Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 16  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 62, br. 1-2, str. 73-77
Korelacija kliničke ekspresije karotidne bolesti sa verifikovanim stepenom suženja karotidnih krvnih sudova
Beograd
Ključne reči: suženje karotidnih arterija; manifestacije karotidne bolesti
Sažetak
Uvod: Karotidna bolest je proces koji ima dugu evoluciju, asimptomatsku fazu koja može trajati godinama i čitav niz mogućih kliničkih manifestacija. Zbog toga je neobično važno ovu bolest otkriti uz pomoć savremene, neinvazivne, ultrazvučne dijagnostike, pre nego što se jave kliničke ekspresije koje mogu biti veoma ozbiljne, pa i životno ugrožavajuće, poput gubitka svesti, tranzitornog ishemičkog ataka i moždanog udara. Cilj: Ovaj rad za cilj ima da ispita povezanost stepena stenoze karotidnih arterija sa učestalošću i težinom kliničkih manifestacija karotidne bolesti. Materijal i metode: U ovom radu je korišćena studija preseka u koju je bilo uključeno 48 ispitanika primljenih radi operativnog lečenja karotidne bolesti. Ispitivana je korelacija stepena stenoze karotida sa učestalošću različitih kliničkih parametara: moždanog udara, tranzitornog ishemičkog ataka, sinkopa, glavobolja, vrtoglavica, problema sa vidom. Ispitivana je i statistička značajnost pojedinačnih faktora rizika za razvoj suženja karotidne arterije. Rezultati: U grupi ispitivanih pacijenata pokazali smo značajnu statističku povezanost učestalosti sinkope i tranzitornog ishemičkog ataka sa stepenom stenoze karotidnih arterija, kada ona iznosi preko 70%. Pušenje je pokazalo visoku statističku značajnost u razvoju stenozantnih lezija karotidnih arterija. Zaključak: Naša studija je istakla značaj stepena suženja karotida u razvoju manifestacija karotidne bolesti, kao i značaj blagovremenog dijagnostikovanja i tretiranja ove bolesti.
Reference
Andonović, O., Djukić, P., Djurić, D., Djurić, M., Čalija, B., Činara, I., Čolić, M., Bajčetić, M., Blagotić, M., Bumbaširević, M., Maksimović, Ž.V., Davidović, L.B., Kostić, D.M., Cvetković, S.D. (2004) Osnove vaskularne hirurgije i angiologije. Beograd: Medicinski fakultet, CIBID
Benke, T., Neussl, D., Aichner, F. (1991) Neuropsychological deficits in asymptomatic carotid artery stenosis. Acta Neurol Scand, 83(6): 378-81
Bonithon-Kopp, C., Touboul, P.J., Berr, C., Leroux, C., Mainard, F., Courbon, D., Ducimetiere, P. (1996) Relation of intima-media thickness to atherosclerotic plaques in carotid arteries. The Vascular Aging (EVA) Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 16(2): 310-6
Kostić, S.V., ur. (2007) Neurologija za studente medicine. Beograd: Medicinski fakultet
Martin, M.J., Whisnant, J.P., Sayre, G.P. (1960) Occlusive vascular disease in the extracranial cerebral circulation. Arch Neurol, 3: 530-8
Moore, W.S., Hall, A.D. (1970) Importance of emboli from carotid bifurcation in pathogenesis of cerebral ischemic attacks. Arch Surg, 101(6): 708-11 pas
Prati, P., Vanuzzo, D., Casaroli, M., di Chiara, A., de Biasi, F., Feruglio, G.A., Touboul, P.J. (1992) Prevalence and determinants of carotid atherosclerosis in a general population. Stroke, 23(12): 1705-11
Thompson, J., McDonald, P.J., Johnson, C.D. (1990) Surgery offers no more than medical treatment in the management of transient ischaemic attack. Ann R Coll Surg Engl, 72(2): 114-8
Yasaka, M., Yamaguchi, T., Shichiri, M. (1993) Distribution of atherosclerosis and risk factors in atherothrombotic occlusion. Stroke, 24(2): 206-11
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.05.2012.

Povezani članci

Vojnosanitetski pregled (2005)
Pušenje cigareta i debljina intime i medije karotidnih arterija kod vojnih pilota
Jovelić Stojan, i dr.

Timočki medicinski glasnik (2003)
Procena ateroskleroze pomoću B-mode ehosonografije kod bolesnika na hroničnoj hemodijalizi
Tirmenštajn-Janković Biserka, i dr.

Timočki medicinski glasnik (2004)
Uporedne karakteristike pothranjenih i dobro uhranjenih bolesnika lečenih ponavljanim hemodijalizama
Tirmenštajn-Janković Biserka, i dr.

prikaži sve [8]