Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 11, br. 4, str. 169-176
Numeričke simulacije toplotnog fluksa na telu vozača motornog vozila prouzrokovanog zračenjem sunca
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresaruzic@uns.ac.rs
Projekat:
Istraživanje bezbednosti vozila kao dela kibernetskog sistema: Vozač-Vozilo-Okruženje (MPNTR - 35041)

Ključne reči: toplotni komfor; automobilsko staklo; virtuelna toplotna lutka; sunčevo zračenje; kabina
Sažetak
U radu je prikazana analiza uticaja pravca i intenziteta sunčevog zračenja na toplotni fluks na površini tela vozača putničkog automobila. Analiza je izvršena na virtuelnom modelu kabine. Rezultati su pokazali da najveće toplotno opterećenje tela usled sunčevog zračenja može nastati kada je sunce sa prednje strane kabine, što su uslovi koji se primenjuju i u standardu ISO 14505-2: 2008. U tom slučaju, grudi vozača su oblast na telu na kojoj je toplotni fluks najveći. Takođe nepovoljna situacija je kada sunce sija sa leve strane kabine, zbog izrazite asimetrije toplotnih uslova. Iz tih razloga, obraćanje pažnje na solarne karakteristike stakala i na konstrukciju sistema za razvođenje vazduha tako da se ventilacioni otvori mogu usmeriti na površine tela sa najvećim toplotnim fluksevima, osnovni su načini za smanjenje toplotnog opterećenja vozača i putnika.
Reference
*** (2008) ISO 14505-2: 2008, Ergonomics of the thermal environment - Evaluation of the thermal environment in vehicles, Part 2: Determination of equivalent temperature
Bohm, M., Holmer, I., Nilsson, H., Noren, O. (2002) Thermal effects of glazing in driver's cabs. Uppsala, Sweden: Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, JTI-rapport
Daanen, H.A.M., van de Vliert, E., Huang, X. (2005) Driving performance in cold, warm and thermoneutral environments. Applied Ergonomics, (34): 597-602
Dadour, I.R., Almanjahie, I., Fowkes, N.D., Keady, G., Vijayan, K. (2011) Temperature Variations in a Parked Vehicle. Forensic science international, 207: 205-211
Glišović, J., Demić, M., Miloradović, D. (2011) Prikaz primene virtuelne stvarnosti u cilju smanjenja vremena i troškova razvojnog ciklusa vozila. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 9, br. 3, str. 361-372
Han, T., Huang, L. (2005) A Sensitivity Study of Occupant Thermal Comfort in a Cabin Using Virtual Thermal Comfort Engineerin. u: 2005 SAE World Congress, SAE Tech. paper 2005-01-1509, Detroit, USA, (2005)
Huizenga, C., Zhang, H., Mattelaer, P., Yu, T., Arens, E., Lyons, P. (2006) Window Performance for Human Thermal Comfort, Final Report to the National Fenestration Rating Council, Center for the Built Environment. Berkeley, USA: University of California
Incropera, F.P., de Witt, D.P. (1981) Fundamentals of heat and mass transfer. New York: John Wiley & Sons
Lee, W.J., Jang, E.Y., Lee, S.H., Ryou, H.S., Choi, S., Kim, Y. (2013) Influence of the spectral solar radiation on the air flow and temperature distributions in a passenger compartment. International Journal of Thermal Sciences, (75): 36-44
Mitić, S.R., Rakićević, B.B., Stamenković, D.D., Popović, V.M. (2011) Teorijsko-eksperimentalna metoda za optimizaciju dinamičkog ponašanja modularnih nadgradnji vatrogasnih vozila. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 9, br. 1, str. 267-275
Ognjanović, M. (2008) Dizajn u mašinstvu - multidisciplinarni pristup. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 6, br. 20, str. 15-22
Parsons, K. (2003) Human thermal environments: The effects of hot, moderate and cold environments on human health, comfort and performance. London: Taylor & Francis
Rugh, J., Farrington, R. (2008) Vehicle ancillary load reduction project close-out report. u: Technical Report NREL/TP-540-42454, Golden, USA: National Renewable Energy Laboratory
Ružić, D., Bikić, S. (2013) An approach to the modeling of a virtual thermal manikin. Thermal Science, OnLine-First
Ružić, D., Časnji, F. (2012) Thermal Interaction Between a Human Body and a Vehicle Cabin. u: Heat Transfer Phenomena and Applications, Rijeka: InTech, 295-318
Ružić, D., Časnji, F., Muzikravić, V. (2007) Karakteristike stakla kao faktor od uticaja na mikroklimu u traktorskoj kabini. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 4, str. 92-97
Ružić, D., Časnji, F. (2011) Karakteristike traktorskih kabina od značaja za mikroklimu. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 9, br. 2, str. 323-330
Saint-Gobain Sekurit (2013) Saint-Gobain Sekurit, Glazing Manual,. http://www.saint-gobain-sekurit.com/en/downloads (pristupljeno: 15-01-2013)
Sekulić, D., Dedović, V. (2011) Analiza uticaja vibracija na komfor korisnika međugradskog autobusa pomoću oscilatornog modela sa sedam stepeni slobode korišćenjem ADAMS/View softvera. Journal of Applied Engineering Science, 9(3): 401-410
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jaes11-4731
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci