Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 67  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 16, br. 2, str. 29-38
Funkcije policije i njena ovlašćenja da preduzme upravne radnje
Policijska akademija, Beograd

e-adresaaleksandramadrid@gmail.com
Sažetak
Policija je u ovom radu posmatrana kao organ državne uprave koji obavlja zakonom utvrđene poslove a koji se prvenstveno odnose na bezbednost države i njenih građana. Kao organ državne uprave policija ima sva obeležja svojstvena i drugim organima državne uprave. Međutim, policija ima i neka obeležja koja su svojstvena samo za nju. Doslednim izvršavanjem zakona i drugih propisa policija ostvaruje cilj vršenja svoje delatnosti a to je bezbednost države i svih njenih građana. Da bi ostvarila taj cilj, policija mora biti ovlašćena da vrši upravne radnje koje neizbežno zadiru i u individualne slobode i prava. Ovlašćenja policije da vrši takve upravne radnje neophodna su svakom demokratskom društvu. Napori društva treba da idu u pravcu da se za rad policije i vršenje njenih upravnih radnji stvori ambijent pravne države, odnosno države u kojoj se istinski poštuje načelo vladavine prava.
Reference
*** (2005) Zakon o policiji Srbije. Službeni glasnik RS, br. 101
Dapčević-Marković, L. (2007) Status policijskih službenika i evropski standardi. Pravni život, vol. 56, br. 10, str. 691-702
Miletić, S., Jugović, S. (2009) Pravo unutrašnjih poslova. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Vasiljević, D. (2009) Prilog pitanju primene prava u pravnoj državi u funkciji suzbijanja kriminala. Nauka, bezbednost, policija, vol. 14, br. 2, str. 23-36
Vasiljević, D. (2009) Pojam upravnih mera sa akcentom na mere policije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 14, br. 1, str. 133-144
Vasiljević, D. (2009) Materijalni akti uprave s osvrtom na radnje policije. Pravni život, -531(11):
Vasiljević, D. (2009) Upravno pravo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.12.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka