Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2012, br. 134, str. 24-40
Čitanje i ljubav - (re)konstrukcija jednog sećanja
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Ključne reči: čitanje; ljubav; imaginarno; želja; metafora
Sažetak
U tekstu se ispituje osnovanost analogije između dva carstva Imaginarnog - čitanja i ljubavi. Kroz analizu jedne uspomene, dva diskursa se porede na ličnom i opštem planu, kroz prikaz karakterističnih momenata. Čitanje i ljubav se posmatraju kao izuzetni slučajevi 'pogrešnog čitanja/razumevanja', sa zajedničkim korenom u Želji i nedostatku. U svetu koji se menja ispituju se moguće promene u doživljaju ljubavi i čitanja kod 'novih čitalaca' i opštiji značaj ove analogije u ljudskom svetu - svetu metafora.
Reference
Bart, R. (1999) O čitanju. Reč, br. 55/1, oktobar
Bart, R. (2010) Zadovoljstvo u tekstu. Beograd: Službeni glasnik
Bart, R. (2011) Fragmenti ljubavnog govora. Loznica: Karpos
Birkerts, S. (1998) Sudbina čitanja u elektronskom dobu. Književna reč, broj 500, str. 76-83
Birkerts, S. (1994) The Gutenberg elegies: The fate of reading in an electronic age. New York: Faber and Faber
Blum, H. (1980) Antitetička kritika - teorija pesništva. Beograd: Slovo ljubve
Božić, J. (2008) Eutimija ili o umetnosti - čitanja interpretativno čitanje Mangelovih knjiga. Kultura, (120-121): 273-289
Božić, J. (2001) Čitalac u središtu pažnje savremene teorije čitanja. Glasnik Narodne biblioteke Srbije, =3(1): 57-66
Carr, N. (2008) Is Google making us stupid?. Atlantic Magazine Online, www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google_making-us-stupid/6868/
Damjanov, S. (1996) Ljubav čitanja, čitanje ljubavi. Reč, 3(18): 98-99
de Man, P. (1975) Problemi moderne kritike. Beograd: Nolit
de Man, P. (1996) Moderni majstor. Reč - časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja, Beograd, br. 22, str. 85
de Ružmon, D. (2011) Ljubav i zapad. Beograd: Službeni glasnik
Ilić, S. (2005) Kako čitati - o strategijama čitanja tragova kulture. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Kordić, R. (2009) Polimorfno čitanje. http://www.scribd.com/doc/12932382/radoman-kordic-polimorfno-citanje (preuzeto 25. 11.2009.)
Kristeva, J. (2011) Ljubavne povesti. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kurcijus, E.R. (1996) Evropska književnost i latinski srednji vek. Beograd: SKZ
Lihačov, D.S. (1972) Poetika stare ruske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga
Milić, N. (1998) ABC dekonstrukcije. Beograd: Narodna knjiga
Popović-Perišić, N. (2004) Literatura kao zavođenje. Beograd: Prosveta
Radojčić, S. (2006) Autor i njegovo značenje - Hiršova kritika Gadamerove filosofske hermeneutike. Nasleđe, Kragujevac, vol. 3, br. 5, str. 51-64
Radović, M., ur. (1989) Savremene teorije čitanja. Književna kritika, Beograd, str. 7-114, XX, 3, maj-juni
Ricoeur, P. (1981) Živa metafora. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Ricoeur, P. (2011) Vreme i priča. Sremski Karlovci
Ričards, A.A. (1988) Filozofija retorike. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo, str. 58
Vučković, Ž. (2011) Zalazak Gutenbergove galaksije - kulturološke i epistemološke implikacije. Teme, vol. 35, br. 2, str. 513-529
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1234024K
objavljen u SCIndeksu: 07.05.2012.