Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 3-1, str. 909-921
Mehanizam obezbeđenja obveznica s osvrtom na stanje u Republici Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaadvnikolakrstic@gmail.com
Ključne reči: Obveznice; personalno obezbeđenje; realno obezbeđenje; hartija od vrednosti; tržište kapitala
Sažetak
Kako bi se poboljšali izgledi za uspeh emisije obveznica, te da bi se ostvarila niža kamatna stopa pri emisiji, pribegava se ustanovljavanju obezbeđenja. Obezbeđenje može biti personalno ili realno. Kao vidovi personalnog obezbeđenja se javljaju jemstvo, bankarska i državna garancija, kao i osiguranje potraživanja, a kao realno obezbeđenje hipoteka i zaloga. Rad se bavi praktičnim problemima specifičnim za ustanovljavanje svakog od prethodno pomenutih vidova obezbeđenja emisije obveznica, preduslovima koji se moraju ispuniti da bi se pojedini vidovi obezbeđenja ustanovili, te pitanjem da li je u našem pravnom sistemu moguće ustanoviti obezbeđenje obveznica.
Reference
*** (1978-2003) Čl. 270, st. 3, Zakon o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SRJ + Službeni glasnik SCG, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni glasnik SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja
*** (2004-2014) Čl. 10, st. 1, tač. 15. Zakon o osiguranju - ZOS. Službeni glasnik RS, br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 i 139/2014- dr. zakon
*** (2011-2015) Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju - ZOSPOVS. Službeni glasnik RS, br.87/2011 i 66/2015
*** (2015) Zakon o trgovačkom brodarstvu - ZTB. Službeni glasnik RS, br. 96
*** (2005/2015) Zakon o pokrivenim obveznicama Savezne Republike Nemačke (Pfandbriefgesetz) - PBG. od 22.05, izmenjen 02.11
*** Equity and fiscal responsibility Act of 1982
*** (1995-1998) Zakon o hartijama od vrednosti. Službeni list SRJ, br. 26/95, 28/96 - drugi zakon i 59/98
*** (2005-2011) Čl. 2, st. 1, tač. 4. Zakon o javnom dugu - ZJD. Službeni glasnik RS, br. 61/2005, 107/2009 i 78/2011
*** (2005-2015) Zakon o hipoteci - ZH. Službeni glasnik RS, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 - odluka US i 83/2015
Jankovec, I. (1999) Privredno pravo. Beograd
Jovanović, N. (2009) Berzansko pravo. Beograd
Magdelinić, S. (2006) Da li je izdavanje bankarske garancije na osnovu robne fakture zakonski ispravan postupak?. Bankarstvo, 9-10, str. 54
Marjanski, V., Fišer, Š.S. (2016) Pravo hartija od vrednosti. Novi Sad, 102
Pajtić, B. (2014) Jemstvo u srpskom i uporednim pravnim sistemima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 177-184
Pajtić, B.L. (2015) Bankarska garancija u srpskom i evropskim pravnim sistemima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 3, str. 1127-1134
Perović, S., Stojanović, D. (1980) Komentar zakona o obligacionim odnosima. Kragujevac, knjiga prva, 290
Rahill, J.J. (1906) Corporation accounting and corporation law. Fresno, California, 140
Rittershausen, H. (1964) Industrielle Finanzierungen. Wiesbaden: Springer Nature
Vasiljević, M. (2012) Trgovinsko pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-15007
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci