Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 17, br. 4, str. 85-92
Konstruktivni parametri toplotne interakcije između čoveka i kabine
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: traktor; kabina; mikroklima; toplotni osećaj rukovaoca
Sažetak
Traktorska kabina treba da rukovaocu obezbedi bezbedno i udobno okruženje. Jedan od aspekata ergonomičnosti su i mikroklimatski uslovi u kabini, kao veoma bitan uticaj na efikasnost i bezbednost celog sistema čovek-mašina. U okviru ovog rada, kao uticajni faktori na toplotni osećaj čoveka u kabini traktora, izdvojene su toplotne karakteristike materijala primenjenih za izradu kabina, geometrija unutrašnjosti kabine i izvođenje sistema za razvođenje vazduha. Analiza je izvršena nad uzorkom kabina traktora srednje kategorije. Cilj rada je identifikacija i analiza najvažnijih parametara, što bi ujedno moglo da predstavlja podloge pri projektovanju kabine za određeni traktor sa aspekta minimizacije nepovoljnog uticaja na rukovaoca. Rezultati su pokazali da su najuticajniji činilac zastakljene površine kabine, zbog svoje veličine i toplotnih i solarnih karakteristika. Sledi da bi se izborom odgovarajućih osobina zastakljenih površina kabine moglo postići značajno smanjenje toplotnog opterećenja rukovaoca, ali i same kabine. Sistem za distribuciju vazduha, kao aktivni deo kabine u toplotnoj interakciji takođe ima važnu ulogu u odvođenju toplote od tela rukovaoca.
Reference
*** (1987) UN ECE Regulation No. 71 (1987): Drivers field of vision of agricultural tractors. Geneva: United Nations
*** (2005) Human interaction with machines. u: The 6th International Workshop, Shanghai JiaoTong University, proceedings
ASHRAE (1997) Fundamentals Handbook: Chapter 36 - Physical properties of materials
ASHRAE (1997) Fundamentals Handbook: Chapter 29 - Fenestration
ASHRAE (1997) Fundamentals Handbook: Chapter 3 - Heat transfer
Bridger, R.S. (2003) Introduction to ergonomics. Taylor & Francis
Časnji, F. (1986) Ergonomski aspekti razvoja poljoprivrednih traktora. u: Istraživanje i razvoj poljoprivrednih traktora, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, elaborat o radu
Časnji, F., Ružić, D., Muzikravić, V., Poznanović, N., Stojić, B. (2003) Ergonomske karakteristike savremenih traktora snage 60-120 kW. Traktori i pogonske mašine, vol. 8, br. 4, str. 7-12
de Dear, R.J., Arens, E., Hui, Z., Oguro, M. (1997) Convective and radiative heat transfer coefficients for individual human body segments. International journal of biometeorology, 40(3): 141-56
Incropera, P.F., Dewitt, P.D. (1981) Fundamental of heat and mass transfer. New York, USA: John Wiley & Sons
International organization for standardization (1994) ISO 7730. Moderate thermal environment- Determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort
Jahns, G., Janssen, J. (1982) Klimatisierung von Fahrerkabinen landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Grundl. Landtechnik, Bd. 325. str. 164-171
Janošević, D. (2008) Inženjerski dizajn mobilnih mašina. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 14, br. 1-2, str. 119-126
Janssen, J. (1984) Luftführung in Fahrerkabinen unter dem Gesichtspunkt der thermischen Behaglichkeit. Grundl. Landtechnik, 34, Nr 5, str. 198-205
Melikov, A., Cermak, R., Majer, M. (2002) Personalized ventilation: Evaluation of different air terminal devices. Energy and Buildings, 34(8): 829-836
Mitić, S. (2004) Uticaj zaštitnih struktura traktora na povećanje bezbednosti rukovalaca u eksploataciji. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 2, br. 4-5, str. 41-49
Parsons, K. (2003) Human thermal environments: The effects of hot, moderate and cold environments on human health, comfort and performance. London: Taylor & Francis
Ružić, D. (2010) Improvement of thermal comfort in a passenger car by localized air distribution. u: International symposium 'Interdisciplinary regional research ISIRR 2010' (XI), Szeged 13-15. Oct. 2010., abstracts, 210-210
Ružić, D., Časnji, F., Muzikravić, V. (2007) Karakteristike stakla kao faktor od uticaja na mikroklimu u traktorskoj kabini. Traktori i pogonske mašine, 12(4): 92-97
Ružić, D. (2006) Uticaj klimatizacije na toplotni komfor u putničkom automobilu -. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, magistarski rad
Ružić, D., Časnji, F. (2010) Poboljšanje mikroklime u kabini poljoprivrednih mašina primenom lokalizovane distribucije vazduha. Poljoprivredna tehnika, 35(1): 39-47
Ružić, D., Časnji, F. (2011) Koncept personalizovane ventilacije u kabini mobilne mehanizacije. Mobility and Vehicle Mechanics, 37(1): 7-22
Saint-Gobain Sekurit (2003) Glazing manual. www.saint-gobain-sekurit.com
Vukas, S., Petrović, V. (2011) Istraživanje i razvoj traktora sa aspekta ergonomije i dizajna. Mobility and Vehicle Mechanics, vol. 37, br. 3, str. 31-42
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2012.