Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 33  
Back povratak na rezultate
Metodičke pretpostavke za tumačenje srpskog romantizma u multikonfesionalnim i multietničkim sredinama
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za filološke nauke
Ključne reči: tekst; kontekstualizacija; čitanje; depersonalizacija čitalačkog čina
Sažetak
U ovom radu određujemo ishodišta mogućih grešaka koje nastaju usled tendencioznog čitanja i interpretacije u nastavi prilikom obrade književnoumetničkih tekstova iz epohe srpskog romantizma. Kao što je poznato, epoha romantizma u celoj Evropi obeležena je nacionalnim buđenjem, razvijanjem nacionalne svesti i formiranjem nacija prema novim, modernim, građanskim tendencijama. Po tome nije bio drugačiji ni poetski diskurs srpskih romantičara, izuzev što je u ovoj južnoslovenskoj državi do promena došlo sa izvesnim zakašnjenjem. Da bi kod učenika bila izbegnuta eventualna nacionalistička empatičnost (recimo sa tekstovima P. P. Njegoša, V. Karadžića, J. J. Zmaja, Đ. Jakšića i L. Kostića), odnosno da se sa drugog aspekta ne bi ispoljio konfesionalni antagonizam, neophodno je učenike pripremiti za čitanje ovih tekstova.
Reference
Ahmetagić, J. (2011) Priče o Narcisu zlostavljaču: zlostavljanje i književnost. Beograd: Službeni glasnik
Aristotel (1990) O pesničkoj umetnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, preveo Miloš N. Đurić
Bajtal, E. (2007) Gorki vijenac kroz prizmu postgenocidnog iskustva Srebrnice. Razlika, Tuzla, br. 11, 165-181;
Bužinjska, A., Markovski, M.P. (2009) Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik
Ćorović, V. (2011) Istorija Srba. Niš: Nova knjiga
Derrida, J. (1976) O gramatologiji. Sarajevo: Veselin Masleša
Karadžić-Stefanović, Vuk (1987) Srpske narodne poslovice. Beograd: Prosveta
Lompar, M. (2010) Njegoševo pesništvo. Beograd: Srpska književna zadruga
Skerlić, J. (1953) Istorija nove srpske književnosti. Beograd: Rad
Velek, R., Voren, O. (1985) Teorija književnosti. Beograd: Nolit
Živković, D. (1997) Evropski okviri srpske književnosti I. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1405407J
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2015.

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2015)
Uloga i značaj karakterizacije u tumačenju književnih likova
Stakić Mirjana M.

Nauka bezbednost policija (2013)
Nasilje Austrougarske nad Srbima početkom XX veka
Gaćinović Radoslav

Nastava i vaspitanje (2014)
Sociološki pristup i savremeno tumačenje književnosti u nastavnoj praksi
Stakić Mirjana

prikaži sve [122]