Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 36  
Back povratak na rezultate
2020, br. 51, str. 33-44
Ljubiša Jocić - pesnik van konvencija
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresaanaofrelin@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Ljubiša Jocić; srpski nadrealizam; poetska proza; "novi realizam"; Draga Mašin; U zemlji Arastrata
Sažetak
Ljubiša Jocić, saputnik srpskog nadrealizma, pesnik, romanopisac, pripovedač, esejist, glumac, reditelj, dramaturg, slikar, ostavio je nedovoljno istražen i obiman umetnički legat. U njegovom ukupnom umetničkom angažmanu, uočljivo je motivsko jedinstvo, koje se očitije kroz fenomene zagonetke Erosa, raščlanjavanja i preispitivanja sveta i sopstva, straha od zla u svim pojavnostima, do traganja za harmonijom i prvobitnom nevinošću sveta, kojem se, pokazuje Jocić, najbliže dolazi upravo u prostoru stvaralačkog. U primarnim idejama, kao i u postupcima građenja književnog teksta, Ljubiša Jocić je uvek bio van dominantnih poetika i opšteprihvaćenih, podobnih i kanonizovanih literarnih paradigmi. Intencija ovog istraživanja je da ustanovi kakva je bila recepcija Jocićevog dela u promišljanjima književnih kritičara i teoretičara, kojima je bio savremenik.
Reference
*** (1981) Francuska književnost od 1857. do 1933. Sarajevo: Svjetlost, Knjiga III/1
Aleksić, B. (1980) Poezija nadrealizma u Beogradu. Beograd: Rad
Bandić, M. (1955) Jedna melodrama. Savremenik, knjiga I, broj 4
Blečić, M. (1964) Kako je nastala poema Zelengora Ljubiše Jocića. Četvrti jul, 25.2
Deretić, J. (1983) Istorija srpske književnosti. Beograd: Nolit
Gluščević, Z. (1966) Perom u raboš. Sarajevo: Svjetlost
Ignjatović, D.S. (1980) Sa piscima i o piscima međuratnim. Beograd: Institut za književnost i umetnost
Jakobson, R. (1978) Ogledi iz poetike. Beograd: Prosveta
Jocić, L. (1975) Mesečina u tetrapaku. Beograd: Prosveta
Jocić, L. (1976) Koliko je sati. Beograd: Slovo ljubve
Jocić, L. (u rukopisu) Nulti čas. 1978
Jocić, L. (1951) Ogledalo. Beograd: Novo pokolenje
Jocić, L. (1963) Kurir na prozoru. Beograd: Prosveta
Jocić, L. (1940) Proletnji san. Beograd, piščevo izdanje
Jocić, L. (1930) San ili biljka. Beograd, piščevo izdanje
Jocić, L. (1934) Ljubav i sloboda. Beograd, piščevo izdanje
Jocić, L. (1937) Poesies et Contes (Un essai vers le noveau realisme). Paris, piščevo izdanje
Jocić, L. (1958) Draga Mašin. Beograd: Kosmos
Jocić, L. (1963) Draga Mašin. Beograd: Kosmos
Jocić, L. (1980) Draga Mašin. Beograd: BIGZ
Jocić, L. (1962) Skriveni svetovi. Beograd: Prosveta
Jocić, L. (1940) Polomljena kola. Beograd, piščevo izdanje
Jocić, L. (1954) I s tobom sama. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Jocić, L. (1955) U zemlji Arastrata. Beograd: Nolit
Jocić, L. (1956) Tamnice. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Konstantinović, R. (1983) Biće i jezik. Beograd: Rad, knjiga III
Konstantinović, R. (1977) Ljubiša Jocić ili nevinost gusenice. Treći program, br. 34, 35, knjiga III, IV
Kostić, Đ. (1972) Do nemogućeg. Beograd: Nolit
Lasić, S. (1974) Struktura Krležinih 'Zastava'. Zagreb: Liber
Lukić, S. (1966) Savremena poezija. Beograd: Nolit
Maksimović, M.S. (1978) Mene i preobražaji pesnika Ljubiše Jocića. Politika, 4.3
Markjevič, H. (1984) Nauka o književnosti. Beograd: Nolit
Mladenović, T. (1951) 'Ogledalo' Ljubiše Jocića. Književnost, knjiga XIII, sveska 7
Nedić, M. (2011) Stilska preplitanja. Beograd: Službeni glasnik
Novaković, J.R. (1996) Na rubu halucinacija - poetika srpskog i francuskog nadrealizma. Beograd: Filološki fakultet
Palavestra, P. (1961) Ljubiša Jocić - Skriveni svetovi. Savremenik, knjiga XIII, sveska 2
Pavlović, M. (1980) Signalizam pred vratima. Venac, broj 86, septembar
Petrov, A. (1985) Poezija danas. Beograd: Prosveta
Petrov, A. (1963) Jedno da i jedno ne. Savremenik, knjiga XVII, sveska 4
Ređep, D. (1956) Ljubiša Jocić - U zemlji Arastrata. Polja, Novi Sad, godina II, broj 8-9
Smoljan, I. (1963) Pesnik koji je platio svoj račun. Republika, godina XIX, broj 6
Todorov, C. (1987) Uvod u fantastičnu književnost. Beograd: Rad
Vuković, Đ. (1985) Ogledi o srpskoj književnosti. Beograd: Nolit
Zorić, P. (1963) Pesnik koga treba čitati. Književne novine, 17.5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-26991
primljen: 10.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0