Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 16  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 41, br. 3, str. 167-171
Učestalost nevoljnih pokreta kod dece školskog uzrasta s posebnim osvrtom na učestalost treptanja i refrakcione greške
aDom zdravlja, Žitište
bZdravstveni centar, Kosovska Mitrovica

e-adresaoko@dzzitiste.rs
Ključne reči: učestalo treptanje; nevoljni pokreti; refrakciona greška; deca
Sažetak
Uvod: Učestalo treptanje predstavlja brze, nevoljne pokrete grupe mišića koji se ponavljaju u određenim razmacima. Retko se javljaju pre 4. godine života, a najčešće oko sedme. Dete ima potrebu za ponovljenim izvođenjem neke radnje što ga oslobađa napetosti, a sprečavanje je povećava. Cilj rada: da utvrdimo učestalost refrakcione greške kod nevoljnih pokreta u vidu učestalog treptanja kod dece školskog uzrasta. Metod rada: Urađena je retrospektivna analiza za period 2000-2015. godine (jun) vidne oštrine dece školskog uzrasta sa i bez simptoma nevoljnih pokreta u vidu učestalog treptanja na osnovu medicinske dokumentacije pedijatrijske i oftalmološke službe. Analizirano je po 63 dece u svakoj grupi. U statističkoj analizi korišćen je metod deskriptivne statistike. Rezultati rada: Deca su starosti 7-14 godina. Analizirano je 63 dece sa nevoljnim pokretima učestalog treptanja i bez učestalog treptanja, 18 devojčica (28,6%) i 45 dečaka (71,4%). Nevoljni pokreti su se ispoljili u vidu: učestalog treptanja: 50 (79,4%), savijanja prstiju: 9 (14,3%), sleganja ramenima: 4 (6,3%). U toku ispitivanja urađeno je objektivno ispitivanje vidne oštrine dece. U prvoj grupi sa simptomima učestalog treptanja, refrakciona greška je prisutna kod 27 dece, a učestalo treptanje bez refrakcione greške kod 20; ostala očna oboljenja su zastupljena kod 13 dece. Najzastupljenija refrakciona greška je hipermetropija 14 (51,8%). Učestalo treptanje bez refrakcione greške je imalo 13 dečaka (65%) i sedam devojčica (35%). U kontrolnoj grupi 16 dečaka (25,4%) i 5 devojčica (7,9%) je imalo refrakcionu grešku - hipermetropije. Kao razlozi javljanja nevoljnih pokreta u vidu učestalog treptanja beleže se: sukobi u porodici 6 (30%), strogi roditelji 1 (5%), rođenje brata ili sestre 13 (65%). Zaključak: Učestalo treptanje se samo privremeno može voljno kontrolisati. Najčešće ne ometa život deteta i samo prolazi. Ako traje duže od mesec dana, potrebno je potražiti stručnu pomoć. U procesu lečenja neophodno je da učestvuju svi članovi porodice. Učestalo treptanje ne znači i prisustvo refrakcione greške.
Reference
Bolinovska, S. (2007) Hipermetropija kod dece predškolskog i školskog uzrasta. Medicinski pregled, vol. 60, br. 3-4, str. 115-121
Correll, C.U. (2007) Balancing efficacy and safety in treatment with antipsychotics. CNS spectrums, 12(10 Suppl 17): 12-20, 35
Čanadanović, V., Bjelica, D., Babović, S., Bedov, T., Babić, N., Grković, D. (2011) Otkrivanje i lečenje slabovidosti kod dece. Medicinski pregled, vol. 64, br. 1-2, str. 73-76
Čupak, K. (1994) Oftalmologija. Zagreb: Medicinska naklada
Markovic, J. (2011) Povezanost sociodemografskih faktora i stepena porodične funkcionalnosti sa emocionalnim problemima i problemima ponašanja dece uzrasta od 4 do 11 godina. Serbia: University of Novi Sad, Ph. D. Thesis
Marković, J. (2014) Teorija i praksa epidemioloških istraživanja u dečijoj psihijatriji. Psihijatrija danas, vol. 46, br. 1, str. 5-19
Moore, B., Lyons, S.A., Walline, J. (1999) A clinical review of hyperopia in young children. The Hyperopic Infants' Study Group, THIS Group. J Am Optom Assoc, 70(4): 215-24
Parunović, A., Cvetković, D. (1995) Korekcija refrakcionih anomalija oka - naočare, kontaktna sočiva, operacije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radaković, M., Ivetić, V., Naumović, N. (2010) Analiza refrakcije kod dece predškolskog uzrasta. Medicina danas, vol. 9, br. 1-3, str. 30-35
Radojičić, B.M. (2011) Klinička neurologija. Beograd: Elit-Medica
Regoda, V., Banjac, N. (2013) Skrining očnih oboljenja kod djece u Banjaluci. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 19, br. 1, str. 7-11
Repac, V., Vlatković, Z., Stanimirov, B., Vuković, J. (2008) Blepharospasmus - socioekonomske implikacije. Medicinski časopis, 42 (Suppl); 32; 1
Repac, V., Stanimirov, B., Antić, I., Lukić, I. (2013) Slabovidost kod dece i preventive. u: Timočki medicinski dani, 38 (Suppl. 1)
Repac, V., Vlatković, Z., Lukić, I., Stanimirov, B. (2011) Značaj sistematskog pregleda dece predškolskog uzrasta - analiza za period 2000-2006. godine. Medicinski časopis, 45 (Suppl); 43; 1
Repac, V., Vlatković, Z., Stanimirov, B., Antić, I. (2012) Refrakciona mana kao uzrok glavobolje dece školskog uzrasta. Timočki medicinski glasnik, vol. 4, br. 37, str. 203-204
Stefanović, B., Pišteljić, D., Krstić, S. (1986) Psihijatrijski poremećaji u neurooftalmologiji. u: Klinička neurooftalmologija, 275-279
Svetel, M., Vasić, M., Dragašević, N., Pekmezović, T., Petrović, I., Kostić, V.S. (2009) Botulinum toxin in the treatment of sialorrhea. Vojnosanitetski pregled, vol. 66, br. 1, str. 9-12
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/tmg1603167R
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2016.

Povezani članci

Medicinski pregled (2008)
Ciklopentolat kao cikloplegik u određivanju refrakcione greške
Bolinovska Sofija, i dr.

Acta medica Medianae (2013)
Analiza refrakcionih anomalija kod dece uzrasta do 15 godina
Kostovska Vesna, i dr.

ABC - čas urg medicine (2016)
Amaurosis fugax - prikaz slučaja
Repac Vinka, i dr.

prikaži sve [25]