Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 42  
Back povratak na rezultate
Učenička percepcija saradnje u projektnom modelu nastave prirode i društva
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

e-adresadusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs
Sažetak
U radu su predstavljeni rezultati dobijeni u okviru šireg eksperimentalnog istraživanja o efektima projektnog modela nastave prirode i društva. S obzirom na to da teorijska razmatranja rada na grupnim projektima pretpostavljaju razvoj saradničkog ponašanja kod učenika, nakon završetka primene eksperimentalnog programa ispitana je učenička percepcija saradnje u grupama koje su radile prema projektnom modelu (eksperimentalna odeljenja) i u grupama gde je primenjivan uobičajeni grupni rad (kontrolna odeljenja) u nastavi prirode i društva. Istraživanje je sprovedeno je na uzorku od sedamdeset dva učenika eksperimentalne i sedamdeset učenika kontrolne grupe četvrtog razreda osnovne škole. Poređenje samoprocena učenika eksperimentalnih i kontrolnih odeljenja potvrdilo je da se saradnja u značajnijoj meri javlja kao pozitivan ishod primenjenog projektnog modela nastave prirode i društva. Projektno zasnovane aktivnosti učenika i koncepcija zadataka doprinele su većem zadovoljstvu sopstvenim položajem u grupi i grupnim aktivnostima, značajnijem doživljaju pripadnosti grupi i većoj angažovanosti u grupi radi ostvarivanja zadatka.
Reference
*** (2005) Nastavni program za III razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 1, 16. 2. 2018, http://www.cerez.org.rs/wp-content/uploads/2016/01/2-Nastavni-program-za-treci-razred-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja.pdf
*** (2018) Program nastave i učenja za I razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 12
*** (2017) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2005) Socijalna psihologija. Zagreb: Mate
Bell, S. (2010) Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 83(2): 39-43
Blumenfeld, P.C., Soloway, E., Marx, R.W., Krajcik, J.S., Guzdial, M., Palincsar, A. (1991) Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. Educational Psychologist, 26(3-4): 369-398
ChanLin, L. (2008) Technology integration applied to project‐based learning in science. Innovations in Education and Teaching International, 45(1): 55-65
Dzinovic, V., Marusic, M. (2016) Saradnja u nastavi: efekti primene modela Trolist. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 48(1): 27-47
Horan, C., Lavaroni, C., Beldon, P. (1996) Observation of the Tinker Tech Program Students for Critical Thinking and Social Participation Behaviors. Novato, CA: Buck Institute for Education
Ilić, M.Ž. (2016) Učestalost i mogućnosti primene kooperativnog učenja u razrednoj nastavi. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 29, br. 2, str. 25-37
Jukić, S.A. (2001) Nastava u kojoj učenik misli. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Kaldi, S., Filippatou, D., Govaris, C. (2011) Project-based learning in primary schools: effects on pupils' learning and attitudes. Education 3-13, 39(1): 35-47
Klippert, H. (2001) Kako uspješno učiti u timu. Zagreb: Educa
Krnjajić, S. (2002) Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Milovanović, R. (2010) Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu. Jagodina: Pedagoški fakultet
Mitrović, M., Radulović, L. (2014) Elementi za strategiju građenja kvalitetne nastave. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za pedagogiju i andragogiju, 141-168
Pešikan, A.Ž. (2003) Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Piaget, J. (1960) The moral judgment of the child. London: Routledge
Ristanović, D.P. (2016) Konstruktivističke osnove projektnog modela rada u nastavi prirode i društva. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, vol. , br. 46-1, str. 279-295
Ristanović, D.P. (2016) Uloga projektnog modela nastave prirode i društva u razvoju saradničkog ponašanja učenika. Nastava i vaspitanje, vol. 65, br. 3, str. 629-646
Šefer, J. (2008) Evaluacija kreativnih aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Ševkušić, S., Spasenović, V. (2004) Unapređivanje socijalnih veština učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 148-166
Vigotski, L.S. (1996) Problemi razvoja psihe. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, (sabrana dela, tom III)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1804060R
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2019.
Creative Commons License 4.0