Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 6 od 59  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 21, br. 74, str. 21-23
Anksioznost i depresivnost kod bolesnica sa karcinomom grlića materice pre operativnog lečenja
Opšta bolnica ‘’dr Laza.K.Lazarević’’, Šabac

e-adresadrljiljanastanimirovic@gmail.com
Sažetak
U sklopu liazon psihijatrije, psihoonkologija zauzima bitno mesto sa ciljem adekvatnog lečenja onkoloških pacijenata. Krajem prošlog veka prvu fazu razvoja ove oblasti obeležila je dilema, da li reći pacijentu od čega boluje i kako to učiniti. Karcinom grlića materice je najčešće oboljenje genitalnih organa žene, a u poslednjih par godina se beleži porast u oboljevanju i smrtnosti. Niska zdravstvena kultura naroda kao i rano ne prepoznavanje prvih simptoma bolesti, utiču na kasni početak lečenja. Pored biološkog uzročnika Humanog Papiloma virusa, na nastanak ovog oboljenja utiču psihološki i psihički faktori, što je kroz istoriju medicine opisano. Temperament i karakter žene su osnova za emocionalno reagovanje na psihološke prekurzore i psihiloške faktore. Istraživanja su pokazala da žene koje su emocionalno inhibovane i smanjenog kapaciteta za emocionalno pražnjenje su predisponirane za maligna oboljenja. Psihičko reagovanje na somatske bolesti i uopšte odnos prema somatskim bolestima je različit i individualan. Istraživanja potvrđuju uvek prisutnu anksioznost, već kod prvog pregleda kod ginekologa, što ukazuje na strah od neizvesnosti. Potvrda dijagnoze maligne bolesti i dalji tok lečenja, pored anksioznosti mogu dovesti do dijagnostikovanja depresije, poremećaja raspoloženja, seksualnih disfunkcija žene. U psihoonkološkoj praksi se koriste skale, testovi i upitnici za procenu anksioznosti, depresivnosti, stresa, kvaliteta života, psiholoških mehanizama odbrane, kroz timski rad.
Reference
*** (2016) MOS-ova škola: Osnovi ginekološke onkologije i novine u medikamentoznom lečenju. Beograd: Psihosocijalna podrška, 245-249
Damjanović, A., Jašović-Gašić, M., Jakulić, S. (1994) Psihobiološki model kancerogeneze. Engrami, Vol. 15, No. 3-4, 51-56
Džodić, R., Nešković-Konstantinović, Z., Gudurić, B. (2014) Rak dojke. Beograd: Zavod za udžbenike, 12: 281-283
Jovanović, D., Nađ, I. (2008) Osnovi onkologije i palijativna nega onkoloških bolesnika. Psihoonkologija, Novi Sad, Medicinski fakultet Novi Sad, 2: 371-373; 17
Kecmanović, D., Adamović, V., Jašović-Gašić, M., Diligenski, V., Zimonja-Krišković, J., Volf, N., Ljubović, S. (1989) Liaison psihijatrija. u: Kecmanović Dušan [ur.] Psihijatrija, Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Klikovac, T. (2010) Complex suffering related to the terminal phase of illness, death and grieving. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 2, str. 261-271
Marić, J.K. (1998) Klinička psihijatrija. Beograd: Barex
Petković, S., ur. (2004) Ginekologija. Beograd: Elit-Medica
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/sestRec1774021S
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Arhiv za farmaciju (2007)
Farmakologija antidepresiva
Stepanović-Petrović Radica M.

Medicinski pregled (2006)
Tipovi psihičkog reagovanja kod pacijenata sa amputacijom donjih ekstremiteta
Platiša Nedeljko, i dr.

Medicinski pregled (2011)
Lečenje karcinoma grlića materice u Republici Srpskoj
Lučić Nenad, i dr.

prikaži sve [27]