Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 24  
Back povratak na rezultate
2010, br. 28, str. 251-274
Predstave o vampiru kao upozorenje živima
nema
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 148020: Duhovne pojave i stvaralaštvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji od XV do XX veka

Sažetak
Prikupljena etnografska građa o životu i kulturi stanovništva Kosova i Metohije govori da u religijskim predstavama tog stanovništva važno mesto zauzima vampir. Reč je o biću koje je zamišljeno kao živi mrtvac, koji se nakon smrti vraća među žive u nameri da im nanesezlo i štetu. Cilj rada predstavlja pokušaj da se u bavljenju religijskim shvatanjima, u ovom slučaju verovanjima u vampire, umesto puke deskripcije, koja u srpskoj etnologiji dominira sve do nekoliko poslednjih decenija 20. veka, afirmiše koncept naučne eksplikacije. U radu se verovanja u vampire objašnjavaju sa komunikacijskog aspekta, koji u srpskoj etnologiji postaje aktuelan zahvaljujući uticaju strukturalne antropologije, a sa kojeg se verovanja u tog demona uočavaju kao medijum putem kojeg živi među sobom razmenjuju neke od društveno značajnih poruka.
Reference
Antonijević, D., ur. (2009) Strukturalna antropologija danas. Beograd: Filozofski fakultet - Srpski genealoški centar - Odeljenje za etnologiju i antropologiju
Bandić, D.I. (2004) Narodna religija Srba u 100 pojmova. Beograd: Nolit
Bandić, D.I. (1997) Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko - ogledi o narodnoj religiji. Beograd: Biblioteka XX vek
Darmanović, M. (1992) Verovanja u vampire i neka druga demonska bića iz srpske mitologije. Baština, br.5
Jovanović, B.G. (2004) Vampir kao metafora. Glasnik Etnografskog instituta SANU, br. 52, str. 227-233
Kovačević, I. (2006) Van Genep po drugi put među Srbima - prilog istoriji srpske etnologije/antropologije u poslednjoj četvrtini dvadesetog veka. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 1, br. 1, str. 81-94
Kovačević, I. (2008) Srpska antropologija u prvoj polovini dvadesetog veka. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, br. 72, str. 25-40
Kovačević, I. (2005) Iz etnologije u antropologiju. u: Zbornik Etnologija i antropologija: stanje i perspektive, Beograd: Etnografski institut SANU
Lič, E. (1972) Klod Levi-Stros. Beograd: Duga
Radulović, L. (2006) Vampir - osujećeni mitski predak i simbol osujećenog muškog seksualnog potencijala. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 1, br. 1, str. 182-202
Sinani, D. (2009) Strukturalizam u proučavanju narodne religije u Srbiji. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 4, br. 2, str. 199-217
Vukanović, T.P. (2005) Drenica - druga srpska Sveta Gora - antropogeografska i etnološka razmatranja na terenu u i narodu vršena 1934-1937. godine. Priština: Muzej u Prištini
Zečević, S. (1981) Mitska bića srpskih predanja. Beograd: Vuk Karadžić, 1-226
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2011.
Creative Commons License 4.0