Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 67  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 60, br. 1, str. 80-98
Reforma policije zasnovana na strateškim osnovama - osvrt na Predlog Strategije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova 2018-2023.
Policijska akademija, Beograd
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: Strategija razvoja MUP-a; policija; servis građana; javna bezbednost; institucionalni kapaciteti i saradnja
Sažetak
U Ministarstvu unutrašnjih poslova od 2001. godine odvija se proces reformi čiji je cilj stvaranje profesionalne, efikasne i odgovorne policije. Za to je bilo potrebno stvoriti strateški i normativni okvir u kojima policija može da deluje na principima nove filozofije, organizacije i stila rada. Taj proces je nastavljen i u aktuelnom vremenu predlogom Strategije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova 2018-2023. U ovom radu predstaviće se najvažniji stavovi predloga Strategije razvoja koji ocrtavaju osnove za nastavak sprovođenja reformi i utvrđuju pravac daljeg razvoja policije u Republici Srbiji. Konkretno, posle određenja vizije, misije i opšteg cilja Ministarstva unutrašnjih poslova, govori se o tri strateške oblasti: 1. Bezbednost, 2. razvoj institucionalnih kapaciteta i saradnje i 3. servis građana. Posle upoznavanja sa prioritetima i ciljevima koji su grupisani u okviru ove tri strateške oblasti, izdvojiće se i promišljati pojedini delovi sadržaja u kojima se prezentuju osnove i stavovi od značaja za reformu i dalji razvoj policije u Republici Srbiji.
Reference
*** (2001) Studija OEBS o radu policije u Saveznoj Republici Jugoslaviji. https://www.osce.org/sr/secretariat/17677?download=true, dostupan 8. 3. 2018
*** (2018) Predlog Strategije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova 2018-2023. http://mup.gov.rs/wps/portal/sr/, dostupan 25. 2. 2018
*** (2017) Strateška procena javne bezbednosti (javna verzija). http://mup.gov.rs/wps/portal/sr/, dostupan 25. 2. 2018
*** (2017) Strateški plan policije 2018-2021 (javna verzija). http://mup.gov.rs/wps/portal/sr/, dostupan 25. 2. 2018
*** Strategija razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova 2011-2016. http://arhiva.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/Strategija%20razvoja%20MUP-a%202011-2016.pdf, dostupan 25. 2. 2018
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 6
*** (2013) Strategija policije u zajednici. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 43
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Monk, R. (2001) Izveštaj o radu policije u Saveznoj Republici Jugoslaviji - izveštaj OEBS-a. Beč: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju
OEBS (2004) Ka stvaranju savremene i odgovorne policijske službe. https://www.osce.org/sr/serbia/18311?download=true, dostupan 8. 3. 2018
Ristović, S. (2017) Illegal migrations as a threat to national security: The role of community policing. u: Intemational scientific conference 'Archibald Reiss Days', Thematic conference proceedings of international significance, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Tom I, Volume I, pp. 407-416
Ristović, S. (2015) Strategic and legal basis for strengthening institutions of private security. u: International scientific conference 'Archibald Reiss Days', Thematic conference proceedings of international significance, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Volume II, pp. 163-171
Ristović, S. (2016) The public as a condition for establishing and functioning of community policing. u: International scientific conference 'Archibald Reiss Days', Thematic conference proceedings of international significance, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Tom II, Volume II, pp. 200-211
Ristović, S., Nikač, Ž. (2017) Najvažnija rešenja zakona o policiji u oblasti radnopravnih odnosa od značaja za efikasno i efektivno delovanje policije. u: Tematski zbornik radova: Upravljanje policijskom organizacijom u suzbijanju pretnji bezbednosti u Republici Srbiji, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, str. 75-91
Slater, J. (2001) Izveštaj o proceni stanja ljudskih prava, etike i standarda policijskog funkcionisanja u Saveznoj Republici Jugoslaviji, Srbiji i Crnoj Gori. Strazbur: Savet Evrope - Komitet za rad policije
Talijan, M., Talijan, M.M., Ristović, S. (2013) Upravljanje ljudskim resursima u institucijama bezbednosti. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1801080R
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka