Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 31  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 7, br. 1, str. 177-194
Implementacija koncepta holističkog marketinga kao osnova uspešnosti reformi javnog sektora Republike Srbije
aUniverzitet Educons, Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica
bUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresagrgar@live.com, rabanyu@yahoo.com
Ključne reči: reforma javnog sektora; holistički marketing; savremeni uslovi poslovanja; (re)brendiranje; izgradnja vrednosti brenda; marketing aktivnosti
Sažetak
Reforma javnog sektora Republike Srbije zahteva nove prakse preduzeća i organizacija iz ovog sektora u poslovanju, što direktno utiče na potrebu za savremenim marketinškim strategijama i konceptima. S tim u vezi mora se znati da novo poslovno okruženje koje je stvoreno pre svega razvojem Interneta i digitalnih tehnologija neposredno utiče i na razvoj novog marketing okruženja preduzeća i organizacija iz javnog sektora. Zbog svega navedenog, preduzeća i organizacije u okviru javnog sektora Republike Srbije treba da osavremene pristup poslovanju i tržištu, kao i s tim u vezi pristup internim i eksternim stejkholderima. Koncept holističkog marketinga pruža svim subjektima u okviru javnog sektora kohezivniji pristup poslovanju i na taj način prevazilazi ograničenja tradicionalnih marketinških koncepata i strategija. Dizajniranje marketing aktivnosti u okviru koncepta holističkog marketinga može da pomogne poslovanju preduzeća i organizacija iz javnog sektora Republike Srbije, doprinoseći između ostalog i (re)brendiranju preko potrebnom u savremenim tržišnim uslovima poslovanja.
Reference
Dahl, D. (2011) How to build better business relationships. Jan 25, http://www.inc.com/guides/201101/how-to-build-better-business-relationships.html
Grgar, D., Zelenović, V., Ostojić, A. (2005) Pravci usklađivanja marketinga sa novom ekonomijom u cilju uspešnog poslovanja, Challenges of The New Economy. Prilep: University St. Kliment Ohridski Bitola-Faculty of Economics, Volume2
Grönroos, C. (1998) Marketing services: the case of a missing product. Journal of Business & Industrial Marketing, 13(4/5): 322-338
Kotler, P., Lee, N. (2004) Corporate social resposibility: Doing the most good for your company and your cause. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc
Kotler, P.J., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Mackay, H. (2012) 66 things you should know about your customer. Jan 25, http://www.inc.com/11arvey-mackay/66-ways-to-know-your-customer-your-real-customer.html
Meler, M. (2003) Neprofitni marketing. Osjek: Ekonomski fakultet
Radnović, B., Lečić, D., Ceković, M. (2009) Potrošač kao verifikator marketing performansi kompanije. Poslovna ekonomija, 3(2): 391-401
Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.