Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 21  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 1, str. 201-217
Nezakoniti dokazi u sudskoj praksi
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaM.Pisaric@pf.uns.as.rs
Ključne reči: krivični postupak; dokaz; nezakonit dokaz; sudska praksa
Sažetak
U krivičnom postupku se pojedini dokaziu određenim slučajevima ne mogu koristiti za utvrđivanje činjenica u smislu da sud zasniva presudu na njima, jer su takvi dokazi sami po sebi ili prema načinu pribavljanja u suprotnosti sa određenim pravilima. Budući da je Zakonik o krivičnom postupku u pogledu nezakonitih dokaza ostao donekle nedorečen, a da je upotreba takvih dokaza određena kao relativno bitna povreda odredaba krivičnog postupka, sud ima odlučujuću ulogu u pogledu prihvatljivosti dokaznog materijala, i stoga je, itetako, vredno pažnju posvetiti analizi sudske prakse po ovom pitanju.
Reference
*** (2011-2014) Član 15. stav 1 ZKP. Sl. glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
*** (2015) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika. Sl. glasnik RS, br. 85
Brkić, S. (2011) Upotreba nezakonitih dokaza u krivičnom postupku Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 183-214
Škulić, M., Bugarski, T. (2015) Krivično procesno pravo. Novi Sad
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (2003) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik, osmo izmenjeno i dopunjeno izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-10827
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Apsolutne i relativne povrede zakona kao razlog za žalbu
Simić-Jekić Zagorka M.

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
'Slobodno kretanje' dokaza u krivičnom postupku
Pisarić Milana

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Izuzeće sudije i drugi procesnopravni problemi u primeni uslovnog otpusta
Vuković Nikola

prikaži sve [53]