Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:67
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 1 od 16  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 16, br. 2, str. 55-59
Amaurosis fugax - prikaz slučaja
aDom zdravlja, Žitište
bZC, Kosovska Mitrovica

e-adresaoko@dzzitiste. rs
Ključne reči: amaurosis fugax; okluzija krvnog suda; cerebrovaskularne bolesti; prevencija
Sažetak
Uvod: Akutni gubitak vida je sam po sebi znak za uzbunu. Amaurosis fugax(prolazni gubitak vida) je iznenadni bezbolni gubitak vida, najčešće jednog oka u trajanju od 5-15 minuta. Vid se potom postepeno vraća na normalu. Rizik od nastanka moždanog udara je 16 puta veći kod pacijenata koji su imali jedan takav atak u odnosu na pacijenta koji nije imao te simptome. U radu je prikazan pacijent sa naglim gubitkom vida i kasnijim komplikacijama. Cilj rada: Prikaz slučaja pacijenta sa komplikacijama amaurosis fugax. Materijal i metodologija: korišćeni su podaci iz lekarskog izveštaja i otpustne liste za prikaz slučaja pacijenta sa dijagnozom amaurosis fugax. Zaključak: Dobra regulacija masovnih hroničnih nezaraznih bolesti bi značajno smanjila razvoj drugih bolesti i invalidnosti. Pacijent sa amaurosis fugax moraju biti sagledani od strane oftalmologa, neurologa, kardiologa, radiologa, a u nekim slučajevima i od strane vaskularnog hirurga i kardiohirurga.
Reference
Čupak, K. (1994) Oftalmologija. Zagreb: Medicinska naklada, IV izdanje
Easton, J.D., Saver, J.L., Albers, G.W., Alberts, M.J., Chaturvedi, S., Feldmann, E., Hatsukami, T.S., Higashida, R.T., Johnston, S.C., Kidwell, C.S., Lutsep, H.L., Miller, E., Sacco, R.L. (2009) Definition and Evaluation of Transient Ischemic Attack: A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on C. Stroke, 40(6): 2276-2293
Kurth, T., Everett, B.M., Buring, J.E., Kase, C.S., Ridker, P.M., Gaziano, J.M. (2007) Lipid levels and the risk of ischemic stroke in women. Neurology, 68(8): 556-62
Kuzmanić, M., Vrdoljak, D., Rumboldt, M., Petric, D. (2008) Metabolički sindrom u dijabetičara tipa 2. Med Jad, 38: 13-22
Milenković, P., Panić, M., Milenković, Z. (1987) Cerebrovaskularne bolesti. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Radojičić, B.M. (2011) Klinička neurologija. Beograd: Elit-Medica
Repac, V., Stanimirov, B. (2009) Očno dno u ranom otkrivanju masovnih nezaraznih bolesti. u: Timočki medicinski dani, Zbornik sažetaka, 21-23maj, Zaječar, (34):21
Repac, V., Vuković, J. (2008) Ateroskleroza i mogućnosti prevencije - prikaz slučaja. u: Timočki medicinski dani, Zbornik sažetaka, 22-24maj, Zaječar, (33):51
Repac, V., Stanimirov, B., Lukić, I. (2013) Okluzija centralne retinalne arterije - prikaz slučaja. u: SLD Osmi Kongres Urgentne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem, Jagodina, 69-70
Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse (2011) Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje moždanog udara. Beograd: Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije
Živković, M., Šternić, N., Kostić, S.V. (2000) Ishemična bolest mozga. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.

Povezani članci

Timočki medicinski glasnik (2016)
Učestalost nevoljnih pokreta kod dece školskog uzrasta s posebnim osvrtom na učestalost treptanja i refrakcione greške
Repac Vinka, i dr.

Arhiv za farmaciju (2009)
Demencija - jedan pogled
Miljević Čedo D., i dr.

Medicinski pregled (2000)
Faktori rizika u pojavi cerebrovaskularnog insulta
Petrović Gordana

prikaži sve [23]