Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 67  
Back povratak na rezultate
Ocenjivanje težina kriterijuma kod rangiranja komasacionih projekata
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica
cHE Đerdap

e-adresalazicjelena91@gmail.com, goranmarinkovic@uns.ac.rs, milantri@eunet.rs, moraca@uns.ac.rs, nzarko07@gmail.com
Sažetak
Pokretanje i realizacija komasacionih projekata predstavlja kompleksan i ozbiljan posao, koji sa sobom nosi i velika finansijska ulaganja, pa je korektan i objektivan izbor katastarskih opština u kojima će se izvršiti uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom veoma važan. Primena metoda višekriterijumske optimizacije u novije vreme predstavlja nezaobilazan segment u svim sferama nauke i struke, pa samim tim i u iniciranju i pokretanju komasacionih projekata. Predmet istraživanja ovog rada predstavlja višekriterijumska Copras metoda, sa akcentom na različitim načinima subjektivnog i objektivnog ocenjivanja težina definisanih kriterijuma. Cilj istraživanja je utvrđivanje uticaja različitih načina ocenjivanja težina kriterijuma na konačan rang alternativa, kod primene višekriterijumske Copras metode za rangiranje katastarskih opština u Gradu Ruma.
Reference
Agarski, B. (2014) Razvoj sistema za inteligentnu višekriterijumsku procenu opterećenja životne sredine kod ocenjivanja životnog ciklusa proizvoda i procesa. Novi Sad, doktorska disertacija
Baker, D., Bridges, D., Hunter, R., Johnson, G., Krupa, J., Murphy, J., Sorenson, K. (2002) Guidebook to decision making methods. USA: Department of Energy, WSRCIM200200002
Čupić, M. (2004) Specijalna poglavlja iz teorije odlučivanja: kvantitativna analiza. Beograd
Jahan, A., Edwards, K.L. (2014) Multicriteria decision analysis for supporting the selection of engineering materials in product design. Elsevier
Lazić, J. (2015) Primena COPRAS metode za rangiranje katastarskih opština u gradu Ruma. master rad
Milić, M.R., Župac, G.Ž. (2012) Objektivni pristup određivanju težina kriterijuma. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 1, str. 39-56
Milićević, M.R., Župac, G.Ž. (2012) Subjektivni pristup određivanju težina kriterijuma. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 2, str. 48-70
Opricović, S. (1992) Optimizacija sistema. Beograd: Građevinski fakultet
Srđević, B., Medeiros, Y., da Faria, A.S., Schaer, M. (2003) Objektivno vrednovanje kriterijuma performanse sistema akumulacija. Vodoprivreda, vol. 35, br. 3-4, str. 163-176
Stojanov, A., Ugrinov, D. Višekriterijumska analiza izbora uglja primenom SAW i COPRAS metode
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.12
objavljen u SCIndeksu: 03.02.2016.