Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
2013, br. 64, str. 179-198
Klasifikacija pravnih poslova u rimskom i savremenom pravu
aUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet
bnema
Ključne reči: klasifikacija pravnih poslova; heterogenost; rimsko pravo; savremeno pravo
Sažetak
Brojnost i heterogenost pravnih poslova ne pruža mogućnost da se na jedinstven način definišu svi pravni poslovi i da se tako izraze sve specifičnosti koje ih opredeljuju kao takve. Iz tih razloga, u pravnoj literaturi, počev od romanističke, pa do savremene, egzistiraju najrazličitije klasifikacije pravnih poslova. Ove klasifikacije polaze od različitih kriterijuma u pogledu njihove sistematizacije. Od brojnih klasifikacija pravnih poslova, i u romanističkoj a i u savremenoj civilnoj doktrini izdvajaju se sledeće: a) jednostrani i dvostrani pravni poslovi; b) kauzalni i apstraktni pravni poslovi; v) formalni i neformalni; g) teretni i dobročini pravni poslovi; d) ekvivalentni (komutativni) i aleatorni (na sreću) pravni poslovi; đ) samostalni i nesamostalni (akcesorni) pravni poslovi; e) lični i nelični pravni poslovi ž) pravni poslovi za slučaj smrti (mortis cusa) i za vreme života (inter vivos) i mešoviti pravni poslovi; i z) fiducijarni pravni poslovi. U rimskom pravu pravni poslovi su klasifikovani najpre prema formi u kojoj su preduzimani, a kasnije kada je forma izgubila značaj na pravne poslove u kojima su obligacije nastajale iz nekog materijalnog akta (činidbe), kao i na obligacije kod kojih su postojale uzajamne obaveze stranaka.
Reference
Gams, A. (1963) Uvod u građansko pravo - opšti deo. Beograd: Naučna knjiga
Janevski, A. Obezbeduvanje na pobaruvanjata so prenos na sopstvenost na predmeti i prenos na prava spored Zakonot za obezbeduvanje na pobaruvanjata. Delovno pravo, br. 18, 221-243
Perović, S.K. (1986) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Radišić, J. (1982) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Rašović, Z.P. (2006) Građansko pravo. Podgorica: Pravni fakultet
Stanković, O., Vodinelić, V.V. (2007) Uvod u građansko pravo. Beograd: Nomos
Stojčević, D. (1960) Rimsko obligaciono pravo. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Promena poverioca ili novacija i zastarelost
Hiber Dragor

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Contractual penalty clauses in recent Serbian arbitration practice
Hiber Dragor, i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2012)
Zastarelost i drugi slični pravni instituti
Radulović Srđan

prikaži sve [116]