Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 43, br. 1, str. 95-102
Analiza vremenskih uslova i doprinos roka i gustine setve optimalnim prinosima kukuruza
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet + Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: kukuruz; vreme setve; gustine setve
Sažetak
U ovom radu su analizirani vremenski uslovi i ostvarena proizvodnja kukuruza u Vojvodini u 2006. godini, sa posebnim osvrtom na setvu - vreme setve i gustinu sklopa, kao značajne mere koje imaju veliki i nenadoknadivi uticaj na visinu prinosa kukuruza. Setvu kukuruza treba početi krajem prve dekade aprila, koristeći pri tome seme visoke klijavosti i energije klijanja. Najveće površine (50-60%) treba zasejati u drugoj dekadi aprila, a setvu završiti do kraja aprila. Ukoliko iz bilo kojih razloga setvu moramo obaviti u maju, onda treba sejati hibride kraće vegetacije, koji su tolerantniji na kasniju setvu. Kod srednje ranih i srednje kasnih hibrida raspon gustine treba da se kreće od 57.000-68.000 biljaka po ha, a kod ranih hibrida od 68.000-79.000 biljaka po ha. Kasni hibridi najviše prosečne prinose ostvarili su setvom 57.000 biljaka po ha, odnosno između ove gustine i većih gustina nije bilo značajne razlike u povećanju prinosa.
Reference
Starčević, L.Đ., Marinković, B., Rajčan, I. (1991) Uloga nekih agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza sa posebnim osvrtom na godine sa nepovoljnim vremenskim uslovima. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, str. 415-424
Starčević, L.Đ., Latković, D., Marinković, B. (1995) Proizvodnja kukuruza u Vojvodini - prošlost, sadašnjost i budućnost. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 23, str. 227-240
Starčević, L.Đ., Latković, D. (1998) Tehnologija gajenja kao ograničavajući činilac u proizvodnji kukuruza. u: Savetovanje agronoma Republike Srpske (VI), Teslić, Zbornik rezimea
Starčević, L.Đ., Latković, D. (2006) Povoljna godina za rekordne prinose kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 299-310
Starčević, L.Đ., Latković, D. (2005) Prinos kukuruza u Vojvodini, 2004. godine bio je najviši u poslednjih 10 godina (5,88 tha-1). Da li je moglo biti više? Da!. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 385-394
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2007.

Povezani članci

Letop nauč rad Polj fak (2008)
Uticaj roka i gustine setve na visinu prinosa kukuruza
Latković Dragana, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Povoljna godina za rekordne prinose kukuruza
Starčević Ljubinko, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2002)
Fenotipska plastičnost i rejonizacija hibrida kukuruza
Stojaković Milisav, i dr.

prikaži sve [19]