Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 17, br. 3, str. 87-96
Tehnologija forenzičkog ispitivanja bakarne žice nakon požara
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
bPolicijska akademija, Beograd

e-adresanikola.milasinovic@kpa.edu.rs
Sažetak
Tehnička forenzika je jako široka naučna oblast. U ovom radu će se govoriti o jednom njenom segmentu koji se odnosi na ispitivanje električnih provodnika nakon požara, u cilju otkrivanja njegovog stvarnog uzroka, tj. prihvatanja ili odbacivanja kvara na elektoinstalacijama kao uzroka požara i pribavljanja informacija istražnim organima za rašavanje postavljenog zadatka. U tu svrhu su izvršena mikrostrukturna ispitivanja preseka bakarne žice korišćenjem optičkog mikroskopa i rendgenostrukturna analiza istih. Opisan je, takođe, i proces pripreme uzoraka kao i tumačenje dobijenih rezultata sa zaključcima donesenim na osnovu pomenutih rezultata ispitivanja. Na osnovu urađenih analiza je zaključeno da je došlo do lokalnog topljenja provodnika pod dejstvom visoke temperature u atmosferi kiseonika, a topljenje je uočeno kod svih ispitivanih uzoraka.
Reference
Cengiz, S., Cengiz, K.A., Cakir, I., Bülent, U.H., Sevindik, A. (2004) SEM-EDS analysis and discrimination of forensic soil. Forensic Sci Int, 141(1): 33-7
Cox, R.J., Peterson, H.L., Young, J., Cusik, C., Espinoza, E.O. (2000) The forensic analysis of soil organic by FTIR. Forensic Sci Int, 108(2): 107-16
Davis, J.R. (2001) Copper and copper alloys. ASM International, Ohio, USA
Djordjević, V., Vukićević, M. (1998) Mašinski materijali - praktikum za vežbe. Beograd: Mašinski fakultet
Đorđević, V. (2000) Mašinski materijali (knjiga) - prvi deo. Beograd: Mašinski fakultet
Hansen, M., Anderko, K. (1958) Constitution of binary alloys. New York: McGraw-Hill
Kruesemann, H. (2009) Innovations in scanning electron microscopy preserve sample integrity and validity in forensic analysis. Forensic magazine
Maksimović, R., Bošković, M., Todorić, U. (1998) Metode fizike, hemije i fizičke hemije u kriminalistici. Beograd: Policijska akademija
Mašković, L. (2009) Forenzički metodi u teoriji rizika. Nauka, bezbednost, policija, vol. 14, br. 1, str. 13-32
Mašković, L., Radovanović, R., Bjelovuk, I. (2009) Prevencija eksplozija i požara u objektima mogućih terorističkih napada. Nauka, bezbednost, policija, 14(3): 1-21
Rendle, D.F. (2003) X-ray diffraction in forensic science. Rigaku J., 19(2), 11-22
Ruffell, A., Wiltshire, P. (2004) Conjunctive use of quantitative and qualitative X-ray diffraction analysis of soils and rocks for forensic analysis. Forensic Sci Int, 145(1): 13-23
Schumann, H. (1981) Metalografija. Belgrade: University of Belgrade - Faculty of technology and metallurgy
Smithells, C.J. (1962) Metals reference book. London-Toronto, itd: Butterworth's, Vol. 1
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2009)
Primena fizičko-hemijskih metoda u oblasti forenzičkih nauka
Radosavljević-Mihajlović Ana

Nauka bezbednost policija (2009)
Primena metode rendgenske difrakcije u različitim oblastima forenzike
Radosavljević-Mihajlović Ana, i dr.

Hemijska industrija (2007)
Proračun faznih ravnoteža u sistemu Ag-In-Sb Calphad metodom
Borisov Ivana I., i dr.

prikaži sve [10]