Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 32  
Back povratak na rezultate
2021, br. 25, str. 133-167
Nasilje prema ženama, nasilje nad ženama, nasilje protiv žena - kako predlog (ne) menja konceptualizaciju nasilja i konceptualizaciju žene
n/a

e-adresatamara11060@gmail.com
Ključne reči: nasilje; patrijarhat; žene; kognitivna lingvistika; orijentaciona metafora; predlog PREMA; predlog NAD; predlog PROTIV
Sažetak
Temeljnije izučavanje predloga u okvirima kognitivne lingvistike istaklo je važnost kategorije prostora u strukturiranju kako konkretnih, tako i apstraktnih značenja. Istovremena, nedosledna, ali gramatički ispravna upotreba tri predloga u konstrukcijama: "nasilje prema ženama", "nasilje nad ženama" i "nasilje protiv žena", nametnula je potrebu za detaljnom analizom ova tri predloga u pomenutim konstrukcijama i sličnosti i razlika između mentalnih predstava koje eventualno postoje kod govornika i govornica srpskog jezika u zavisnosti od toga koji se predlog koristi. Ključno obeležje kognitivističkog pristupa, da prizna uticaj čoveka i njegovog okruženja na formiranje i razvoj značenja, zahtevalo je interdisciplinarni pristup, te kontekstualizaciju i objašnjenja uz pomoć feminističke teorije, imajući u vidu da je fenomen nasilja nad ženama prepoznat, opisan i objašnjen primarno zahvaljujući feminističkom aktivizmu i teoriji. Interakcija jezika i okruženja može stvoriti ili ukazati na pukotine u određenim konceptima koje naročito dolaze do izražaja kada postoji izbor između više jezičkih izraza koji te koncepte bliže označavaju i opisuju. Ovaj rad nastoji da prikaže i pojasni te konceptualne pukotine nastale u međudelovanju jezika i patrijarhalne strukture društva koja stvara specifični vid nasilja - nasilje čija je polna razlika imperativ.
Reference
Antonić, I. (2011) Sintaksa i semantika predloga prema. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, vol. 54, br. 2, str. 161-178
Autonomni ženski centar (2006-2021) Vesti. Dostupno na: https://www.womenngo.org.rs/vesti. Pristupljeno: avgust 2021
Branković, B., Ignjatović, T., Jovanović, S., Lukić, M., Macanović, V., Mršević, Z. (2012) Godišnji izveštaj Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama. Beograd: Autonomni ženski centar, Dostupno na: https://www.zeneprotivnasilja.net/images/stories/opservatorija/ pdf/Godisnji_izvestaj_Opservatorije_za_pracenje_nasilja_prema_ zenama_2012.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Bugarski, R. (2003) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Biblioteka XX vek
Buljan-Flander, G., Kusić, S., Martin, M., Matijević-Vrsaljko, L., Tölle, N. (2019) Kako izaći iz nasilne veze - priručnik ženama za život bez nasilja. Beograd: Autonomni ženski centar, Dostupno na: https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-nasilje/Kako_izaci_ iz_nasilne_veze-Prirucnik_zenama.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Davies, M. (2018) The iWeb Corpus. Dostupno na: https://www.english-corpora.org/corpora.asp. Pristupljeno: avgust 2021
García-Moreno, C., Jansen, H.A.F.M., Ellsberg, M., Heise, L., Watts, C., eds. (2005) WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women. Geneva: World Health Organization, Dostupno na: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/ violence/24159358X/en/. Pristupljeno: septembar 2021
Gerner, L. (1986) The Creation of Patriarchy. New York: Oxford University Press
Howes, P., ed. (2013) Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence. Italy: World Health Organization, Dostupno na: http://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1. Pristupljeno: septembar 2021
Ignjatović, T. (2011) Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu - model koordiniranog odgovora zajednice. Beograd: Rekonstrukcija Ženski fond
Ignjatović, T., Živković, D., Macanović, B. (2002) Silovanje je zločin - priručnik za porodice i prijateljice/prijatelje žena koje su preživele seksualno nasilje. Beograd: Autonomni ženski centar, Dostupno na: http://www.womenngo.org.rs/sajt/sajt/izdanja/autonomni_zenski_ centar/silovanje_prirucnik_za_zene/za%20porodicu.htm. Pristupljeno: septembar 2021
Ignjatović, T. (2013) Posledice koje ima nasilje prema ženama u partnerskom odnosu na decu i odgovor javnih službi na ovaj problem. Beograd: Autonomni ženski centar, Dostupno na: https://www. zeneprotivnasilja.net/images/stories/pdf/literatura/Posledice_koje_ima_ nasilje_prema_zenama_u_partnerskom_odnosu_na_decu_i_odgovor_ javnih_sluzbi_na_ovaj_problem.pdf. Pristu
