Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 8 od 23  
Back povratak na rezultate
Urbani ekoturizam kao koncept optimalnog razvoja PIO 'Veliko ratno ostrvo'
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

e-adresavmalinic92@g mail.com
Ključne reči: urbani ekoturizam; održivi razvoj; Veliko ratno ostrvo; Beograd
Sažetak
Usled intenzivne degradacije životne sredine poslednjih decenija nametnula se potreba da se i turizam poput drugih delatnosti usmeri prema održivom razvoju. Jedan od oblika turizma koji veliki značaj pridaje ekološkim, socijalnim, etičkim i kulturnim efektima turističkog privređivanja, odnosno konceptu održivog razvoja, jeste ekoturizam. Kao poseban oblik eko­turizma, koji se nalazi u povoju razvoja, izdvaja se urbani ekoturizam, odnosno ekoturizam očuvanih prirodnih prostora koje se nalaze u okviru urbanih celina. Razvoj ekoturizma u urbanim celinama može poslužiti kao katalizator za rehabilitaciju životne sredine i druge promene u vezi sa održivim razvojem. U skladu sa tim, ali i sa potenciranjem ekološke dimenzije turizma, zaštićena prirodna dobra postaju sve aktuelnija na turističkom tržištu. Vodeću poziciju zauzimaju zaštićena prirodna dobra koja se nalaze u neposrednoj blizini velikih turističkih disperziva i urbanih celina, jer se snažan privredni razvoj i velika gustina naselјenosti povolјno odražavaju na generisanje turističke tražnje. Upravo zbog toga, PIO Veliko ratno ostrvo predstavlјa značajan turistički i ekološki resurs Beograda. Ipak, u dosadašnjem turističkom razvoju, očuvanje prostora u skladu sa postojećom zakonskom zaštitom nije poštovano u odgovorajućoj meri. Da bi se govorilo o ekoturizmu na Velikom ranom ostrvu, potrebno je izvršiti turističku valorizaciju, adekvatnu prezentaciju ponude i kreirati različite akcije i programe u cilјu njegovog unapređivanja. Organizacijom ekoturizma povećava se komplementarnost između zaštite prirode i korišćenja samog dobra.
Reference
Balkanološki institut SANU (1995) Istorija Beograda. Beograd: Balkanološki institut SANU
Beaumont, N. (1998) The conservation benefits of ecotourism: Does it produce pro-environmental attitudes or are ecotourists already converted to the cause?. u: Australian Tourism and Hospitality Research Conference, Australia: University of Western Sydney
Blackstone Corporation (1996) Developing an urban ecotourism strategy for Metropolitan Toronto: A feasibility assessment for the green tourism partnership. Toronto: Toronto Green Tourism Association
Blamey, R.K. (2001) Principles of ecotourism. u: Weaver D.B. [ur.] The encyclopedia of ecotourism, Wallingford: CABI Publishing, 5-22
Blamey, R.K. (1997) Ecotourism: The Search for an Operational Definition. Journal of Sustainable Tourism, 5(2): 109-130
Brankov, J. (2010) Ekološki turizam u zaštićenim objektima prirode u Banatu. Beograd: Geografski institut Jovan Cvijić SANU
Ceballos-Lascurain, H. (1987) The future of ecotourism. Mexico Journal, 13-14
Chen, W.Y., Jim, C.Y. (2012) Contingent valuation of ecotourism development in country parks in the urban shadow. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 19(1); 44-53
Chirgwin, S., Hughes, K. (1997) Ecotourism: The participants' perceptions. Journal of Tourism Studies, 8(2); 2-7
Čolić, B.D., Jarić, Z. (1978) Problemi turističke izgradnje u nacionalnim i regionalnim prirodnim parkovima - neka pitanja nacionalnih i regionalnih prirodnih parkova u Jugoslaviji. Beograd: Zavod za zaštitu prirode, Posebno izdanje; knj. 11
Dodds, R., Joppe, M. (2001) Promoting urban green tourism: The development of the other map of Toronto. Journal of Vacation Marketing, 7(3); 261-267
Dwyer, L., Edwards, D. (2000) Nature-Based Tourism on the Edge of Urban Development. Journal of Sustainable Tourism, 8(4): 267-287
Eagles, P.F.J. (1997) International Ecotourism Management: Using Australia and Africa as Case Studies. u: Albany, Australia. IUCN World Commission on Protected Areas, Protected Areas in the 21st Century: From Islands to Network
