Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
2013, br. 34, str. 67-77
Dva veka od rođenja Petra II Petrovića Njegoša (Neboš srpskog romantizma)
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresadr.velibor.lazarevic@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Njegoš; Crna Gora; vladar; vladika; književnik; diplomata; tragična ličnost
Sažetak
Svestrana ličnost Petra Petrovića Njegoša jedva se da sagledati u višestrukim životnim ulogama državnika, vladike i književnika. Život mu je bio obeležen velikim raskorakom između želja i stvarnosti, između primitivizma i plemenskog načina života i savremene evropske države koju je nameravao da stvori. Poetička izvorišta njegovog bogatog književnog stvaralaštva protežu se od antičkih uzora, preko srpskih epskih pesnika do klasika evropskog romantizma. Povod za podsećanje na njegovo neprolazno delo je dvestagodišnjica od njegovog rođenja (1813-2013), koja će se obeležiti u Srbiji.
Reference
Andrić, I. (1982) Njegoš kao tragični junak kosovske misli - Njegoševa čovečnost umetnik i njegovo delo. u: Sabrana dela Ive Andrića, Beograd: Prosveta, knj. 13
Crnjanski, M. (1999) Njegošev grob, razmišljanja o Njegošu - eseji i članci I. u: Književnost, umetnost, Dela Miloša Crnjanskog, Beograd: Zadužbina Miloša Crnjanskog, tom X, knj. 21
Deretić, J., Gorski, N.vijenac P.P. (1986) Gorski vijenac P. P. Njegoša. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Deretić, J. (2002) Istorija srpske književnosti. Beograd: Prosveta
Đilas, M. (1988) Njegoš - pjesnik, vladar, vladika. Beograd: Autorsko-izdavačka grupa Zodne
Ivanović, R.V. (2003) Petar drugi Petrović Njegoš. Bijelo Polje: Pegaz
Latković, V. (1963) Petar Petrović Njegoš. Beograd: Nolit
Petrović, P., Njegoš (1975) Pisma. u: Celokupna dela Petra Petrovića Njegoša, Beograd: Prosveta, knj. Šesta, http://www.ppnjegos.org/biograiija.htm, [1. 4. 2013]
Popović, M. (1968) Istorija srpske književnosti (I): romantizam. Beograd: Nolit
Popović, P. (1900) O Gorskom vijencu. Mostar: Paher i Kisić
Savić-Rebac, A. (1966) Pesnik i njegova poezija, Helenski vidici. Beograd: SKZ
Sekulić, I. (1977) Jezik Gorskog vijenca. u: Iz domaćih književnosti I, Sabrana dela Isidore Sekulić, Beograd: Vuk Karadžić, knj. IV
Sekulić, I. (1977) Njegošu - knjiga duboke odanosti. u: Sabrana dela Isidore Sekulić, Beograd: Vuk Karadžić, knj. VI
Velimirović, N. (1911) Religija Njegoševa. Beograd: Štamparija Sv. Sava
Vrčević, V. (2003) Život Petra II Petrovića Njegoša. Beograd: SKZ
Živković, D. (1970) Osnovi Njegoševe pesničke inspiracije - Evropski okviri srpske književnosti. Beograd: Prosveta