Ignjatović, T. (2016) Nasilje u porodici i nasilja prema ženama u intimnom partnerskom odnosu. u: Kortić Jovana; Ignjatović Tanja; Slavković Biljana; Savić Slobodan [ur.] Preživeti nasilje -posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima, Beograd: ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima, 14-28, Dostupno na: https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-nasilje/Preziveti_ nasilje-posledice_po_psihicko_i_fizicko_zdravlje_zrtava_porodicnog_ nasilja_i_trgovine_ljudima.pdf. Pristupljeno:
Johnson, M. (1987) The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago-London: The University of Chicago Press
Kelly, L., Dubois, L. (2008) Postavljanje standarda: studija i predlog za minimum standarda za servise za podršku ženama koje su preživele nasilje. Strazbur: Savet Evrope, Dostupno na: http://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/minimum_ standarda_ewl_lizkelly.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Klikovac, D. (2004) Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Biblioteka XX vek
Kordić, S. (2010) Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux
Krug, E.G., Dahlberg, L.L., Mercy, J.A., Zwi, A.B., Lozano, R., eds. (2002) World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization, Dostupno na: http://apps.who.int/ iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Lacmanović, V. (2011) Femicid - ubistva žena u Srbiji - kvantitativno-narativni godišnji izveštaj za 2010. godinu. Beograd: Mreža Žene protiv nasilja, Dostupno na: https://zeneprotivnasilja.net/images/stories/pdf/femicid/FEMICID_ Kvantitativno_-_narativni_izvestaj_za_2010.godinu.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Lacmanović, V. (2011) Femicid - ubistva žena u Srbiji - godišnji kvantitativno-narativni godišnji izveštaj, 2011. godina. Mreža Žene protiv nasilja, Dostupno na: https://zeneprotivnasilja.net/images/stories/pdf/femicid/FEMICID_ Kvantitativno_-_narat
Lacmanović, V. (2013) Femicid - ubistva žena u Srbiji - kvantitativno-narativni izveštaj, 2012. godina. Beograd: Mreža Žene protiv nasilja, Dostupno na: https://zeneprotivnasilja.net/images/stories/pdf/femicid/FEMICID_ Kvantitativno_-_narativni_izvestaj_za_2012.godinu.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Lacmanović, V. (2014) Femicid - ubistva žena u Srbiji - kvantitativno-narativni izveštaj, 2013. godina. Beograd: Mreža Žene protiv nasilja, Dostupno na: https://zeneprotivnasilja.net/images/pdf/FEMICID_Kvantitativno_-_ narativni_izvestaj_za_2013_godinu.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Lacmanović, V. (2015) Femicid - ubistva žena u Srbiji - kvantitativno-narativni izveštaj, 2014. godina. Beograd: Mreža Žene protiv nasilja, Dostupno na: https://zeneprotivnasilja.net/images/pdf/FEMICID-Kvantitativnonarativni_izvestaj_za_2014_godinu.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Lacmanović, V. (2016) Femicid - ubistva žena u Srbiji - kvantitativno-narativni izveštaj, 2015. godina. Beograd: Mreža Žene protiv nasilja, Dostupno na: https://zeneprotivnasilja.net/images/pdf/FEMICID-Kvantitativnonarativni_izvestaj_za_2015_godinu.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Lacmanović, V. (2016) Femicid - ubistva žena u Srbiji - kvantitativno-narativni izveštaj, 2016. godina. Beograd: Mreža Žene protiv nasilja, Dostupno na: https://zeneprotivnasilja.net/images/pdf/FEMICID-Kvantitativnonarativni_izvestaj_za_2016_godinu.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Lacmanović, V. (2018) Femicid - ubistva žena u Srbiji - kvantitativno-narativni izveštaj za 2017. godinu. Beograd: Mreža Žene protiv nasilja, Dostupno na: https://zeneprotivnasilja.net/images/pdf/FEMICID_Kvantitativnonarativni_izvestaj_za_2017_godinu.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Lacmanović, V. (2019) Femicid - ubistva žena u Srbiji - kvantitativno-narativni izveštaj 1. januar-31. decembar 2018. godine. Beograd: Mreža Žene protiv nasilja, Dostupno na: https:// zeneprotivnasilja.net/images/pdf/FEMICID_Kvantitativno-narativni_ izvestaj_za_2018_godinu.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Lacmanović, V. (2020) Femicid - ubistva žena u Srbiji - kvantitativno-narativni izveštaj 1.januar-31.decembar 2019. godine. Beograd: Mreža Žene protiv nasilja, Dostupno na: https://www.womenngo.org.rs/images/femicid/FEMICID_Kvantitativnonarativni_izvestaj_2019.godina.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Lacmanović, V., Nestorov, A. (2012) Analiza novinskih članaka o nasilju prema ženama u periodu januar/februar 2012. godine u Srbiji. Beograd: Mreže Žene protiv nasilja, Dostupno na: https://www.zeneprotivnasilja.net/images/stories/pdf/Analiza_ novinskih_clanaka_o_nasilju_prema_zenama.