Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 24  
Back povratak na rezultate
Domaće sorte višegodišnjih leguminoza - nastanak i kvantitativna svojstva
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za krmno bilje, Kruševac
cNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
dInstitut za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zaječar
Sažetak
U radu se ističu rezultati oplemenjivanja i kvantitativna svojstva domaćih sorti lucerke, crvene deteline, žutog zvezdana, bele deteline i esparzete. Korišćenjem različitih izvora genetičke varijabilnosti i odgovarajućih metoda oplemenjivanja u Srbiji su priznate 24 sorte lucerke, 10 crvene deteline, pet žutog zvezdana i po jedna sorta bele deteline i esparzete. Na osnovu višegodišnjih rezultata istraživanja, u veoma različitim agroekološkim uslovima domaće sorte višegodišnjih leguminoza se odlikuju visokim proizvodnim potencijalom za prinos zelene krme (ZK), odnosno suve materije (SM). Sa domaćim sortama lucerke ostvareno je prosečno 65,6 t ha-1 ZK odnosno 15,3 t ha-1 SM. Kvalitet SM je bio veoma dobar, a ostvareno je prosečno sirovih proteina (SP) 199,6 g kg-1 SM, sirove celuloze (SC) 261,8 g kg-1 SM i udeo bezazotnih ekstraktivnih materija (BEM) 392,0 g kg-1 SM. Sa sortama crvene deteline ostvareno je prosečno 52,4 t ha-1 ZK, odnosno 11,2 t ha-1 SM sa udelom SP 195,6 g kg-1 SM, SC 220,4 g kg-1 i BEM 440,8 g kg-1 SM. Sorte žutog zvezdana su ispoljile visok proizvodni potencijal za prinos biomase (52,9 t ha-1 ZK, odnosno 14,1 t ha-1 SM) vrlo dobrog kvaliteta suve materije (SP 199,7 g kg-1 SM, SC 274,8 g kg-1 SM, BEM 397,7 g kg-1 SM). I pored toga što sorta bele deteline K-33 i esparzeta Krajina predstavljaju početne rezultate u oplemenjivanju ovih biljaka, one se odlikuju vrlo dobrim proizvodnim potencijalom za prinos biomase i kvalitetom suve materije.
Reference
*** (2006) Sorte krmnih biljaka. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Allerit, R. (1985) Espèces fourragères pèrennes, Bilan d'observations, progrés liés à la sélection et évolution variétale appréciés à travers l'expérimentation officielle. B.T.I.N, 399-401
Borojević, S. (1981) Principi i metodi oplemenjivanja bilja. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Bošnjak, Đ., Mihailović, V., Mitrović, M. (2000) Priznata novostvorena sorta crvene deteline - Trifolium pratense L. - Kolubara. Beograd: Savezno ministarstvo za poljoprivredu, Rešenje br. 4/008-421/066 od 25. 09. 2000
Čobić, T., Bačvanski, S., Kunc, V., Vučetić, S., Erić, P. (1989) Rezultati trogodišnjih ispitivanja proizvodnih i kvalitetnih svojstava nekih domaćih sorti lucerke. Savremena poljoprivreda, sv. 37, str. 5-15
Đukić, D., Lukić, D. (1999) Alfalfa: From population to varieties. Genetika, 31, br. 1, str. 1-8
Đukić, D. (2002) Oplemenjivanje višegodišnjih krmnih biljaka. u: Biljke za proizvodnju stočne hrane, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 14-36
Đukić, D., Aleksić, O. (2003) Properties of alfalfa genotypes regarding yield and quality of dry matter. Czech Journal of Genetic and Plant Breeding, 39, 197-200
Đukić, D., Janjić, V., Stevović, V. (2006) Krmne i otrovne biljke. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Đukić, D., Ilić, O. (2007) Izveštaj o radu za 2007. Beograd, (ne publikovano). Projekt 6831, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
Đukić, D., Stevović, V., Vasiljević, S., Đurović, D. (2007) Prinos i kvalitet sorti i genotipova lucerke i crvene deteline. u: Savetovanje o biotehnologiji (XII), Čačak, str. 301-308
