Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2020, br. 167, str. 251-265
Dostojno jeste slaviti telo - o estetici tela u poeziji Ivana V. Lalića
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
Ključne reči: telo; estetika; hrišćanska antropologija; Lalić; poezija X X veka; ovaploćenje Logosa; proslavljanje tvorevine
Sažetak
Rad ispituje estetizaciju tela u Lalićevoj pesničkoj zbirci Četiri kanona i pesmama koje estetički pojam tela dovodi u vezu sa Kanonima. Ukazuje se na hrišćanske metafizičkoetičke osnove ove estetike i na to kako nadmaterijalni smisao tela nalazi izraz u estetsko-emocionalnoj ravni poezije. Reč je o estetici tela koja ima hrišćanski antropološki karakter i komponenta je pesničke poetike poverenja u božansku ikonomiju ljudskog spasenja. U okviru ove estetičnosti telo se sagledava ne samo kao veštastveni izraz čovekove ličnosti već i kao sa ma TA ličnost. U Lalićevim stihovima telo je oblik nesavršenstva, provodnik bola i sišućni crv smrti u ćelijama ploti, ali i obličje sa eshatološkom perspektivom. Čovekovo telo nije samo antropocentrično već i teantropocentrično. Kao takvo, ono ne podleže preziru ni osudi, već se prihvata i potvrđuje idejom ovaploćenja i vaskrsenja Bogočoveka. Naglašava se ukupnost svih značenja ovakvog somatizma i njegova estetizacija kao ogledalo tih značenja.
Reference
*** (2000) Psaltir sa devet biblijskih pesama. Vrnjačka Banja: Manastir Hilandar, preveo v. Atanasije Jevtić
*** (2002) Sveto pismo - Novi zavjet Gospoda našeg Isusa Hrista. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve
*** (2007) Biblija, Sveto pismo Starog i Novog zaveta. Valjevo: Glas crkve
Berđajev, N. (2014) Smisao stvaralaštva. Beograd: Logos
Bičkov, V.V. (2010) Estetika otaca crkve, apologete, Blaženi Avgustin. Beograd: Službeni glasnik
Janaras, H. (2005) Metafizika tela. Novi Sad: Beseda
Lalić, I.V. (1997) O poeziji - kritika i delo - o poeziji dvanaest pesnika - ostali eseji i razgovori. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lalić, I.V. (1997) Strasna mera - pismo - četiri kanona. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Larše, Ž.K. (2008) Teologija bolesti. Niš: Centar za crkvene studije
Larše, Ž.K. (2005) Teologija tela - hrišćansko poimanje tela ljudskog po Ocima Crkve. Vrnjci: Manastir Tvrdoš
Lazić, M. (2008) Srpska estetika asketizma (1375-1459). Sveta Gora: Manastir Hilandar
Lazić, M.M. (2008) Pravoslavna estetika tela i tajna polnosti. Beograd: Otačnik
Majendorf, D. (2008) Vizantijsko bogoslovlje - istorijski tokovi i dogmatske teme. Kragujevac: Kalenić
Mirković, L. (1918) Pravoslavna liturgika I. Sremski Karlovci, treće izdanje Beograd (1965)
Popović, J. (1998) Žitija svetih. Valjevo: Manastir Ćelije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2067251K
objavljen u SCIndeksu: 26.09.2020.