Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 31  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 59, br. 3, str. 1-7
Marketing informacioni sistemi na aerodromima zemalja u razvoju
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Ključne reči: Marketing Informacioni Sistem (MIS); aerodromske usluge; korisnici usluga; upravljanje žalbama
Sažetak
Kvalitetno i efikasno funkcionisanje sistema upravljanja žalbama obezbeđuje Marketing Informacioni Sistem (MIS). Aerodromska preduzeća su poslednjih nekoliko decenija postala izuzetno marketinški aktivna. Ta aktivnost vezuje se za obezbeđenje visoko kvalitetnih usluga putnicima i korisnicima aerodroma. Visoki kvalitet usluga pretpostavlja smanjenje prigovora i žalbi na ukupne pružene usluge. S druge strane kvalitet usluga i minimum prigovora i žalbi korisnika indirektno doprinosi ugledu aerodroma. Jedan od podsistema MIS je istraživanje potreba korisnika. Radom je pokušano da se odgovori na pitanje kakav je to MIS potreban aerodromskom preduzeću u zemlji u razvoju za veću efikasnost upravljanja žalbama i zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama. Relevantnost rada vezana je za celovit pristup izgradnji Upravljanja Totalnim Kvalitetom (TQM), čemu autor konačno stremi.
Reference
*** (2005) Complaint module type 7833. Bruel & Kjaer, http://www.bksv.com/pdf/Bp1885.pdf, mart
Filipović, V.S., Kostić, M.M. (2001) Marketing menadžment - teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, Institut za menadžment
Hanić, H. (2005) Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem. Beograd: Ekonomski fakultet
Heleta, M. (1988) TQM - model za poslovnu izvrsnost. Beograd: Educta
Juzbašić, A. (2005) Upravljanje žalbama u JP Aerodrom Beograd. Beograd: Saobraćajni fakultet, Seminarski rad
Juzbašić, A. (2008) Airport privatization and regulation. u: Passenger Terminal Expo, Amsterdam
Kotler, P.J., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Krsmanović, S.V., Mandić, D.P. (1995) Menadžment informacionih sistema. Beograd: Fakultet za menadžment Braća Karić
Stojiljković, V., i dr. (1994) Kvalitet podržan računarom - alat za uvođenje ISO 9000. Niš: Mašinski fakultet - CIM College
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.08.2009.