Đukić, D. (1983) Kvantitativne osobine i fertilnost potomstava klonova citoplazmatski muško-starilnih i fertilnih analoga lucerke Medicago sativa L. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Đukić, D. (1991) NS Slavija - nova sorta lucerke. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 19, str. 211-217
Đukić, D. (1995) Trideset godina od uvođenja u proizvodnju domaćih sorti lucerke. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 23, str. 439-450
Đukić, D. (1997) Sintetička sorta lucerke - Rasinka. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 29, str. 381-388
Đukić, D. (1978) Uporedna ispitivanja ženske i muške fertilnosti muško-sterilnih, fertilnih analoga i normalnih klonova lucerke (Medicago sativa L. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarska teza
Đurović, D., Stevović, V. (2007) Izveštaj o radu za 2007. Beograd, (ne publikovano), Projekt 6831, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija (1996) 90 godina Centra za poljoprivredna i tehnološka istraživanja 1906-1996. Zaječar
Jeremić, D., Stančić, I., Nikolić, Ž. (2000) Priznata novostvorena sorta lucerke - Medicago sativa L. x Medicago varia Martyn, pod nazivom Morava-1. Beograd: Savezni zavod za biljne i životinjske genetičke resurse, Rešenje br. 4/008-421/064 od 25. 09. 2000.godine
Katić, S., Lukić, D., Đukić, D. (1997) Prinos i kvalitet sorti lucerke. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 29, str. 373-380
Katić, S., Mihailović, V. (2007) Priznata sorta lucerke Nijagara. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rešenje br. 320-03-00826/2/2005-06 od 05. 01. 2007.godine
Krstić, O., Tešić-Jovanović, B. (1982) Sorta lucerke K-22. Beograd: Savezni komitet za poljoprivredu, Rešenje br. 382
Krstić, O., Lugić, Z. (1996) Kruševačka 33 (K-33), nova sorta bele deteline (Trifolium pratense L). Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 26, 71-77
Lazić, M., Lazić, Z. (1964) Nova domaća sorta lucerke 'Bačka ZMS I' i 'Banat ZMS II'. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Lugić, Z., Radović, J., Sokolović, D., Jevtić, G. (2006) For age yield and quality of some new cultivar of red clover (Trifolium pratense L) in Serbia. u: EUCARPIA Medicago spp. Group Meeting., Perugia Italy, 122-124
Lugić, Z., Zapletanova, I., Dinić, B., Lazarević, D. (2002) Investigation of agronomic important traits of diploid and tetraploid red clover (Trifolium pratense L) cultivars in agroecological conditions of Serbia. u: Grassland science in Europe (VII), 7, 84-85
Lukić, D., Đukić, D. (1982) Ispitivanje proizvodnih osobina nekih domacih i stranih sorti lucerke. Savremena poljoprivreda, sv. 30, br. 5-6, str. 257-270
Lukić, D. (1989) Nova sorta lucerke NS Novosađanka H-11. u: Zbornik referata XXIII seminara agronoma, Kupari, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 419-124
Lukić, D. (1998) Nove sorte lucerke - Tisa i Begej. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 30, str. 323-331
Lukić, D., Katić, S., Vasiljević, S. (2005) Priznata novostvorena sorta lucerke Danka. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Rešenje br. 320-09-39/7-5-205-06, od 13. 01. 2005
Mihailović, V., Katić, S., Vasiljević, S., Pataki, I., Mikić, A., Milić, D. (2007) Doprinos NS sorti krmnih biljaka proizvodnji stočne hrane. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 225-237
Mijatović, M., Ranković, M. (1965) Priznata sorta lucerke kruševačka K-1. Beograd: Jugoslovenski poljoprivredno šumarski centar
Mijatović, M., Pavešić-Popović, J. (1975) Travno leguminozne smeše kao izvor proteina u brdsko planinskom području. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (II), Sinopsisi, 5-8
