR Srbije. u: Proizvodne snage, Beograd: Ekonomski institut, str. 374
Jovanović, Ž. (1994) Poljoprivreda Srbije u ratu 1941-45. u: Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, str. 144, 148
Juriša, S. (1973) Agrarni odnosi u Baranji 1945-1953. Osijek
Kidrič, B. (1985) Sabrana dela. Beograd: Komunist, t. VII, str. 343. 49
Kidrič, B. (1985) Sabrana dela. Beograd: Komunist, t. V, str. 314
Kidrič, B. (1985) Sabrana dela. Beograd: Komunist, tom IV, I C
Kidrič, B. (1985) Sabrana dela. Beograd: Komunist, t. V, str. 62
Kidrić, B. (1985) Govor na šestom kongresu KOI. u: Komunist, Beograd, Sabrana dela, t. I, str. 89
Korošić, M. (1983) Ekonomske nejednakosti u jugoslovenskoj privredi. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Kovač, O.I. (1969) Koreni deficita platnog bilansa Jugoslavije. Ekonomska misao, br. 1, str. 106
Krstić, U., Kuljić, T. (2002) Draža Mihailović - kvisling ili borac protiv okupatora?. Istorija 20. veka, vol. 20, br. 2, str. 191-193
Mežnarić, S. (1986) Bosanci - a kuda idu Slovenci nedeljom?. Beograd: Filip Visnjić
Mihailović, K. (1982) Ekonomska stvarnost Jugoslavije. Beograd: Ekonomika
Mihailović, K. (1990) Regionalna stvarnost Jugoslavije. Beograd: Ekonomika
Milanović, B. (1990) Ekonomske nejednakosti u Jugoslaviji / Economic inequalities in Yugoslavia. Beograd: Ekonomika
Miljković, D., Nikolić, M. (1996) Razvoj republika prethodne SFR Jugoslavije 1947-1990. godine. Beograd: SZZS
Miljković, D., ur. (1986) Jugoslavija 1945-1985 - statistički prikaz. Beograd: Savezni zavod za statistiku
Nikolić, K.S. (2002) O crvenom teroru u Srbiji posle Drugog svetskog rata, Povodom knjiga: Sava Dimitrijević, Kuća doktora Danila. Slavnik jezivo stratište, Leskovac, 2002, i Dragiša Božić, Crveni metak, Moravci, 2002. Istorija 20. veka, vol. 20, br. 2, str. 219-226
Obradović, M.D. (1995) 'Narodna demokratija' u Jugoslaviji - 1945-1952. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Ocić, Č.J. (1986) Nacionalna ravnopravnost i regionalni razvoj. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Ocić, Č.J. (1985) Osnovna teorijska i metodološka pitanja utvrđivanja kriterijuma i pokazatelja razvijenosti. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Ocić, Č.J. (1998) Ekonomika regionalnog razvoja Jugoslavije. Beograd: Ekonomika
Ocić, Č.J. (2003) Uvod u regionomiku. Beograd: Znamen
Pavlović, M.C. (1997) Srpsko selo 1945-1952 - otkup. Beograd: Institut za savremenu istoriju / ISI
Petranović, B., Zečević, M. (1987) Jugoslovenski federalizam - ideje i stvarnost - tematska zbirka dokumenata. Beograd: Prosveta
Petranović, B. (1961) Pomoć UNRE Jugoslaviji. Istorija XX veka, str. 202
Petranović, B., Končar, R., Radonjić, R., ur. (1985) Sednice CK KPJ 1948-1952 - zapisnici i stenografske beleške. Beograd, itd: Komunist
Ristović, M.D. (2001) Pljačka umetničkog i kulturnog blaga Srbije u Drugom svetskom ratu i problemi njegove restitucije - nekoliko fragmenata. Istorija 20. veka, vol. 19, br. 1, str. 65-78
Serb, L. (1966) Jugoslavija i nemačke reparacije posle Drugog svetskog rata. Zbornik Pravnog fakulteta, Zagreb, br. 3-4
Sirc, L. (2002) Ništa bez vlasti. Ekonomist, br. 132, str. 46 (intervju)
Trajković, A. (1979) Tako su nas učili - vranjski okrug u NOR-u 1941-1945 - zločin okupatora. Beograd
Vuković, S. (2005) 'Strategija' lažnog mira u kući - ekonomski odnosi između regiona u Kraljevini Jugoslaviji. Sociološki pregled, vol. 39, br. 4, str. 461-496
Vuković, S. (2006) Stereotipi o Srbima i razbijanje Jugoslavije. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 120, str. 75-112
Vuković, S.V. (1994) Pokretljivost i struktura društva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Vuković, S.V. (1997) Međugeneracijska pokretljivost prema mestu rođenja. Sociološki pregled, vol. 31, br. 3, str. 385-401
Vuković, S.V. (1984) Pokretljivost i struktura društva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Živković, M., Todović, M.M. (1995) Krađa kulturnog i nacionalnog blaga Jugoslavije. Beograd: NIC 'Vojska'
Živković, N. (1994) Pljačka zlata i kulturnog dobra u Jugoslaviji 1941-1945. Beograd
Živković, N. (1985) Ratna šteta koju je Bugarska učinila Jugoslaviji 1941-1944. Beograd: Institut za savremenu istoriju / ISI
Živković, N. (1975) Ratna šteta koju je Nemačka učinila Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu. Beograd: Institut za savremenu istoriju / ISI
Žutić, N.S. (2002) Preseljenje (uništenje) srpske avio-industrije 1952-1961. - primer Ikarusa. Istorija 20. veka, vol. 20, br. 1, str. 115-131
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0604517V
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Sociološki pregled (2003)
Stvaranje nacionalnih ekonomija i razbijanje Jugoslavije
Vuković Slobodan V.

Sociološki pregled (2011)
Ekonomski uzroci razbijanja/raspada Jugoslavije
Vuković Slobodan

Sociološki pregled (2008)
Paradigma prijatelj-neprijatelj - model antisrpske propagande 90-tih
Vuković Slobodan

prikaži sve [71]