Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 6 od 36  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 29-40
Moć kolektiva i identitet ženskih likova u prozi Laze K. Lazarevića
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
bUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresaraisa.cvetkovic@pr.ac.rs, solasabilja@gmail.com
Sažetak
Proza srpskih realista bogata je sadržajima koji afirmišu kulturni obrazac patrijarhalne zajednice i podređeni položaj jedinke unutar nje. Tema patrijarhalne porodice je dominantna u prozi Laze Lazarevića koji insistira na prikazivanju sukoba proisteklih iz individualnih psiholoških problema pojedinaca unutar kolektiva. U ovom radu ukazujemo na autorovu umetničku sliku ženskog traganja za identitetom i odstupanja od stereotipnog oblikovanja ženskih likova. U uvodom delu rada dat je kraći osvrt na patrijarhalni kulturni obrazac piščevog vremena i položaj pojedinca unutar zajednice. Sadržaj središnjeg dela čini interpretacija ženskih likova u pripovetkama Na bunaru i Školska ikona. U završnom delu rada tumači se autorovo opredeljenje za finalna rešenja u kojima junakinje, uprkos početnom sukobu, nastavljaju život u skladu sa normama zajednice.
Reference
Ahmetagić, J.M. (2017) Interdisciplinarni pristup književnosti - književnost i psihologija. Baština, br. 42, str. 57-71
Deretić, J. (2011) Istorija srpske književnosti. Beograd: SEZAM BOOK
Gavrilović, L. (2005) Pojedinac i porodica. Glasnik Etnografskog instituta SANU, br. 53, str. 195-210
Gligorić, V. (1954) Laza K. Lazarević. u: Srpski realisti, Beograd
Ivanić, D., Vukićević, D. (2007) Ka poetici srspkog realizma. Beograd: Zavod za udžbenike
Jeftimijević-Mihajlović, M.S. (2015) Identitet i njegova obličja u romanu Mitrova Amerika Petra Sarića. Baština, br. 39, str. 49-63
Jevrić, M. (2017) Istorija srpske književnosti - realizam I. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Jovičić, V. (1978) Pesnik moralne nostalgije. Beograd: Prosveta
Kašanin, M. (1977) Svetlost u pripoveci. u: Izarani eseji, Beograd: Rad, str. 120-121
Leovac, S. (1978) Portreti srpskih pisaca XIX i XX veka. Beograd: SKZ
Marković, S. (1962) Laza Lazarević. Beograd: Rad
Nemanjić, M. (2008) Na tragu srpske inteligencije XIX veka - topografija i sociografija. Beograd: Zapisi
Raičević, G. (2007) Laza Lazarević junak naših dana. Novi Sad: Akademska knjiga
Soleša, B.S. (2014) Konfliktno jezgro pripovetke Laze K. Lazarevića. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 3, br. 6, str. 49-58
Stišović-Milovanović, A.R. (2018) Komunikacija sa piščevom imaginacijom. Baština, br. 46, str. 13-18
Šijaković, I. (2005) Nova područja sukoba između muškarca i žene. Teme, vol. 29, br. 3, str. 323-336
Tomić, S. (2014) Realizam i stvarnost, nova tumačenja proze srpskog realizma iz rodne perspektive. Beograd: Alfa univerzitet-Fakultet za strane jezike
Trebješanin, Ž. (2002) Stereotipne predstave o ženi. u: Jarić Isidora [ur.] Polni stereotipi - zbornik radova, Beograd, Nova srpska politička misao
Vučenov, D. (1986) Pripovetke Laze Lazarevića. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vuletić, A. (2002) Porodica u Srbiji sredinom 19. veka. Beograd: Istorijski institut
Vuletić, A., Mijailović, J. (2013) Između posela i balova: život u Srbiji y 19. veku. Beograd: Zavod za udžbenike
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1949029C
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0