Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 22  
Back povratak na rezultate
2010, br. 24, str. 23-32
Ponašanje potrošača u marketingu usluga
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresaagrubor@ef.uns.ac.rs
Sažetak
Potrošači u marketingu usluga predstavljaju članove određene društvene zajednice, koji teže da zadovolje sopstvene potrebe kupovinom, odnosno korišćenjem odgovarajućih usluga. Potrošnja određenih usluga, moguća je, dakle, ukoliko postoji platežno sposobna tražnja za njima. Tražnju za određenim uslugama ispoljavaju potrošači koji mogu da budu pojedinci, odnosno krajnji potrošači, i veliki potrošači, odnosno poslovni kupci u uslužnom poslovanju. Krajnji potrošači ostvaruju kupovinu usluga za sopstvenu potrošnju ili za potrošnju na nivou domaćinstva. Veliki potrošači, odnosno poslovni kupci u uslužnom poslovanju ostvaruju kupovinu usluga sa ciljem daljeg obavljanja poslovanja. Aktivnosti marketinga usluga koje se usmeravaju navedenim vrstama potrošačkih jedinica imaju sličnosti, ali i razlika imajući u vidu ciljeve i motive kojima se potrošačke jedinice rukovode u donošenju odluka o kupovini usluga.
Reference
Bennett, P.D. (1995) International marketing: Strategy, planning, market entry & implementation. London: Kogan Page
Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A. (1998) International marketing. Fort Worth: The Dryden Press
Grubor, A. (2008) Marketing istraživanja integralni deo međunarodnog marketing programa. Subotica: Ekonomski fakultet
Hoffman, K.D., Bateson, J. (2006) Services marketing concepts, strategies, and cases. Mason, OH: South-Western
Kovač-Žnideršić, R., Marić, D. (2007) Društvene determinante ponašanja potrošača. Subotica: Ekonomski fakultet
Levy, M., Weitz, B.A. (1992) Retailing management. Homewood, IL, itd: Irwin
Maričić, B.R. (2005) Ponašanje potrošača. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2004) Osnovi marketinga. Beograd: Ekonomski fakultet
Peter, P.J., Olson, J.C. (2005) Consumer behavior and marketing strategy. Boston: McGraw Hill International
Salai, S., Hegediš, I., Grubor, A. (2007) Marketing komuniciranje. Subotica: Ekonomski fakultet
Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.01.2011.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2011)
Očekivanja, satisfakcija i lojalnost potrošača u marketingu usluga
Grubor Aleksandar

Ekonomika poljoprivrede (2015)
Istraživanje ponašanja potrošača meda u Vojvodini
Ćirić Maja, i dr.

Management (2009)
CRM koncept u funkciji unapređenja direktnog marketinga
Domazet Ivana, i dr.

prikaži sve [165]