Mijatović, M. (1975) Uporedno ispitivanje proizvodne vrednosti višegodišnjih krmnih leguminoza na erodiranom zemljištu u brdskom području. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (II), Sinopsisi, 24-27
Mijatović, M., Ranković, M. (1975) Biološke i proizvodne osobine nove sorte lucerke Kruševačka M-2. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (II), Sinopsisi, 109-111
Mijatović, M., Milijić, S., Mitrović, S. (1985) Biološke i proizvodne osobine nove sorte lucerke 'Zaječarska 83'. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (V), knjiga I, 15-18
Mijatović, M., Milijić, S., Spasić, M., Petrović, R., Mitrović, S. (1986) Morfološke, biološke i proizvodne osobine nove sorte lucerke Krajina. Arhiv za poljoprivredne nauke, 165, 15-27
Mijatović, M., Milijić, S., Spasić, M., Petrović, R., Mitrović, S. (1986) Morfološke, biološke i proizvodne osobine novih sorti žutog zvezdana Zora i Bokor. Arhiv za poljoprivredne nauke, 167, 149-155
Miladinović, M. (1971) Crvena detelina - Trifolium pratense L., Kruševačka 3 i Kruševačka 17. u: Lista sorti i hibrida poljoprivrednog i šumskog bilja Jugoslavije, Beograd: Partenon
Ocokoljić, S., Veličković, G. (1975) Ispitivanja mogućnosti gajenja žutog zvezdana i smeša žutog zvezdana sa travama u nizijskom rejonu Srbije. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (II), Sinopsisi, 40-43
Radojević, D., Stošić, M. (1975) Produktivnost crvene deteline (Trifolium pratense) i žutog zvezdana (Lotus corniculatus) u zavisnosti od frekvencije košenja. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (II), Sinopsisi, 140-141
Radović, J., Dinić, B., Pudlo, V. (2003) Productivity and quality of some birdsfoot trefoil (Lotus comiculatus L) varieties. Grassland Science in Europe, vol. 8, 118-121
Republički zavod za statistiku (2006) Statistički godišnjak Srbije. Beograd
Sikora, I., Bošnjak, Đ. (1972) Karakteristike nekih domaćih i stranih sorata lucerne u našim proizvodnim uvjetima. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, XX (5-6), str. 5-20
Stenford, E.H. (1962) Oplemenjivanje i agrotehnika lucerke. u: Seminar u Novom Sadu, str. 33
Stevović, V., Đurović, D. (2007) Izveštaj o radu za 2007. Beograd, (ne publikovano), Projekt 6831, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
Vasiljević, S., Bošnjak, Đ. (1997) Karakteristike genotipova crvene detelina. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 29, str. 389-395
Vasiljević, S., Mihajlović, V., Mitrović, M. (2001) Nova sorta crvene deteline - Kolubara. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 357-365
Vasiljević, S., Katić, S., Mihailović, V.M., Pataki, I., Karagić, Đ., Mikić, A.M., Ivanović, M. (2005) Rezultati oplemenjivanja crvene deteline (Trifolium pratense L) u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 489-497
Zonjić, I. (1953) Ispitivanje važnijih faktora kod zametanja semena lucerke. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, Beograd
Zonjić, I., Krstić, O., Tešić-Jovanović, B., Miladinović, M. (1972) Proučavanje stepena autofertilnosti populacija i inbridovanih linija lucerke. Zbornik naučnih radova, Centar za poljoprivredna istraživanja, Beograd-Kruševac, IV, 149-157
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2002)
Morfološke osobine, prinos i hranljiva vrednost lucerke
Katić Slobodan, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Prinos i kvalitet biomase sintetika lucerke (Medicago saliva L)
Đukić Dragan, i dr.

Biotech Anim Husbandry (2007)
Višegodišnje leguminoze i trave - stabilan izvor kvalitetne kabaste stočne hrane
Tomić Z., i dr.

prikaži sve [96]