Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 59  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 48, br. 1, str. 229-247
Traženje senzacija i anksioznost kod narkomana
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju
bUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za psihologiju
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak
Cilj sprovedenog istraživanja je bio utvrđivanje povezanosti između dimenzija traženja senzacija i modaliteta anksioznosti. Takođe, tragalo se i za značajnim razlikama u nivou izraženosti dimenzija traženja senzacija i modaliteta anksioznosti između narkomana i nenarkomana. Uzorak je bio neslučajan - nameran (N=70) i činilo ga je 35 narkomana koji su na lečenju od zavisnosti PAS na Klinici za Zaštitu Mentalnog Zdravlja - Niš i 35 ispitanika bez simptomatologije zavisnosti i bez istorije lečenja od bolesti zavisnosti. Podgrupe ispitanika su bile ujednačene prema godinama starosti i školskoj spremi. Od instrumenata su primenjeni Zakermanova skala traženja senzacija (SSS-V), Spilbergerov inventar anksioznosti - forma Y (STAI) i Sociodemografski upitnik konstruisan za potrebe istraživanja. Rezultati ukazuju na to da su kod narkomana u poređenju sa nekliničkim poduzorkom utvrđene izraženije dimenzije Traženje uzbuđenja, Osetljivost na dosadu, Opšta anksioznost. Utvrđena je statistički značajna umerena i pozitivna povezanost Situacione anksioznosti sa Traženjem uzbuđenja i pustolovina na poduzorku nenarkomana. Rezultati su pokazali nisku i negativnu statistički značajnu povezanost dimenzije Dezinhibiranosti sa godinama starosti na oba poduzorka. Utvrđena je statistički značajna negativna povezanost Situacione anksioznosti sa godinama starosti na poduzorku narkomana. Dobijenim rezultatima su delimično potvrđene polazne pretpostavke istraživanja i otvorena nova pitanja o traženju senzacija i anksoznosti kod narkomana, kao i o njihovom odnosu. Praktične implikacije sprovedenog istraživanja ogledaju se u mogućnosti primene dobijenih rezultata u savetodavnom i terapijskom radu sa narkomanima, u cilju uspostavljanja boljeg kvaliteta života i bolje prognoze izlečenja. Dobar uvid u problem istraživanja i utvrđivanje veza između ovih koncepata trebalo bi da unapredi postojeća znanja i stvori pogodno tlo za kreiranje novih preventivnih programa za bolesti zavisnosti.
Reference
Brenes, G.A., Knudson, M., McCall, W., Williamson, J.D., Miller, M.E., Stanley, M.A. (2008) Age and racial differences in the presentation and treatment of Generalized Anxiety Disorder in primary care. Journal of Anxiety Disorders, 22(7): 1128-1136
Carou, M., Romero, E., Luengo, M.A. (2017) Profiles of drug addicts in relation to personality variables and disorders. Adicciones, 29(2); 113-124
Despotović, M., Despotović, M., Đukić-Dejanović, S., Janković, S., Ilić, B., Arsić, S., Talevska, V. (2013) Zloupotreba psihoaktivnih supstanci među adoslecentima. PONS - medicinski časopis, vol. 10, br. 4, str. 146-156
DiMascio, A., Barrett, J. (1965) Comparative Effects of Oxazepam in 'High” and 'Low” Anxious Student Volunteers. Psychosomatics, 6(5): 298-302
Farley, F. (1986) The Big T in Personality: thrill seeking often produces the best achievers but it can also create the worst criminals. Psychology Today, 20 (5); 44-52
Goldner-Vukov, M., Baba-Milkić, N. (1992) Osećajni život savremenog čoveka i droge. Niš: Prosveta
Golubović, G. (2011) Psihijatrija za psihologe. Niš: Unigraf
Kaestner, E., Rosen, L., Appel, P. (1977) Patterns of drug abuse: Relationships with ethnicity, sensation seeking, and anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 45(3): 462-468
Milivojević, Z. (1993) Emocije. Novi Sad: Prometej
Mitchell, M.R., Potenza, M.N. (2014) Addictions and Personality Traits: Impulsivity and Related Constructs. Current Behavioral Neuroscience Reports, 1(1): 1-12
Petrović, S. (1989) Droga i ljudsko ponašanje. Gornji Milanovac: Dečije novine
Petrović, S. (2003) Droga i Ljudsko ponašanje. Beograd: Partenon
Sher, K.J., Bartholow, B.D., Wood, M.D. (2000) Personality and substance use disorders: A prospective study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(5): 818-829
Spielberger, C.D. (1983) State-Trait Anxiety Inventory, STAI (FORM Y). Palo Alto: Consulting Psychologists Press
Stanković, Z., Begović, D. (2003) Alkoholizam od prve do poslednje čaše - terapijski priručnik. Beograd: Kreativni centar
Steinberg, L., Albert, D., Cauffman, E., Banich, M., Graham, S., Woolard, J. (2008) Age differences in sensation seeking and impulsivity as indexed by behavior and self-report: Evidence for a dual systems model. Developmental Psychology, 44(6): 1764-1778
Svetska zdravstvena organizacija (1992) ICD-10 Klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja. Klinički opisi i dijagnostička uputstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tovilović, S., Novović, Z., Mihić, L., Jovanović, V. (2009) Uloga crte anksioznosti u indukciji stanja anksioznosti. Psihologija, vol. 42, br. 4, str. 491-504
Vassileva, J., Paxton, J., Moeller, F., Wilson, M.J., Bozgunov, K., Martin, E.M., Gonzalez, R., Vasilev, G. (2014) Heroin and amphetamine users display opposite relationships between trait and neurobehavioral dimensions of impulsivity. Addictive Behaviors, 39(3): 652-659
Zuckerman, M. (1979) Sensation seeking: Beyond optimal level of arousal. Hillsdale, NJ, itd: Erlbaum
Zuckerman, M. (1983) Etiological aspects of alcohol and drug abuse. Springfield, IL: Charles C. Thomas, pp. 202-220
Zuckerman, M. (1987) Is sensation seeking a predisposing trait for alcoholism?. u: Gottheil E., Druley K.A., S. Pasko, Weinstein S.P. [ur.] Stress and addictions, NY: Brunner/Mazel, 283-301
Zuckerman, M., Michael, K.D., Thornquist, M., Kiers, H. (1991) Five (or three) Robust Questionnaire Scale Factors of Personality without Culture. Personality and Individual Differences, 12(9): 929-941
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP48-16699
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci