Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 33  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 27, br. 1, str. 135-147
Andrićeva pripovijetka deca u osmom razredu osnovne škole - izazov u stvaralačkoj nastavi književnosti
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pedagoški fakultet, Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresamilslavak@gmail.com
Ključne reči: Andrić; pripovijetke za djecu; imanentni pristup; stvaralačka nastava
Sažetak
Andrićeve pripovijetke za djecu, obuhvaćene zbirkom Deca, aktuelnim nastavnim programima za osnovnu školu u Republici Srpskoj i Republici Srbiji predviđene su kao lektira za završni razred osnovne škole (u Srpskoj je to deveti razred, a u Srbiji osmi). Obradom ovih pripovijedaka u okviru lektire učenici nemaju uvid u njihov estetski, a ni etički ni saznajni potencijal. Smatramo da se Andrićeve pripovijetke za djecu, uz odgovarajuću pripremu i nastavnika i učenika, mogu uspješno obraditi na času u starijim razredima osnovne škole koristeći modele stvaralačke nastave. Mi smo kao primjer uzeli pripovijetku Deca, koja bi, s obzirom na svoju kompleksnost, mogla da bude obrađena na času u osmom razredu osnovne škole u Srpskoj (odnosno u sedmom u Srbiji). Pripovijetka govori o agresiji kao jednom od lica dječije igre, a kojeg dijete biva svjesno kad problem identiteta počne rješavati u okviru družine. Učenici uzrasta od trinaest ili četrnaest godina već se i sami suočavaju sa ovakvim problemima, a imaju i dovoljno teorijskog predznanja i čitalačkog iskustva da se okušaju na ovom štivu. Model je i praktično realizovan u dva odjeljenja osmog razreda OŠ 'Sveti Sava' u Foči, a nakon toga je metodom ankete, koristeći anonimni anketni upitnik, provjereno u kojoj mjeri je ova pripovijetka učenicima razumljiva i koje njima bliske probleme pokreće. Dobijeni podaci pokazuju da učenici jesu razumjeli pripovijetku Deca, da je ona njima zanimljiva jer pokreće probleme identiteta jedinke u družini, vršnjačkog nasilja i prihvatanja različitosti.
Reference
*** (2003) Nastavni plan i program za osnovnu školu. Banja Luka: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, http://www.rpz-rs.org/index.php
*** (2011) Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Srbiji. www.enastavnik.com/index.php
*** (2006-2011) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji. Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 3/2006, 15/2006, 2/2008 i 3/2011 - dr. pravilnik, www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Materijali_za_nastavu/Didaktika/2010- 2011/Pravilnik_o_nastavnom_ programu_za_IV_razred_osnovnog_obrazovanja_i_vasp
Andrić, I. (2008) Sabrane pripovetke. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Andrić, I. (1988) Deca. Sarajevo: Svjetlost
Aristotel (1955) Poetika. Beograd: Nolit
Idrizović, M. (1976) Književnost za djecu u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Svjetlost
Lampić, M. (2000) Mali rečnik tradicionalnih simbola. Beograd: Libretto
Lotman, J.M. (1976) Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit, 307-309
Milatović, V. (1996) Književno delo Ive Andrića u nastavi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milatović, V. (2008) Nastava srpskog jezika i književnosti u trećem razredu osnovne škole - priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nikolić, M. (1988) Metodika nastave srpskohrvatskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Prelević, R. (1989) Andrić i Krleža kao pisci detinjstva. Banja Luka: Glas
Radanović, N. (1976) Ogledi. Sarajevo: Svjetlost
Ruso, Ž. (1925) Emil ili o vaspitanju. Beograd: Knjižarnica Rajkovića i Ćukovića
Velek, R., Voren, O. (1965) Teorija književnosti. Beograd: Nolit
Vučković, R. (1974) Velika sinteza - o Andriću. Sarajevo: Svjetlost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/inovacije1401135I
objavljen u SCIndeksu: 17.06.2015.

Povezani članci

Baština (2008)
Narativni žanrovi u prozi
Milojević Miloje

Zb Učitelj fak Prizren-Leposavić (2014)
Poetski jezik kao odlika stila književne proze
Stakić Mirjana

Nasleđe Kragujevac (2016)
Pseudodokumentarnost u kontekstu savremenih umetničkih praksi
Ranković Vladimir M.

prikaži sve [63]