Akcije

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 37  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 1, str. 1-24
Nezakoniti upravni akti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresad.milkov@pf.uns.ac.rs, R.Radosevic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat: "Pravna tradicija i novi pravni izazovi" za 2020. godinu

Ključne reči: zakonitost uprave; nezakoniti upravni akti; ništavi upravni akti; rušljivi upravni akti; ništavost; rušljivost
Sažetak
U domaćoj nauci upravnog prava, po ugledu na nemačku i austrijsku, nezakoniti upravni akti tradicionalno se dele na ništave i rušljive. Podela, međutim, otkriva mnoge nelogičnosti. Osnovni problem proizlazi iz pitanja da li ništavi upravni akti imaju pravno dejstvo, na koje autori odgovaraju protivrečno. Razlog je jednostavan: svoje stavove ne zasnivaju u dovoljnoj meri na važećem pravu. Isuviše se oslanjaju na istoimenu građanskopravnu podelu pravnih poslova, koja nije primerena upravnom pravu i pravnoj prirodi upravnog akta. S obzirom na to da u našem pravu ništavi upravni akti imaju pravno dejstvo, podela gubi svoj izvorni, građanskopravni smisao. Bez njega, ona više ni nema smisla - više je štetna nego korisna. Iz važećeg prava osnovano može da se izvede samo jedna specifična kategorija upravnih akata, uslovno nazvanih ništavim. To su upravni akti sa najtežim povredama zakona, zbog kojih mogu uvek da se uklone iz pravnog poretka. Pokušaj da se naspram njih postave svi ostali upravni akti, nazvani rušljivim, nije logički ispravan i ne može dosledno da se sprovede ni po jednom kriterijumu - naročito ne po onom građanskopravnom.
Reference
*** (1991/2018) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz. BGBl, Nr. 51, zuletzte Änderung BGBl. I Nr. 58
*** (1997-2010) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni list SRJ + Službeni glasnik RS, br. 33/97 i 31/2001, br. 30/2010
*** (2016/2018) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 18i 95 - autentično tumačenje
*** (2003-2019) Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 25 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist
*** Predlog Zakona o opštem upravnom postupku. http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/266-16.pdf
*** (2009) Zakon o upravnim sporovima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 111
Adamovich, L.K., Funk, B. (1987) Allgemeines Verwaltungsrecht. u: Springers Kurzlehrbücher der Rechtswissenschaft, Wien-New York: Springer
Borković, I. (1977) Ništavi upravni akti. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, XIV
Breban, G. (2002) Administrativno pravo Francuske. Beograd-Podgorica, prevela Katarina Damjanović
Detterbeck, S. (2015) Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht. München
Dimitrijević, P. (1983) Osnovi upravnog prava. Beograd
Fleiner, F. (1913) Institutionem des deutschen Verwaltungsrechts. Tübingen
Forsthoff, E. (1966) Lehrbuch des Verwaltungsrechts: Allgemeiner Teil. München-Berlin
Glaser, A. (2013) Die Entwicklung des Europäischen Verwaltungsrechts aus der Perspektive der Handlungsformenlehre. Tübingen
Jellinek, W. (1931) Verwaltungsrecht. Berlin
Kelzen, H. (1951) Opšta teorija prava i države. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke, preveli s engleskog Radomir D. Lukić, Milorad V. Simić
Kormann, K. (1910) System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte: Verwaltungsund prozeßrechtliche Untersuchungen zum allgemeinen Teil des öffentlichen Rechts. Berlin
Kostić, L.M. (2000) Administrativno pravo. u: Sabrana dela, Beograd, drugi tom
Krbek, I. (1957) Upravni akt. Zagreb
Krbek, I. (1951) Upravno pravo i njegovo razgraničenje. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3
Lončar, Z.J. (2017) Pravna sredstva u novom zakonu o opštem upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1505-1523
Marković, R. (2002) Upravno pravo - opšti deo. Beograd
Maurer, H. (2011) Allgemeines Verwaltungsrecht. München
Mayer, O. (1895) Deutsches Verwaltungsrecht. Leipzig, Erster Band
Milkov, D. (1983) Pojam upravnog akta. Beograd, doktorska disertacija
Milkov, D. (2020) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad
Milkov, D. (2017) Upravno pravo II - upravna delatnost. Novi Sad
Milkov, D. (2019) Upravno pravo III - kontrola uprave. Novi Sad
Milkov, D.L., Radošević, R.S. (2020) Načelo predvidivosti u upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 54, br. 1, str. 1-19
Morand-Deviller, J., Bourdon, P., Poulet, F. (2017) Droit administratif. Issy-les-Moulineaux
Popović, S. (1982) Upravno pravo - opšti deo. Beograd
Poznić, B. (1991) Građansko procesno pravo. Beograd
Radošević, R. (2018) Pravna priroda upravnog ugovora. Novi Sad: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Radovanović, S.M., Miščević, N.B. (2020) O podeli na nepostojeće i ništave ugovore u domaćem pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 54, br. 1, str. 267-287
Stjepanović, N. (1954) Administrativno pravo FNRJ - opšti deo. Beograd
Tomić, Z.R. (2017) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku - sa sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd
Tomić, Z.R. (2010) Komentar Zakona o upravnim sporovima - sa sudskom praksom. Beograd: Pravni fakultet
Tomić, Z.R., Bačić, V. (1994) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku - sa sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd: Službeni list SRJ
Triva, S. (1983) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-31519
primljen: 26.03.2021.
prihvaćen: 07.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.10.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2020)
Reforma upravnog spora - novi pokušaj - stari problemi
Radošević Ratko S.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
Prigovor u upravnom postupku
Milkov Dragan L., i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2020)
Načelo predvidivosti u upravnom postupku
Milkov Dragan L., i dr.

prikaži sve [184]