Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 37  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 2, str. 143-155
"Ćutanje uprave" u upravnom postupku koji se vodi pred katastrom nepokretnosti i vodova
Republički zavodi, Republički geodetski zavod, Beograd

e-adresamilica.office1@gmail.com
Sažetak
"Ćutanje uprave" predstavlja sredstvo redovne pravne zaštite stranaka u upravnom postupku, bilo da se radi o postupku pokrenutom od strane zainteresovanih stranaka ili po službenoj dužnosti. U oba slučaja neaktivnost organa uprave za sobom povlači brojne posledice. Stranke u upravnom postupku, zbog dugog trajanja postupaka ili zbog nedonošenja odluka u zakonskim rokovima od strane uprave, trpe značajnu štetu. Katastar nepokretnosti i vodova predstavlja javnu knjigu koja sadrži podatke o nepokretnostima i pravima na njima koji su neophodni za ostvarivanje brojnih drugih prava pred ostalim državnim organima uprave i pravosuđa. Podaci katastra nepokretnosti i vodova predstavljaju polaznu osnovu prilikom ostvarivanja prava kod poslovnih banaka i u privredi uopšte. Stoga je neophodno da podaci katastra budu ažurni, što podrazumeva i aktivno i u roku sprovođenje isprava za upis u katastar, bilo da se na osnovu dostavljenih isprava za upis u katastar usvaja ili pak donosi negativan upravni akt. Međutim, u praksi često nema mesta primeni ovog instituta zaštite prava stranaka imajući u vidu da nepostupanje u upravnom postupku koji se vodi pred katastrom nepokretnosti i vodova nije uvek prouzrokovano nepoštovanjem rokova od strane ovog organa uprave. Naime, upravni postupak koji se vodi pred katastrom nepokretnosti ima svoje specifičnosti zbog kojih ovaj institut upravnog prava zaslužuje veću pažnju. Postojanje načela prvenstva, odnosno obaveze postupanja po zahtevima po redosledu njihovog prijema u katastru nepokretnosti i vodova, upućuje na drugačije gledište u pogledu postupanja organa uprave i donošenja odluke po zahtevima stranaka ili po službenoj dužnosti u rokovima propisanim zakonom.
Reference
*** (2018-2020) Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova /Law on the Procedure of Registration in the Real Estate and Cable Duct Cadaster. Službeni glasnik RS, no. 41/18, 95/18, 31/19 and 15/20
*** Zakon o opštem upravnom postupku /Law on the General Administrative Procedure. Službene novine, no. 271/30
*** (1952) Zakon o upravnim sporovima /Law on the Judical Rewiev of Administrative. Službeni list FNRJ, no. 23
*** (2007) European Charter of Fudamental Rights. 2007/C303/01
*** (2016/2018) Zakon o opštem upravnom postupku /Law on the General Administrative Procedure. Službeni glasnik RS, no.18/16, 95/18
Cvetić, R. (2009) Načela katastra nepokretnosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 1, str. 107-134
Dimitrijević, P. (2005) Odgovornost uprave za nečinjenje /Administration responsibility for inaction. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet
Kovač, P. (2011) Ćutanje uprave između zaštite prava stranaka i javnog interesa /Administrative silence between protection of rights of parties and public interest. Pravni život, 60(10), pp. 279-289
Lončar, Z.J. (2016) Posebni upravni postupci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1231-1249
Lončar, Z.J. (2017) Pravna sredstva u novom zakonu o opštem upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1505-1523
Milkov, D. (1998) Upravno pravo-III kontrola uprave /Administration low: III Administration control. Novi Sad: Pravni fakultet
Tomić, Z. (2013) Ćutanje uprave u Srbiji /Silence of administration in Serbia. u: Radović M. [ur.] Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije /Harmonization of the bussines Law of the Republic of Serbia and the Law of the European Union, Beograd: Pravni fakultet-Centar za izdavaštvo i informisanje, 221-239
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2102143T
primljen: 13.04.2021.
prihvaćen: 10.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2021.

Povezani članci