Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 33  
Back povratak na rezultate
2012, br. 32, str. 305-337
Dubrovačke mošti sv. Vlaha i disperzija etnonima Vlah u XV i XVI veku
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

e-adresadr.petrovic@hotmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: sv. Vlaho; Vizantija; Nemanja; car Dušan; Raguza; Statut sv. Vlaha
Sažetak
Emaljni relikvijar u obliku krune sa delom lobanje sv. Vlaha, koji se danas nalazi u riznici dubrovačke stolne crkve, može se dovesti u vezu sa disperzijom etnonima Vlah, u prostoru od planine Velebit, na zapad, do kopaoničkog zaleđa Starog Vlaha, stotinama kilometara na istok. Ovu disperziju etnonima Vlah pratila je trgovačka ekspanzija Dubrovačke republike u XV i XVI veku. U trenutku kada balkanske srednjovekovne države budu pale pod tursku vlast, Dubrovnik će početi svoju trgovačku ekspanziju, povezujući balkansko seosko stanovništvo - Vlahe - u svoj trgovački lanac. Tu svoju posredničku ulogu, između Turaka i hrišćanske raje, Dubrovnik će održavati, sve do vremena Napoleonove okupacije Dalmacije, početkom XIX veka.
Reference
Bešić, Z.M., Garašanin, D., Garašanin, M., Kovačević, J. (1967) Od najstarijih vremena do kraja XII vijeka. u: Istorija Crne Gore, Titograd, Knjiga prva
Dinić, M.J. (1958) Građa za istoriju Beograda u srednjem veku. Beograd
Đorđević, T.R. (1923) Naš narodni život. Beograd: Srpska književna zadruga
Elezović, G. (1940) Turski spomenici. Beograd, knj. I, sv. 1
Jireček, K. (1959) Trgovački putevi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem veku. u: Zbornik Konstantina Jirečeka, Beograd, I, 288
Karadžić, V. (1922) Crna Gora. Beograd: SKZ
Mirković, L. (1974) Ikonografske studije. Novi Sad: Matica srpska
Ostrogorski, G. (1998) Istorija Vizantije. Beograd
Pavlović, D., Marinković, R. (1954) Iz naše književnosti feudalnog doba. Sarajevo: Svjetlost
Petrović, R. (2007) Zlatni pečatni privezak kneževića Strojimira. publikacija naučnog projekta Filozofskog fakulteta u K. Mitrovici; tom 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.12.2012.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Učitelj fak Užice (2011)
Tragovi srpskog folklora u književnom delu Vladana Đorđevića
Kostić Ljiljana

Teme (2011)
Romi na Balkanu i u Srbiji
Todorović Dragan

Anali Pravnog fak Beograd (2007)
Hanefijski fikh i moderna srpska pravna istorija
Jevtić Miroljub

prikaži sve [45]