Fennell, D.A. (1998) Ecotourism in Canada. Annals of Tourism Research, 25(1): 231-235
Fennell, D.A., Eagles, P.F.J. (1989) Ecotourism in Costa Rica. Journal of Parks and Recreation Administration, 8(1), 23-24
Grenier, D., Kaae, B.C., Miller, M.L., Mobley, R.W. (1993) Ecotourism, landscape architecture and urban planning. Landscape and Urban Planning, 25(1-2): 1-16
Gurung, D.B., Scholz, R.W. (2008) Community-based ecotourism in Bhutan: Expert evaluation of stakeholder-based scenarios. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 15(5): 397-411
Hctzer, N.D. (1965) Environment, tourism, culture. Links, 1(3)
Henderson, J.C., Koh, A., Soh, S., Sallim, M.Y. (2001) Urban Environments and Nature-based Attractions: Green Tourism in Singapore. Tourism Recreation Research, 26(3); 71-78
Higham, J., Lück, M. (2002) Urban Ecotourism: A Contradiction in Terms?. Journal of Ecotourism, 1(1): 36-51
Jadrešić, V. (1996) Vrste turizma i segmentacija turističkog tržišta - turizam u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća. 308-315
Jovičić, D. (2010) Turizam i životna sredina. Beograd: Ton plus
Lawton, L. (2001) Ecotourism in Public Protected Areas. u: Weaver D. [ur.] The Encyclopedia of Ecotourism, Wallingford: CABI Publishing, 287-302
Lepczyk, C., Mertig, A., Liu, J. (2004) Assessing Landowner Activities Related to Birds Across Rural-to-Urban Landscapes. Environmental Management, 110-125; 33
Milinčić, M., Pavlović, M., Šabić, D. (2010) Globalne i regionalne promene - uticaj vodnih akumulacija na regionalnu transformaciju geografskog prostora. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 58, str. 121-136
Milinčić, M., Souliotis, L., Mihajlović, L., Požar, T. (2014) Geografija i nauka o životnoj sredini. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 62, str. 1-14
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (2009) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik, Beograd, 36/09
Nevenić, M. (2009) Značaj Beograda u socio-ekonomskom razvoju Srbije. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 57, str. 123-138
Nikolić, S. (1998) Priroda i turizam Srbije - ekološka pitanja zaštite i razvoja. Beograd: EKO centar
Orams, M.B. (1995) Towards a more desirable form of ecotourism. Tourism Management, 16(1): 3-8
Samdin, Z. (2008) Willingness to pay in Taman Negara: a contingent valuation method. International Journal of Economic Development, t, 2, 81--94
Sampford, C. (2002) Environmental governance for biodiversity. Environment Science & Policy, 79-90; 5
Sarlat, E.A., García, O., Wood, P. (2013) Urban ethno-botanists, storytellers of our cities: An ecotourism initiative from Barcelona Spain. Journal of Ecotourism, 12(3); 189-196
Smeral, E. (1996) Globalization and changes in the competitiveness of tourism destinations. u: 46th Congress Globalisation and Tourism, Rotura, International Association of Scientific Experts in Tourism, Publication of the
Stanković, S.M., Vojčić, V. (2007) Mesto turizma u privredi Beograda. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 55, str. 95-104
Stojanović, V. (2003) Stanje i mogućnosti razvoja turizma u odabranim specijalnim rezervatima prirode Vojvodine. Turizam, 26-28; 7
Swarbrooke, J., Horner, S. (1999) Consumer behaviour in tourism. Oxford: Elsevier
Valentine, P. (1993) Ecotourism and nature conservation: A definition with some recent developments in Micronesia. Tourism Management, 14(2): 107-115
Valentine, P.S. (1991) Nature-based tourism: a review of prospects and problems. u: Proceedings of the 1990 Congress on Coastal and Marine Tourism, (1-2), 475-485
Vukonić, B., Keča, K. (2001) Turizam i razvoj. Zagreb
Weaver, D.B. (2005) Mass and Urban Ecotourism: New Manifestions of an Old Concept. Tourism Recreation Research, 30(1): 19-26
Wu, Y.Y., Wang, H.L., Ho, Y.F. (2010) Urban ecotourism: Defining and assessing dimensions using fuzzy number construction. Tourism Management, 31; 739-743
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrgfub1664481M
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2017.