Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 33  
Back povratak na rezultate
2018, br. 46, str. 13-18
Komunikacija sa piščevom imaginacijom
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresaanaorfelin@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: književna teorija; pozitivizam; imanentna analiza dela; fenomenologija; entropija književnog dela
Sažetak
Od helenske ideje nemogućnosti konačnog spoznavanja umetničkog dela, preko predstavnika različitih teorijskih škola (Empson, Velek i Voren, Bašlar , Merlo-Ponti , Ingarden, Jaus, Eko) koji su pokušavali da pronađu adekvatne načine analize književnog teksta, postoji ideja da je delo osobita vrsta komunikacije autora i perceptora, a da je zadatak književne nauke da u toj komunikaciji bude oslonac svakom autentičnom, ali nikako proizvoljnom tumačenju dela.
Reference
Aristotel (2013) Nikomahova etika. Sremski karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Bašlar, G. (1998) Voda i snovi: ogledi o imaginaciji materije. Sremski karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Bašlar, G. (2003) Poetika prostora. Čačak: Gradac
Eko, U. (2004) Kod. Beograd: Narodna knjiga
Jaus, H.R. (1978) Estetika recepcije. Beograd: Nolit
Petrović, S. (1972) Priroda kritike. Zagreb: Liber
Sabato, E. (2005) Pojedinac i univerzum. Valjevo: Gradac
Velek, R., Voren, O. (1974) Teorija književnosti. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1846013S
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nasleđe Kragujevac (2016)
Pseudodokumentarnost u kontekstu savremenih umetničkih praksi
Ranković Vladimir M.

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Krivičnopravni pogled na samoubistvo
Grozdanić Velinka

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Od bona fides do načela savesnosti i poštenja
Vuletić Vladimir

prikaži sve [117]