Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 8 od 42  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 67, br. 1, str. 39-54
Mišljenja učenika osmog razreda o učenju i školi
aAgencija za obrazovanje NTC, Novi Sad
bPrimorskog univerzitet, Pedagoški fakultet, Kopar, Slovenija
cUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresabudics@sbb.rs
Sažetak
Cilj istraživanja koje je u ovom radu predstavljeno bio je da se ispitaju mišljenja učenika osmog razreda o školi, učenju, njihovom odnosu prema različitim oblicima provere znanja i aktivnosti u nastavnom procesu. U istraživanju su učestvovala 194 učenika osmog razreda iz četiri osnovne škole na području Srbije. Rezultati istraživanja su pokazali da je nešto manje od polovine ispitanika zadovoljno školom, ali ne i učenjem. Nešto više od 40% je iskazalo negativno mišljenje o školskom učenju, a oko 40% je indiferentno. U pogledu odnosa učenika prema različitim vrstama provere znanja, izražen je strah od usmenog odgovaranja pred nastavnikom. Istraživanjem je utvrđeno da se učenici razlikuju u (samo)proceni sopstvene aktivnosti na časovima različitih nastavnih predmeta. Škole umnogome doprinose pozitivnom prilagođavanju učenika kada funkcionišu kao psihološki zdravo okruženje za razvoj, što rezultira većim učeničkim zadovoljstvom školom.
Reference
Baker, J.A. (2006) Contributions of teacher-child relationships to positive school adjustment during elementary school. Journal of School Psychology, 44(3): 211-229
Bergin, C., Bergin, D. (2009) Attachment in the Classroom. Educational Psychology Review, 21(2): 141-170
Bezinović, P., Ristić, D.Z. (2004) Škola iz perspektive učenika: Smjernice za promjene. Preuzeto 02. februara 2018. sa adrese: https://www.idi.hr/drzavnamatura/dokumenti/skola_iz_perspektive_ucenika.pdf
Budić, S. (2011) Strukturiranje znanja u nastavi. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Chouhan, S., Bhatnagar, B., Sharma, M., Kanwar, G. (2017) School Satisfaction among Adolescents. Studies on Home and Community Science, 11(1): 20-24
Gagne, M.R., Brigges, J.L., Wagner, W.W. (1988) Principles of instructional design. Orlando, Florida: Holt, Renchart and Winston
Gardner, H. (1991) Assessment in context. u: Gifford B.R., Connor M.C.O. [ur.] Shanging Assessment: Alternative Views of Aptitude, Ahievenentand Instruction, Boston: Kluwer
Gilman, R., Huebner, E., Tian, L., Park, N., o`Byrne Jenny,, Schiff, M., Sverko, D., Langknecht, H. (2008) Cross-National Adolescent Multidimensional Life Satisfaction Reports: Analyses of Mean Scores and Response Style Differences. Journal of Youth and Adolescence, 37(2): 142-154
Gojkov, G., Rajović, R., Stojanović, A. (2015) NTC learning system i divergentna produkcija. Istraživanja u pedagogiji, vol. 5, br. 1, str. 105-126
Gutiérrez, M., Tomás, J., Romero, I., Barrica, J. (2017) Perceived Social Support, School Engagement and Satisfaction with School. Revista de Psicodidáctica (English ed.), 22(2): 111-117
Hampden-Thompson, G., Galindo, C. (2017) School-family relationships, school satisfaction and the academic achievement of young people. Educational Review, 69(2): 248-265
Hattie, J., Yates, G.C.R. (2014) Visible learning and the science of how we learn. New York: Routladge
Huebner, E. S., Alderman, G.L. (1993) Convergent and discriminant validation of a children's life satisfaction scale: Its relationship to self- and teacher-reported psychological problems and school functioning. Social Indicators Research, 30(1): 71-82
Huebner, E.S., Suldo, S.M., Smith, L.C., Mcknight, C.G. (2004) Life satisfaction in children and youth: Empirical foundations and implications for school psychologists. Psychology in the Schools, 41(1): 81-93
Huebner, E.S. (2004) Research on assessment of life satisfaction in children and adolescents. Social Indicators Research, 66(1/2): 3-33
Ivić, I., Pešikan, A., Janković, S., Kijevčanin, S. (1997) Aktivno učenje. Beograd: Institut za psihologiju
Jovanović, V., Jerković, I. (2011) Zadovoljstvo školom kod učenika srednjih škola - povezanost sa školskim uspehom i indikatorima mentalnog zdravlja. Psihologija, vol. 44, br. 3, str. 211-224
Jukić, S. (2001) Nastava u kojoj učenik misli. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Krstić, K. (2008) Self concept and adolescents' representations of significant others' images of them. Psihologija, vol. 41, br. 4, str. 539-553
Krstić, K.Lj. (2016) The socio-emotional aspects of teaching and learning. Nastava i vaspitanje, vol. 65, br. 3, str. 471-490
Kutsyuruba, B., Klinger, D.A., Hussain, A. (2015) Relationships among school climate, school safety, and student achievement and well-being: a review of the literature. Review of Education, 3(2): 103-135
Margetić, N. (2016) Problem zaključivanja školskih ocjena na kraju prvog polugodišta. Croation Journal of Education, 18(2): 447-464
Pavlović, B. (2004) Nastava kao otvoren sistem. u: Šaranović Božanović N., Milanović Nahod S. [ur.] Znanje i postignuće, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 101-115
Pešikan, A.Ž. (2003) Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rajović, R. (2012) Metodički priručnik za primjenu NTC programa: učenje je igra. Banja Luka: Ministarstvo prosvjete i kulture
Randolph, J.J., Kangas, M., Ruokamo, H. (2010) Predictors of Dutch and Finnish Children’s Satisfaction with Schooling. Journal of Happiness Studies, 11(2): 193-204
Sakiz, G., Pape, S.J., Hoy, A.W. (2012) Does perceived teacher affective support matter for middle school students in mathematics classrooms?. Journal of School Psychology, 50(2): 235-255
Samdal, O., Nutbeam, D., Wold, B., Kannas, L. (1998) Achieving health and educational goals through schools-a study of the importance of the school climate and the students' satisfaction with school. Health Education Research, 13(3): 383-397
Simić, N., Krstić, K. (2017) School factors related to dropout from primary and secondary education in Serbia: A qualitative research. Psihološka istraživanja, vol. 20, br. 1, str. 51-70
Suldo, S.M., Shaffer, E.J., Riley, K.N. (2008) A social-cognitive-behavioral model of academic predictors of adolescents' life satisfaction. School Psychology Quarterly, 23(1): 56-69
Verkuyten, M., Thijs, J. (2002) School satisfaction of elementary school children: The role of performance, peer relations, ethnicity and gender. Social Indicators Research, 59(2): 203-228
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas1801039B
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.
Creative Commons License 4.0