Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 58  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 19, br. 2, str. 47-54
Prehospitalni tretman akutne psihotične reakcije
aJZU Dom zdravlja, Služba hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom, Banja Luka, Republika Srpska
bDom zdravlja Prijedor, Porodična medicina, Prijedor, Republika Srpska
Ključne reči: akutne psihotične reakcije; hitna pomoć; tretman zbrinjavanja
Sažetak
Uvod: Obzirom da se od duševne bolesti neposredno najčešće ne umire (sem rijetkih stanja kao što je delirijum), moglo bi se zaključiti da u psihijatriji nema mnogo urgentnih situacija. Međutim, psihijatriju kao specifičnu medicinsku disciplinu obilježava mogućnost da bolesnik usljed psihopatoloških fenomena učini neke radnje koje zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju. Radi se naime, o mogućnosti da psihijatrijski bolesnik: a) ugrozi sopstveni život (pokušaj suicida), b) ugrozi život drugih (agresivno ponašanje), c) ugrozi imovinu, javni red i mir (psihomotorni nemir sa agresivnim ispoljavanjem). Cilj rada: Utvrditi broj pacijenata pregledanih u Službi hitne medicinske pomoći (SHMP) u Banjaluci zbog akutnog psihotičnog stanja, načine njihovog lečenja i broj upućenih na hospitalni tretman. Metod rada: Izvršena je retrospektivna analiza prikupljenih podataka iz ambulantnih protokola i protokola mobilnih ekipa na terenu o pacijentima sa dijagnozom akutne psihoze koje su pregledali lekari SHMP Banjaluka u periodu od 20.06.2011. do 20.06.2012. godine. Rezultati: Od ukupno 57.378 pregledanih pacijenata na godišnjem nivou u SHMP, dijagnozu akutne psihoze, odnosno psihotične reakcije je imalo 183 (0,32%) osobe. Od tog broja 95 (51,91%) pacijenata je muškog pola, a 88 (48,09%) ženskog pola. Više od 66% pacijenata oba pola su starosti između 22 i 52 godine života. U SHMP parenteralnu psihofarmakoterapiju je primilo 17 muškaraca (18,94%) i 16 (18,18%) žena. Na hospitalni tretman je upućeno 77 (81,05%) pacijenata muškog i 67 (76,13%) ženskog pola. Zaključak: Izvjesna psihijatrijska stanja zahtijevaju hitno zbrinjavanje, jer vode u psihičku dekompenzaciju ličnosti s mogućnošću povređivanja i samopovređivanja, ili zato što ih bolesnik doživljava kao stanje vitalne ugroženosti.
Reference
Brady, K.T., Killeen, T.K., Brewerton, T., Lucerini, S. (2000) Comorbidity of psychiatric disorders and posttraumatic stress disorder. Journal of clinical psychiatry, 61 Suppl 7: 22-32
Brown, P.J., Recupero, P.R., Stout, R. (1995) PTSD substance abuse comorbidity and treatment utilization. Addictive behaviors, 20(2): 251-4
Holtzheimer, P.E., Nemeroff, C.B. (2006) Advances in the treatment of depression. NeuroRx, 3(1): 42-56
Lapčević, M., Žigić, D., Ivanković, D. (2003) Hitna stanja u radu porodičnog lekara. Beograd: Sekcija opšte medicine Srpskog lekarskog društva, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Lundy, M.S. (1992) Psychosis: Induced PTSD. American Journal of Psychotherapy, 46 (3), str. 485-91
Marić, J.K. (2005) Klinička psihijatrija. Beograd: J. Marić
Njutn, K.R., Khare, R.K. (2007) Urgentna medicina brzi pregled. Beograd: Book/Marso
Pitman, R.K., Sparr, L.F. (1998) PTSD and the law. PTSD Research Quarterly, 9(2): 1-6
Stojaković, M. (2003) Postraumatsko stresni poremećaj. Banja Luka: Univerzitetska knjiga
Yeung, A., Howarth, S., Chan, R., Sonawalla, S., Nierenberg, A.A., Fava, M. (2002) Use of the Chinese version of the Beck Depression Inventory for screening depression in primary care. Journal of nervous and mental disease, 190(2): 94-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 15.01.2014.

Povezani članci

Timočki medicinski glasnik (2010)
Epilepsija, značaj blagovremenog dijagnostikovanja - prikaz slučaja
Mitrović Dragana

Arhiv za farmaciju (2007)
Farmakologija antidepresiva
Stepanović-Petrović Radica M.

Medicinski pregled (2006)
Tipovi psihičkog reagovanja kod pacijenata sa amputacijom donjih ekstremiteta
Platiša Nedeljko, i dr.

prikaži sve [25]