Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 42  
Back povratak na rezultate
Predubeđenja učenika o prirodnim fenomenima na početku osnovnog obrazovanja - okov i/ili mogućnost
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresasanja.blagdanic@uf.bg.ac.rs
Projekat:
Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja (MPNTR - 179020)

Ključne reči: nastava prirode i društva; predubeđenja učenika; fizički fenomeni
Sažetak
Spoznavanje sveta koji okružuje dete započinje znatno pre osnovnog obrazovanja. Spontani pojmovi koje dete formira u neposrednoj interakciji sa okruženjem predstavljaju iskustvenu bazu na koju se oslanja formiranje naučnih pojmova u nastavnom procesu. Iskustveni pojmovi koji su zasnovani na neosnovanim generalizacijama i zabludama nazivaju se predubeđenjima, alternativnim idejama, naivnim uverenjima. Cilj ovog rada bio je ispitati i sagledati postojanje predubeđenja učenika o fizičkim fenomenima u oblastima Fizička svojstva materijala, Kretanje i Svetlost na početku osnovnog obrazovanja. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od trista dvadeset četiri učenika, primenom kriterijumskog testa znanja. Rezultati istraživanja pokazuju da sedmogodišnjaci iz Srbije poseduju neka od tipičnih predubeđenja i nedoumica, čime su potvrđena ranija istraživanja u drugim zemljama (Velikoj Britaniji, SAD). Najmanje zabluda ispitanici su pokazali u vezi sa kretanjem tela, a najviše o fizičkim svojstvima materijala. Poznavanje predubeđenja sa kojima učenici dolaze u osnovnu školu može biti od koristi kreatorima obrazovnih politika, autorima udžbenika i učiteljima prilikom odluka kojim fizičkim fenomenima treba posvetiti dodatnu pažnju, jer ih učenici nedovoljno dobro razumeju, odnosno o kojim fenomenima učenici imaju dobra predznanja, pa je svrsishodno produbljenije istraživanje ovih sadržaja u nastavi.
Reference
*** (2017) Program nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, br. 10
Allen, M. (2011) Misconceptions in primary science. New York: Open University Press
Antić, S. (2007) Zablude u znanju koje ostaju uprkos školskom učenju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 1, str. 48-68
Antić, S., Pešikan, A., Ivić, I. (2015) Vaspitna funkcija nastave prirodnih nauka. Nastava i vaspitanje, vol. 65, br. 4, str. 615-629
Cvjetićanin, S., Segedinac, M., Halaši, T. (2010) Značaj primene metode eksperimenta u razrednoj nastavi. Nastava i vaspitanje, vol. 59, br. 2, str. 173-190
David, H., Malcolm, W., Gregg, S. (1992) Force concept inventory. Physics Teacher, 30(3): 141-158, Retrieved September 15, 2018. from http://modelinginstruction.org/wp-content/uploads/2012/08/FCI-TPT.pdf
European Commission (2011) Science education in Europe: National policies, practices and research. Brussels: Eurydice
Foy, P., Arora, A., Stanco, G.M., ur. (2013) TIMSS 2011 user guide for the international database: Released items science - fourth grade. Boston: Boston College, Lynch School of Education, TIMSS & PIRLS International Study Center, Retrieved July 12. 2018. from www:https://bc.edu/timss2011/downloads/T11_UserGuide.pdf
Gafoor, A.K., Akhilesh, P.T. (2008) Misconceptions in physics among secondary school students. Journal of Indian Education, 34(1): 77-90
Harlen, W., Hajdin, N., Kovačević, B. (2010) Principi i velike ideje naučnog obrazovanja. Beograd: Prosvetni pregled
Hufnage, B., Slater, T., Deming, G., Adams, J., Adrian, R., Brick, C., Zeilik, M. (2000) Pre-course results from the astronomy diagnostic test. Publ. Astron. Soc. Aust, 17 (2), 152-155. Retrieved April 6, 2017. from https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridgecore/content/view/06ABB7F093E393AFB1 15173717FFEC7F/S1323358000002563a.pdf/precourse_results_from_th
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001) Aktivno učenje 2. Beograd: Institut za psihologiju
Kartal, V. (2014) TIMSS 2011 - prirodne nauke - pregled nastavnog programa i zbirka zadataka za 4. razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Lazarević, D. (1999) Od spontanih ka naučnim pojmovima. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Loxley, P., Dawes, L., Nicholls, L., Dore, B. (2017) Teaching primary science: Promoting enjoyment and developing understanding. London-New York: Routledge
Mintzes, J.J., Wandersee, H.J. (1998) Research in science teaching and learning: A human constructivist view. u: Mintzes, J. J., Wandersee, H. J. & Novak, J. D. [ur.] Teaching science for understanding: A human constructivist view, San Diego: Academic Press, 60-94, An Elsevier Science Imprint
Petrović, V. (2006) Razvoj naučnih pojmova u nastavi poznavanja prirode. Jagodina: Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Jagodini
Pine, K., Messer, D., St, J.K. (2001) Children's misconceptions in primary science: A survey of teachers' views. Research in Science & Technological Education, 19(1): 79-96
Posner, G.J., Strike, K.A., Hewson, P.W., Gertzog, W.A. (1982) Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2): 211-227
Radovanović, J. (2017) Promene učeničkih alternativnih koncepcija u učenju fizike - efekti tradicionalne nastave i metoda aktivnog učenja. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, doktorska disertacija
Radovanović, J., Stepanović-Ilić, I., Sliško, J. (2014) Identifikovanje učeničkih alternativnih shvatanja o plivanju i tonjenju tela. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 1, str. 83-94
Russell, T., Longden, K., McGuigan, L. (1991) Materials: Primary SPACE research report. Liverpool: Liverpool University Press
Smolleck, L., Hershberger, V. (2011) Playing with science: An investigation of young children's science conceptions and misconceptions. Current Issues in Education, 14 (1), 1-32. Retrieved February 3, 2019. from http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view
Suat, U. (2008) Changing students' misconceptions of floating and sinking using hands-on activities. Journal of Baltic Science Education, 7(3): 134-146
Tartas, V. (2015) Učenje prirodnih nauka pomoću dijaloških mapa. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 3, str. 50-66
Vigotski, L. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Yin, Y., Tomita, K.M., Shavelson, J.R. (2008) Diagnosing and dealing with student misconceptions: Floating and sinking. Science scope, Vol. 31, No. 8, 34-39
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1901016B
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci