Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 24  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 33, br. 1, str. 58-68
Naučna saznanja i adaptibilnost Nmin. metode klimatskim i zemljišnim uslovima Srbije
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: Nmin. metoda; rezerva rezidualnog azota; mineralizujuća sposobnost zemljišta; poljski ogledi
Sažetak
Jedan od neophodnih uslova za ostvarenje visokih, stabilnih, kvalitetnih i ekonomski opravdanih prinosa je racionalna i blagovremena primena đubriva. Kako su đubriva hrana za biljke i kako u zemljištu pri intenzivnoj biljnoj proizvodnji nema dovoljno hraniva te se moraju unositi kroz đubriva, primena đubriva od otkrića do danas, posebno azotnih, najviše je izučavana. Intenzivna primena mineralnih đubriva počela je 70-tih godina XX veka. U uslovima intenzivne biljne proizvodnje, azot je često ograničavajući činilac. Za prevazilaženje ovog problema, naročito u poslednjim decenijama prošlog veka, naglo je rasla primena N-đubriva. Primena N-đubriva značajno je doprinela povećanju prinosa gajenih biljaka, ali je istovremeno izazvala i brojne ekološke probleme. Otuda je od velikog značaja za ishranu biljaka određivanje količina N-đubriva, vremena i načina primene, jer blagovremenom i racionalnom primenom N-đubriva postižu se visoki prinosi dobrog kvaliteta uz zaštitu agroekosistema. Đubrenjem na osnovu Nmin. metode N-đubriva se primenjuju prema zahtevima gajenih biljaka-ekonomično, i može se kontrolisati zagađenje poreklom iz đubriva.
Reference
Bogdanović, D., Ubavić, M., Malešević, M. (2005) Metode za utvrđivanje potreba biljaka za azotom. u: Kastori R. [ur.] Azot, agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti, Novi Sad, str. 151-189
Bogdanović, D., Manojlović, S. (1986) Determining parameters for rationed nitrogen fertilization of wheat grown in the chernozem soil of the Pannonian plain. u: Congress of the international society of soil science (XIII), Hamburg, Proceeding, 686-687
Bogdanović, D. (1987) N-min metoda kao osnova za racionalnu upotrebu azota u ishrani pšenice. Nauka u praksi, Beograd, vol. 17, br. 1-2, 3-22
Bogdanović, D., Malešević, M. (1988) Rezultati i iskustva u primeni N-min metode u proizvodnji pšenice. u: Jugoslovenski Simpozijum 'Savremeni Sistemi kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva u funkciji optimalnih prinosa danas i sutra', Novi Sad, Abstract, 7-10
Bogdanović, D.M. (1985) Dinamika mineralnog azota u černozemu i usvajanje azota iz zemljišta i đubriva usevom pšenice. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Bogdanović, D.M., Manojlović, S. (1985) Utvrđivanje i korišćenje parametare za racionalnu upotrebu azota u ratarskoj proizvodnji - na primeru pšenice. Agrohemija, Beograd, No 6, str. 407-421
Kastori, R., Kadar, I., Sekulić, P., Bogdanović, D., Milošević, N., Pucarević, M. (2006) Uzorkovanje zemljišta nezagađenih staništa. u: Uzorkovanje zemljišta i biljaka nezagađenih i zagađenih staništa, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, 13-35
Kresović, M.M. (1999) Uporedna proučavanja metoda za ocenu pristupačnosti zemljišnog azota. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Malešević, M., Bogdanović, D. (1987) Sortna specifičnost u N- ishrani pšenice i upotreba azota na bazi N-min metode. u: Pšenica. Uslovi i mogućnosti proizvodnje 6 miliona tona pšenice, Jugoslovensko savetovanje, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 197-207
Malešević, M. (1989) Značaj temperatura i padavina za određivanje optimalne količine azota i njihov uticaj na visinu prinosa ozime pšenice (Triticum aestivum L.). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Malešević, M., Bogdanović, D., Jaćimović, G. (2009) N-min metoda za sada najpouzdanija. u: Poljoprivredni kalendar, Novi Sad, 395-365
Manojlović, S., Bogdanović, D., Šestić, S. (1988) Aktuelni problemi upotrebe đubriva sa posebnim osvrtom na mogućnost zagađivanja zemljišta i predlozi za njihovo rešavanje, kroz uvođenje i funkcionisanje sistema kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva. Agrohemija, Beograd, No 5-6, 393-434
Milošević, R. (1983) Uticaj raznih izvora azota i sistema iskorišćavanja zemljišta na prinos repe, kvalitet i sadržaj N-jedinjenja u šećernoj repi na černozemu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Milošević, R., Manojlović, S., Bogdanović, D., Ma, F.M. (1987) Dynamics of nitrate nitrogen in dependence of the soil type and sugarbeet fertilization. u: International Symposium of CIEC. Protection of water quality from harmful emissions, with special regard to nitrate and heavy metals (5th). Balatonfured, Hungaria, 141-144
Rajković, Ž. (1978) Značaj i osobenosti azota u sistemu kontrole plodnosti zemljišta i primena đubriva. Bilten za kontrolu plodnosti zemljišta i upotreba đubriva, Novi Sad, br. 2, str. 5-49
Wehrmann, J., Scharpft, H.C. (1979) Der Mineralsticksoffgehalt, des Bodens als Masstab für den Stickstoffdungerbredarf (Nmin-Methode). Plant and Soil, 52(1): 109
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2010.

Povezani članci