Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:49
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 6, br. 2, str. 394-427
Kaznenopravna zaštita u području prava intelektualnog vlasništva i kompjutorskog prava u Republici Hrvatskoj
Upravni studio Veleučilišta u Šibeniku, Hrvatska

e-adresazlatovic@vus.hr
Sažetak
Sve češće povrede, s velikim štetama za nosioce prava intelektualne svojine, utjecale su na pojačani angažman država članica i same Europske unije na usklađivanju kaznenopravne zaštite na području prava intelektualne svojine. U ovom radu uz analizu postojećih mjera i akata posebno se sagledava i usklađenost hrvatskog zakonodavstva s novim tendencijama koje se provode u Europskoj uniji.
Reference
Bačić, F. (1980) Krivično pravo - opći dio. Zagreb: Informator
Bačić, F., Pavlović, Š. (2001) Kazneno pravo - posebni dio. Zagreb: Informator
Bakalić, I., Blaće, K. (2008) Problem dokazivanja i izbora dokaznih sredstava u predmetima iz intelektualnog vlasništva. u: 7. radionica: Aktualna pitanja i sudska praksa s područja intelektualnog vlasništva, Zagreb: Visoki trgovački sud RH
Barty, J., ur., i dr. (2003) Prawo autorskie: System prawa prywatnego. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, Tom 13
Besarović, V., Žarković, B. (1999) Intelektualna svojina - međunarodni ugovori. Beograd: Dosije
Besarović, V.M. (2007) Nove tendencije u razvoju zaštite prava intelektualne svojine. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 1, str. 44-68
Cornish, W.R. (2008) Intelektualno vlasništvo - sveprisutno, ometajuće, nebitno?. Zagreb: Omnilex
Čizmić, J. (2002) Intelektualno i industrijsko vlasništvo. Pravo i porezi, 8
Čizmić, J. (1999) Ogledi iz prava industrijskog vlasništva. Mostar: Pravni fakultet, II, str. 151
Ćizmić, J. (1998) Ogledi iz prava industrijskog vlasništva. Rijeka: Tehnološki centar Rijeka, str. 238
Derenčinović, D. (2003) Prikaz kolokvija AIDP-a o kibernetičkom kriminalu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 10, br. 1
Dragičević, D. (2015) Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija. Zagreb: Narodne novine
Garačić, A. (2008) Kazneni zakon u sudskoj praksi. Zagreb
Garačić, A. (2001) Kazneni zakon u sudskoj praksi. Zagreb
Henneberg, I. (2001) Autorsko pravo. Zagreb: Informator
Horvatić, Ž. (1986) Krivična i prekršajna reagiranja na ponašanja koja opravdavaju kažnjivost. u: XXIV savjetovanje Saveza udruženja za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije
Jones, A., Surfin, B. (2004) EC competition law, text, cases and materials. Oxford: Oxford University Press
Josipović, I. (1998) Audio i audiovizualno piratstvo u Hrvatskoj i borba protiv njega. u: Priručniku Borba protiv audio i audiovizualnog piratstva, Zagreb: Vijeće Europe
Josipović, I., Matanovac, R. (2007) Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom i prekršajnom pravu i prilagodbe europskom pravu. u: Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svijetlu pristupa Europskoj uniji, Zagreb: DZIV
Josipović, I., Matanovac, R. (2006) Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom i prekršajnom pravu i prilagodbe europskom pravu. u: Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svijetlu pristupa Europskoj uniji, Zagreb: DZIV
Jovićević, S.M. (2012) Intelektualna svojina i mala i srednja preduzeća. Beograd: Zadužbina Andrejević
Kokot, I. (2014) Kaznenopravna zaštita računalnih sustava, programa i podataka. Zagrebačka pravna revija, 3
Krapac, D. (1985) Krivičnopravna zaštita autorskog prava. Sudska praksa, 1
Krneta, S. (1996) Evropsko pravo intelektualnog vlasništva. Sarajevo: Pravni centar Fond Otvoreno društvo BiH, str. 35
Marković, S. (1999) Autorsko pravo i srodna prava. Beograd: Službeni glasnik
Marković, S.M. (2007) Pravo intelektualne svojine. Sarajevo: Magistrat
Mršić, G. (2007) Kazneno djelo povrede prava industrijskog vlasništva. Informator, br. 5578-5579, od 22. i 25.8.2007
Pagenberg,, Munzinger (1996) Manual on the European community trade mark. Koeln i dr: Carl Heymanns Verlag KG, str. 7
Pavišić, B., Veić, P. (1999) Komentar Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Zagreb
Pavišić, B., Grozdanić, V., Veić, P. (2007) Komentar Kaznenog zakonika. Zagreb: Narodne novine
Pavlović, Š. (2012) Kazneni zakon. Rijeka: Libertin naklada
Predović, D. (2007) Vrednovanje marke. Zagreb: MATE
Raičević, V. (2010) Pravo industrijske svojine. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Sundać, D., Švast, N. (2009) Intelektualni kapital - temeljni čimbenik konkurentnosti preduzeća. Zagreb: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Surčulija, J. (2004) Evropski pravni okvir za elektronske komunikacije - osnov za izgradnju informacionog društva u Srbiji. Beograd: Centar za razvoj Interneta
Šuperina, M., i dr. (2007) Zaštita industrijskog vlasništva - prava žiga u hrvatskom kaznenom pravu i praksi. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, vol. 14, br. 2
Trampuž, M. (2000) Avtorsko pravo. Ljubljana
Verona, A. (1978) Pravo industrijskog vlasništva. Zagreb: Informator
Verović, M. (2010) Usklađenost kaznenopravne zaštite prava industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj s tendencijama zaštite u Europskoj uniji. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 31, br. 1
Vignjević, L. (2010) Zaštita intelektualnog vlasništva. ZIPS, 1203, prilog 20
Vojković, G., Štambuk-Sunjić, M. (2006) Konvencija o kibernetičkom kriminalu i kazneni zakon Republike Hrvatske. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Split, god. 43, br. 1(81), str. 123-136
Vučković, M.R. (2008) Zbirka propisa u području prava intelektualnog vlasništva - autorsko i srodna prava, patent, žig, industrijski dizajn, topografije, oznake. Zagreb: Narodne novine
Zlatović, D. (2012) Novine u kaznenopravnoj zaštiti intelektualnog vlasništva. Informator, 6056, od 21.03
Zlatović, D. (2011) Kaznenopravna zaštita u području prava intelektualnog vlasništva i kompjutorskog prava. Informator, 6012, od 19.10. i Informator, 6013, od 22.10., 1. i 2. dio
Zlatović, D. (2008) Žigovno pravo. Zagreb: Vizura
 

O članku

jezik rada: hrvatski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-9750
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman