Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 16  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 8, br. 4, str. 115-120
Funkcionalna nezavisnost starih osoba posle moždanog udara
aVisoka medicinska škola stukovnih studija, Ćuprija
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
cUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet + Kliničko-bolnički centar Zvezdara, Beograd
dOpšta bolnica, Odeljenje za neurologiju, Ćuprija
Ključne reči: stari; moždani udar; evaluacija invaliditeta; aktivnosti dnevnog života; procena u gerijatriji
Sažetak
Cilj. Odrediti ishod rehabilitacionog lečenja kod bolesnika sa moždanim udarom, koji se odnosi na aktivnosti dnevnog života i samostalne nege osoba starijih od 65 godina Metod. Istraživanje je sprovedeno na Neurološkom odeljenju Opšte bolnice u Ćupriji, od 1. septembra do 31. decembra 2010. godine i uključilo je 50 bolesnika sa moždanim udarom. Svi ispitanici su podvrgnuti FIM testiranju procene funkcionalne nezavisnosti pre i posle lečenja. Prikupljeni su podaci o dobu, polu, težini neurološkog deficita i prisustva drugih bolesti i analizirani su koristeći deskriptivnu i analitičku statistiku. Rezultati. Prosečna starost bolesnika je bila 72+/-4.2 godine. Muškarci su učestvovali sa 42% u ukupnom studijskom uzorku a 58% ispitanika su bile žene. Hipertenziju je imalo 84% (42/50), koronarnu bolesti 48 % (24/50), a dijabetes melitus 44% (22/50) ispitanika. Ukupna vrednost prosečnog FIM indeksa po pacijentu se značajno poboljšala posle lečenja. Hospitalizacija tokom rehabilitacije je trajala od 9 do 54 dana. Poboljšanje ukupnog skora je postignuto nezavisno od dužine lečenja. Zaključak. Rehabilitacioni tretman starih osoba posle moždanog udara je koristan i efikasan u odnosu prema oporavku najvažnijih aspekata aktivnosti dnevnog života i samostalne nege.
Reference
Appelros, P. (2007) Prediction of length of stay for stroke patients. Acta Neurologica Scandinavica, 116(1): 15-19
Gulsvik, A.K., Gulsvik, A., Svendsen, E., Mæhle, B.O., Thelle, D.S., Wyller, T.B. (2011) Diagnostic validity of fatal cerebral strokes and coronary deaths in mortality statistics: an autopsy study. European journal of epidemiology, 26(3): 221-8
Harari, D., Norton, C., Lockwood, L., Swift, C. (2004) Treatment of constipation and fecal incontinence in stroke patients: randomized controlled trial. Stroke, 35(11): 2549-55
Jevtić, M. (1999) Rehabilitacija bolesnika sa lezijom centralnog motornog neurona. u: Jevtić M. [ur.] Fizikalna medicina i rehabilitacija, Kragujevac: Medicinski fakultet, str. 537-47
Jevtić, M. (2001) Kineziterapija kod oštećenja centralnog motornog neurona. u: Jevtić M. [ur.] Klinička kineziterapija, Kragujevac: Medicinski fakultet, 231-2
Jevtić, M. (2006) Motorička evaluacija pacijenata nakon cerebrovaskularnog insulta. u: Kongresa fizijatara Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, 01-04. Nov., zbornik radova, str. 32-6
Jović, S. (2004) Rehabilitacija bolesnika sa oštećenjem centralnog motornog neurona. u: Jović S. [ur.] Neurorehabilitacija, Beograd: Klinika za rehabilitaciju 'Dr Miroslav Zotović', 41-6
Kalra, L., Smith, D.H., Crome, P. (1993) Stroke in patients aged over 75 years: outcome and predictors. Postgraduate medical journal, 69(807): 33-6
Konjikušić, V., Kocev, N. (2005) Tercijarna prevencija kod osoba sa narušenom funkcionalnom sposobnošću. u: Konjikušić V., Kocev N. [ur.] Zdravstvena nega u procesu rehabilitacije, Beograd: Čigoja štampa, str. 59-95
Mayo, N.E., Wood-Dauphinee, S., Ahmed, S. (1999) Disablement following stroke. Disability & Rehabilitation, 21(5-6): 258-268
Pantano, P., Totaro, P., Raz, E. (2008) Cerebrovascular diseases. Neurol Sci, 29(Suppl 3), str. 314-8
Radojičić, B.M. (2003) Klinička neurologija. Beograd: Elit-Medica
Rissanen, A. (1992) Cerebrovascular disease in the Jyvaskyla region, Central Finland. Kuopio: University of Kuopio, Dissertation
Rothwell, P.M., Algra, A., Amarenco, P. (2011) Medical treatment in acute and long-term secondary prevention after transient ischaemic attack and ischaemic stroke. Lancet, 377(9778): 1681-92
Salter, K., Jutai, J.W., Teasell, R., Foley, N.C., Bitensky, J., Bayley, M. (2005) Issues for selection of outcome measures in stroke rehabilitation: ICF activity. Disability and rehabilitation, 27(6): 315-40
Sim, J., Wright, C.C. (2005) The kappa statistic in reliability studies: use, interpretation, and sample size requirements. Physical therapy, 85(3): 257-68
The Europen Registers of Stroke (EROS) Investigators (2009) Incidence of Stroke in Europe at the Beginning of the 21st Century. Stroke, 40(5): 1557-1563
Vukadinov, J. (2006) Gerijatrija i nega starih osoba. Novi Sad: Medicinski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci

Arhiv za farmaciju (2009)
Demencija - jedan pogled
Miljević Čedo D., i dr.

Medicinski pregled (2003)
Raširenost poremećaja mentalnog zdravlja na području Severnobanatskog okruga
Hovan-Somborac Jaroslava, i dr.

Vojnosanitetski pregled (2002)
Laza K. Lazarević, 1851-1891 ( 2. deo)
Ignjatović Mile D.

prikaži sve [16]