Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:55
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:50

Sadržaj

članak: 4 od 21  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 21, br. 1, str. 81-98
Prikriveni islednik
Beograd

e-adresaveljkodelibasic@mts.rs
Sažetak
U radu se obrađuje posebna dokazna radnja prikriveni islednik. Nakon uvodnog dela navode se uslovi koji su neophodni za određivanje ove radnje i analizira sadržaj naredbe o angažovanju prikrivenog islednika. U delu koji se odnosi na vreme trajanja angažovanja prikrivenog islednika ukazuje se na moguće faze postupka u kojima se ova radnja primenjuje i polemiše o dužini trajanja same radnje. Posle dela koji objašnjava određivanje prikrivenog islednika obrađuje se problem vršenja krivičnog dela od strane prikrivenog islednika, a zatim se objašnjava način dostavlj anj a izveštaj a i materij ala koj e je prikupio prikriveni islednik. Posebna pažnja je posvećena ispitivanju prikrivenog islednika kao svedoka. Na kraju se iznose zaključna razmatranja, uz sugestiju da bi trebalo izvršiti manje zakonske korekcije ovog instituta.
Reference
Delibašić, V. (2015) Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog. Novi Sad
Ilić, G.P., i dr. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd
Karas, Ž. (2012) Neke poteškoće u provedbi radnje prikrivenog istražitelja. Policija i sigurnost, broj 3, Zagreb
Karas, Ž. (2012) Neka dokazna pitanja o razgovoru prikrivenog istražitelja s osumnjičenikom. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 19, broj 1, Zagreb
Knežević, S. (2010) Uloga prikrivenog islednika u isleđivanju terorizma. u: Terorizam i ljudske slobode, Tara: Udruženje za međunarodno krivično parvo
Koriath, G. (1996) Verdecter Ermittler - Ein europaweit taugliches Instrument. Kriminalistik, No 8-9, Heidelberg
Krivokapić, V.V. (1987) Kriminalistička taktika. Beograd
Ninčić, Ž. (2010) Mogućnosti angažovanja prikrivenog islednika u otkrivanju krivičnih dela terorizma. Vojno delo, vol. 62, br. 2, str. 391-410
Pena, U., Mitrović, D. (2012) Pitanje dopuštenosti ili nedopuštenosti izvršenja krivičnog djela od strane prikrivenog istražitelja. Pravna riječ, Banja Luka
Sijerčić-Čolić, H., i dr. (2005) Komentari zakona o krivičnom/kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini. Sarajevo
Sijerčić-Čolić, H. (2012) Krivično procesno pravo. Sarajevo, Knjiga I
Stariene, L. (2009) The Limits of the Use of Undercover Agents and the Right to a Fair Trial under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights. Jurisprudence, 3(117), Mykolas Romeris University
Škulić, M. (2007) Uloga posebnih dokaznih radnji u suzbijanju organizovanog kriminaliteta. u: Primena međunarodnog krivičnog prava - organizovani kriminal, Tara
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd
Škulić, M. (2015) Organizovani kriminalitet, pojam, pojavni oblici, krivična dela i krivični postupak. Beograd
Škulić, M. (2007) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik, str. 385
Škulić, M.Z. (2005) Prikriveni islednik - zakonsko rešenje i neka sporna pitanja. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 3, str. 373-397
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1601081D
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2017)
Pravna priroda i krivičnopravni - materijalni i procesni - efekat zastarelosti krivičnog gonjenja - II deo
Škulić Milan

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Struktura sudskih veća u krivičnim sudovima
Turanjanin Veljko, i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2021)
Položaj oštećenog u javnotužilačkoj istrazi
Kvastek Aleksandar

prikaži sve [73]