Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 58  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 70, br. 2, str. 239-253
Upravljanje stresom dece migranata u školi
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Odsek za ljudska i manjinska prava u obrazovanju, Beograd

e-adresasnezana.vukovic@mpn.gov.rs
Ključne reči: stres; učenici; roditelji; migranti; plan podrške učeniku
Sažetak
Polazeći od osnovnih teorijskih saznanja o stresu, u radu se prikazuju neke tehnike i načini prepoznavanja stresa učenika migranata, kompetencije koje su potrebne nastavnicima da bi radili sa decom koja se nalaze u stanju stresa koji migrantska situacija donosi, te neke strategije, tehnike, aktivnosti koje treba realizovati u procesu upravljanja stresom učenika migranata u sistemu obrazovanja. Poseban naglasak stavljen je na različite oblike podrške školama koje je razvilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U tom kontekstu prikazani su: Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica u sistem obrazovanja i vaspitanja, Program obuke za smanjenje stresa u situaciji migracija primenom ovog uputstva i neki rezultati evaluacije ovog programa. Polazeći od toga naglašen je značaj podrške radu sa decom migrantima koje sistem obrazovanja treba da obezbedi školama i mapirane su neke buduće aktivnosti koje bi tome mogle da doprinesu.
Reference
*** (2017) Priručnik za škole u realizaciji Stručnog uputstva za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
*** (2011) Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
*** (2017) Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, http://www.mpn.gov. rs/wp-content/uploads/2017/06/STRUCNOUPUTSTVO.pdf
Belsky, J. (1990) Parental and nonparental child care and children' s socioemotional development: A decade in review. Journal of Marriage and the Family, 52(4): 885-1004
Berjot, S., Gillet, N. (2011) Stress and coping with discrimination and stigmatization. Frontiers in Psychology, 2(1): 33
Biro, M., Stanić, T., Đurović, D., Majstorović, N., Petroska-Beška, V. (1995) Psihopatološke karakteristike dece izbeglica u kolektivnom i vankolektivnom smeštaju. Psihologija, vol. 28, br. 1-2, str. 173-186
Ginsburg, K.R., Jablow, M.M. (2011) Building Resilience in Children and Teens: Giving Kids Roots and Wings. Elk Grove Village: American Academy of Pediatrics
Grinberg, L., Grinberg, R. (1989) Psychoanalytic perspectives on migration and exile. New Haven: Yale University Press
Hebib, E., Antonijević, R., Ratković, M. (2019) Odlike i pretpostavke razvoja inkluzivne školske prakse. Nastava i vaspitanje, vol. 68, br. 3, str. 315-329
Krnjajić, S. (2006) Učenik pod stresom. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 151-173
Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984) Stress, appraisal and coping. New York: Springer
Lumban, G.N.T. (2016) Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional. Buletin Psikologi, 24: 1-11
Matejević, M., Todorović, J. (2012) Funkcionalnost porodičnih odnosa i kompetentno roditeljstvo. Niš: Filozofski fakultet
Spera, C. (2005) A Review of the Relationship Among Parenting Practices, Parenting Styles, and Adolescent School Achievement. Educational Psychology Review, 17(2): 125-146
Stanimirović, D.V., Rajović, V. (2006) Ka socijalno-inkluzivnom pristupu osobama ometenim u razvoju. u: Branković D. [ur.] Nauka i obrazovanje, Banja Luka: Filozofski fakultet, 209-219
Vuković, S. (2005) Upravljanje stresom u procesu vaspitanja i obrazovanja - modeli i prevencija. Beograd: JNIP Prosvetni pregled
Vuković, S. (2017) Stres roditeljske uloge u kontekstu porodičnih odnosa i vaspitnog stila. Beograd: Zadužbina Andrejević
Vuković, S. (2015) Vaspitni stil roditelja u kontekstu porodične funkcionalnosti i stresa roditeljske uloge. (doktorska disertacija), preuzeto sa NaRDuS (123456789/5165)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/nasvas2102239V
primljen: 08.11.2020.
revidiran: 08.06.2021.
prihvaćen: 13.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 14.08.2021.
Creative Commons License 4.0