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Lacmanović, V., Milanović, V. (2017) Kako vas žene čitaju - medijsko izveštavanje štampanih medija o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskim odnosima iz perspektive žena koje su preživele nasilje. Beograd: Autonomni ženski centar, Dostupno na: https://www.zeneprotivnasilja.net/images/pdf/literatura/Kako_vas_ zene_citaju.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Lakoff, G. (1993) The contemporary theory of metaphor. u: Ortony Andrew [ur.] Metaphor and Thought, New York: Cambridge University Press, 202-251
Lakoff, G., Johnson, M. (2003) Metaphors We Live By. London: The University of Chicago Press
Lukić, M., Jovanović, D., Slavković, B., Petrović, B. (2018) Nijedna žena manje. Beograd: Autonomni ženski centar. Beograd: Autonomni ženski centar, Dostupno na: https://www.zeneprotivnasilja.net/images/pdf/literatura/Nijedna_zena_ manje.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Nestorov, A., Lacmanović, V. (2012) Analiza upitnika o važnosti SOS telefona za podršku ženama koje su preživele nasilje. Beograd: Autonomni ženski centar, Dostupno na: https:// www.zeneprotivnasilja.net/images/stories/pdf/literatura/ANALIZA_ UPITNIKA_O_VAZNOSTI_SOS_TELEFONA_ZA_PODRSKU_ vol. 25: 2021 ZENAMA_KOJE_SU_PREZIVELE_NASILJE.pdf. Pristupljeno: se
Nussbaum, M.C. (1995) Objectification. Philosophy and Public Affairs, 24(4): 249-291
Pavlović, S., Cvetinčanin, K.H. (2018) U ime (muškog) naroda - analiza osuđujućih sudskih presuda za prekršajno delo prostitucija. Beograd: Autonomni ženski centar, Dostupno na: https:// www.womenngo.org.rs/images/publikacije-nasilje/U_ime_muskog_ naroda_PDF.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Pejtmen, K. (2001) Polni ugovor. Beograd: Feministička 94
Piper, P. (2001) Jezik i prostor. Beograd: Biblioteka XX vek
Piper, P., Antonić, I., Ružić, V., Tanasić, S., Popović, L., Tošović, B., ur. (2005) Sintaksa savremenoga srpskog jezika. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Popivoda, T. (2009) Silovanje je zločin. Priručnik za žene koje su preživele seksualno nasilje. Beograd: Autonomni ženski centar, Dostupno na: http://www.womenngo.org.rs/publikacije-azc/silovanje_je_zlocin.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Rasulić, K. (2004) Jezik i prostorno iskustvo. Beograd: Filološki fakultet
Savić, J., Mlađenović, L. (2009) Feminističke konsultacije sa ženama koje su preživele seksualno nasilje - protokoli rada. Beograd: Autonomni ženski centar, Dostupno na: http://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/Konsultacije_ sa_zenama_koje_su_prezivele_seksualno_nasilje-Protokoli_rada.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Savić, J., Mlađenović, L. (2009) Seksualno nasilje - razumevanje iskustva traume. Beograd: Autonomni ženski centar, Dostupno na: http://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/Seksualno_nasilje-Razumevanje_iskustva_traume.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
Stanojević, M. (2013) Konceptualna metafora - temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode. Zagreb: Srednja Europa
Tadić, M. (2009) New Version of the Croatian National Corpus. u: Hlaváčková Dana; Horák Aleš; Osolsobě Klara; Rychlý Pavel [ur.] After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing, Brno: Masaryk University, 199-205
Talmy, L. (1983) How Language Structures Space. u: Pick Herbert L.; Acredolo Linda P. [ur.] Spatial Orientation. Theory, Research, and Application, New York: Plenium Press, 225-282
Vitas, D., Utvić, M. (2013) Korpus savremenog srpskog jezika (verzija SrpKor2013). Copyright Grupa za jezičke tehnologije
Wagner, M. (2005) Putokaz za moja prava u zaštiti od nasilja u porodici. Beograd: Autonomni ženski centar, Dostupno na: http://www. womenngo.org.rs/publikacije-dp/putokaz.pdf. Pristupljeno: septembar 2021
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/genero2125133I
primljen: 02.09.2021.
revidiran: 27.09.2021.
prihvaćen: 15.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2021.

Povezani članci

Genero (2020)
Kako govorimo i mislimo o rodu - konceptualne metafore u srpskom jeziku
Ivančević Tamara

FU: Lingustics&Literature (2003)
Položaj semantike u savremenoj kognitivnoj nauci
Antović Mihailo

FU: Lingustics&Literature (2008)
Šahovske metafore - gens una sumus
Mišić-Ilić Biljana

prikaži sve [54]