Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
2020, br. 51, str. 33-44
Ljubiša Jocić - pesnik van konvencija
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresaanaofrelin@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Ljubiša Jocić; srpski nadrealizam; poetska proza; "novi realizam"; Draga Mašin; U zemlji Arastrata
Sažetak
Ljubiša Jocić, saputnik srpskog nadrealizma, pesnik, romanopisac, pripovedač, esejist, glumac, reditelj, dramaturg, slikar, ostavio je nedovoljno istražen i obiman umetnički legat. U njegovom ukupnom umetničkom angažmanu, uočljivo je motivsko jedinstvo, koje se očitije kroz fenomene zagonetke Erosa, raščlanjavanja i preispitivanja sveta i sopstva, straha od zla u svim pojavnostima, do traganja za harmonijom i prvobitnom nevinošću sveta, kojem se, pokazuje Jocić, najbliže dolazi upravo u prostoru stvaralačkog. U primarnim idejama, kao i u postupcima građenja književnog teksta, Ljubiša Jocić je uvek bio van dominantnih poetika i opšteprihvaćenih, podobnih i kanonizovanih literarnih paradigmi. Intencija ovog istraživanja je da ustanovi kakva je bila recepcija Jocićevog dela u promišljanjima književnih kritičara i teoretičara, kojima je bio savremenik.
Reference
*** (1981) Francuska književnost od 1857. do 1933. Sarajevo: Svjetlost, Knjiga III/1
Aleksić, B. (1980) Poezija nadrealizma u Beogradu. Beograd: Rad
Bandić, M. (1955) Jedna melodrama. Savremenik, knjiga I, broj 4
Blečić, M. (1964) Kako je nastala poema Zelengora Ljubiše Jocića. Četvrti jul, 25.2
Deretić, J. (1983) Istorija srpske književnosti. Beograd: Nolit
Gluščević, Z. (1966) Perom u raboš. Sarajevo: Svjetlost
Ignjatović, D.S. (1980) Sa piscima i o piscima međuratnim. Beograd: Institut za književnost i umetnost
Jakobson, R. (1978) Ogledi iz poetike. Beograd: Prosveta
Jocić, L. (1930) San ili biljka. Beograd, piščevo izdanje
Jocić, L. (1958) Draga Mašin. Beograd: Kosmos
Jocić, L. (1963) Draga Mašin. Beograd: Kosmos
Jocić, L. (1980) Draga Mašin. Beograd: BIGZ
Jocić, L. (1962) Skriveni svetovi. Beograd: Prosveta
Jocić, L. (1940) Polomljena kola. Beograd, piščevo izdanje
Jocić, L. (1954) I s tobom sama. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Jocić, L. (1955) U zemlji Arastrata. Beograd: Nolit
Jocić, L. (1956) Tamnice. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Jocić, L. (1963) Kurir na prozoru. Beograd: Prosveta
Jocić, L. (1975) Mesečina u tetrapaku. Beograd: Prosveta
Jocić, L. (1976) Koliko je sati. Beograd: Slovo ljubve
Jocić, L. (u rukopisu) Nulti čas. 1978
Jocić, L. (1940) Proletnji san. Beograd, piščevo izdanje
Jocić, L. (1951) Ogledalo. Beograd: Novo pokolenje
Jocić, L. (1934) Ljubav i sloboda. Beograd, piščevo izdanje
Jocić, L. (1937) Poesies et Contes (Un essai vers le noveau realisme). Paris, piščevo izdanje
Konstantinović, R. (1977) Ljubiša Jocić ili nevinost gusenice. Treći program, br. 34, 35, knjiga III, IV
Konstantinović, R. (1983) Biće i jezik. Beograd: Rad, knjiga III
Kostić, Đ. (1972) Do nemogućeg. Beograd: Nolit
Lasić, S. (1974) Struktura Krležinih 'Zastava'. Zagreb: Liber
Lukić, S. (1966) Savremena poezija. Beograd: Nolit
Maksimović, M.S. (1978) Mene i preobražaji pesnika Ljubiše Jocića. Politika, 4.3
Markjevič, H. (1984) Nauka o književnosti. Beograd: Nolit
Mladenović, T. (1951) 'Ogledalo' Ljubiše Jocića. Književnost, knjiga XIII, sveska 7
Nedić, M. (2011) Stilska preplitanja. Beograd: Službeni glasnik
Novaković, J.R. (1996) Na rubu halucinacija - poetika srpskog i francuskog nadrealizma. Beograd: Filološki fakultet
Palavestra, P. (1961) Ljubiša Jocić - Skriveni svetovi. Savremenik, knjiga XIII, sveska 2
Pavlović, M. (1980) Signalizam pred vratima. Venac, broj 86, septembar
Petrov, A. (1985) Poezija danas. Beograd: Prosveta
Petrov, A. (1963) Jedno da i jedno ne. Savremenik, knjiga XVII, sveska 4
Ređep, D. (1956) Ljubiša Jocić - U zemlji Arastrata. Polja, Novi Sad, godina II, broj 8-9
Smoljan, I. (1963) Pesnik koji je platio svoj račun. Republika, godina XIX, broj 6
Todorov, C. (1987) Uvod u fantastičnu književnost. Beograd: Rad
Vuković, Đ. (1985) Ogledi o srpskoj književnosti. Beograd: Nolit
Zorić, P. (1963) Pesnik koga treba čitati. Književne novine, 17.5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-26991
primljen: 10.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0