Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 10 od 21  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 4, str. 1633-1647
Krivični postupak za dela protiv životne sredine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaT.Bugarski@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak
Ekološki kriminalitet i pored svih evidentnih pokazatelja i manifestacija svojih karakteristika koji ga čine ozbiljnim i teškim pojavnim oblikom kriminaliteta i dalje u stručnoj i opštoj javnosti nije prepoznat kao ozbiljan rizik za svako društvo, pa mu se samim tim ne poklanja dovoljno pažnje. U ovom radu pažnja je posvećena jednom aspektu problematike ekološkog kriminaliteta, odnosno krivičnih dela protiv životne sredine, pojavnim oblicima ovog vida kriminaliteta i pojedinim pitanjima u vezi sa krivičnim postupkom za ova krivična dela u Republici Srbiji. Posebna pažnja je posvećena problematici oštećenog lica u ovim krivičnim postupcima.
Reference
*** (2011/2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, broj 72, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55
*** (2005/2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, broj 85, 88/2005 – ispr. 107/2005 – ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108
*** (2012) Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF
Adshead, J. (2013) Doing Justice to the Environment. Journal of Criminal Law, 77(3): 215-230
Atkins, A. (2010) A Complicated Environment: The Problem with Extending Victims' Rights to Victims of Environmental Crimes. Washington and Lee Law Review, Vol. 67, Issue 4, p. 1649
Batrićević, A. (2012) Žrtve i savremeni društveni kontekst: teorija, praksa i aktivizam. u: Treća godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije, Knjiga apstrakata, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 27
Davies, P.A. (2014) Green crime and victimization: Tensions between social and environmental justice. Theoretical Criminology, 18(3): 300-316
Ellis, L. (1988) The victimful-victimless crime distinction, and seven universal demographic correlates of victimful criminal behavior. Personality and Individual Differences, 9(3): 525-548
Krapac, D., i dr. (2015) Kazneno procesno pravo - Institucije. Zagreb, Prva knjiga, 7. Neizmenjeno izdanje, str. 255
Lemkin, J.M. (1996) Deterring Environmental Crime through Flexible Sentencing: A Proposal for the New Organizational Environmental Sentencing Guidelines. California Law Review, 84(2): 307
Lindgren, M., Nikolić-Ristanović, V. (2011) Žrtve kriminaliteta - međunarodni kontekst i situacija u Srbiji. Beograd: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, Odeljenje za sprovođenje zakona
Lukić, T., Pisarić, M. (2012) Specijalizacija pravosudnih i drugih organa u borbi protiv ekološkog kriminaliteta. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 219-239
Lukić, T. (2011) Krivičnopravna zaštita životne sredine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 2, str. 237-247
Ljušina, A. (2009) Zaštita životne sredine kroz jačanje ekološke bezbednosti mladih. u: Matijević M. [ur.] Specifičnosti suzbijanja ekološkog kriminaliteta - 1st International Conference Ecological Safety in Post-modern Environment, Banja Luka, Internet prezentacija, str 1, http://apeironsrbija.edu.rs/icama2009/011-Mile%20MAtijevic%20Knjiga.pdf
Nikolić-Ristanović, V. (2007) Razvoj službi za pomoć i podršku žrtvama kriminaliteta u Srbiji. Temida, vol. 10, br. 2, str. 5-11
O`Hear, M.M. (2004) Sentencing the Green-Collar Offender: Punishment, Culpability, and Environmental Crime. Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 95, pp. 218-219
Republički zavod za statistiku (2014) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - prijave, optuženja i osude. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/97/00/SB_603_Pnoletni_ucinioci_KD_2014.pdf
Shover, N., Routhe, A.S. (2005) Environmental Crime. Crime and Justice, 32: 321-371
Starr, J.W., Flack, B.L., Foley, A.D. (2009) A new intersection: Environmental crimes and victims' rights. Natural Resources & Environment, Vol. 23, No. 3, p. 3
Škulić, M., Bugarski, T. (2015) Krivično procesno pravo. Novi Sad, str. 541-542
Uhlmann, D.M. (2011) After the Spill is gone: The Gulf of Mexico, Environmental Crime, and the Criminal Law. Michigan Law Review, Vol. 109, No. 8 ( p. 1460. June
White, R. (2011) Transnational Environmental Crime: Toward an Ecoglobal Criminology. New York, 109-114
Wright, G. (2011) Conceptualising and combating transnational environmental crime. Trends in Organized Crime, 14(4): 332-346
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-10355
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci