Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 18  
Back povratak na rezultate
Tehnološko-tehnički aspekti korišćenja ostataka rezidbe voćaka i vinove loze
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. PTR - 273015

Sažetak
Rezidba je jedna od najznačajnijih pomotehničkih mera nege zasada voća i vinove loze. Ostaci rezidbe, kao biomasa, zahtevaju dodatno radno angažovanje, a u izvesnom smislu predstavljaju problem, vezan za njihovo uklanjane sa proizvodnih parcela. U ekstenzivnoj tehnologiji najčešće se vrši sakupljanje i sagorevanje ostataka rezidbe, ili se vrši mlevenje-sitnjenje i zaoravanje. U oba slučaja ostaci rezidbe su izgubljeni kao energetski vredan i količinski značajan izvor toplotne energije. Određivanje optimalnih tehnologija i tehničkih rešenja korišćenja ostataka rezidbe voćaka i vinove loze, radi poboljšanja energetske efikasnosti proizvodnje, predstavlja veoma aktuelni problem. Zbog ekstenzivnije proizvodnje i neracionalnog raspolaganja energijom, u našim uslovima, prikupljanje, obrada, priprema i korišćenje biljnih ostataka nisu našli širu primenu. Pogodnost korišćenja energije iz biomase, kao što su ostaci rezidbe, je u tome što se najčešće nalaze na mestu potrošnje ili u njihovoj blizini. Ostaci rezidbe se mogu koristiti u svom neizmenjenom obliku kao energent u procesima sagorevanja radi dobijanja toplote, kao najstariji način korišćenja.Za najekonomičnije sagorevanje ostataka rezidbe neophodna je njihova priprema, kroz sitnjenje, formiranje snopova, bala i briketa.Sve je veći interes da se biomasa pretvori u drugi vid energije - električnu energiju, ili za dobijanje vrednijih goriva, koja se zatim mogu koristiti u različitim uređajima.
Reference
*** (2005) Statistički godišnjak Srbije 2005. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
Babić, M., Babić, L., Martinov, M. (1994) Stanje i mogućnosti korišćenja biomase kao goriva u poljoprivredi. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 20, br. 4, str. 171-178
Babić, M., Brkić, M., Babić, L. (1991) Korišćenje otpada od prečišćavanja zrna kao goriva za sušenje. Termotehnika, 22(1), str. 89-98
Brkić, M., Galić, S., Vrtikapa, N. (2007) Energetska efikasnost sušenja semenskog kukuruza u klipu sopstvenim oklaskom. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 1-2, str. 106-115
Brkić, M., Janić, T. (2006) Sušenje povrća u tunelskim sušarama biomasom na malom gazdinstvu. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 71-78
Brkić, M. (2007) Energetski i ekonomski aspekt korišćenja zrna kukuruza kao goriva u sušarama za zrno. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 1-2, str. 26-33
Bulatović, S.Đ. (1996) Biologija voćaka i rezidba. Beograd: Nolit
Commission of the European Communities (1996) Baler for the harvesting without shredding of pruning-wood from vineyards and fruit trees in general. Directorate-General Energy, Contract No EE/089/82
Costello, R., Chum, H.L. (1998) Biomass, bioenergy, and carbon management. u: BioEnergy '98: Expanding BioEnergy Partnerships, 11-17
de Salvador, F.R., Fideghelli, C. (1993) Peach training systems to improve management efficiency and reduce cost. Acta Horticulturae, 349, str. 33-37
di Blasi, C., Tanzi, V., Lanzetta, M. (1997) A study on the production of agricultural residues in Italy. Biomass and Bioenergy, vol. 12, br. 5, str. 321-331
Đajić, N. (2002) Novi i obnovljivi izvori - šansa za održivi razvoj energetike Jugoslavije. u: Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene u zemlji, Podgorica, naučni skupovi, knjiga 58, knjiga 7, 15-20
Grubor, B., Repić, B. (1998) Mogućnost korišćenja mlevene biomase kao goriva u postojećim agregatima toplog vazduha na tečno gorivo. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, (2) 3 str. 112-114
Ilić, M. (2003) Uvod o tehnologijama konverzije biomase. u: Energetski potencijal i karakteristike ostataka biomase i tehnologije za njenu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji, s. 109-112, Studija je urađena u okviru projekta ev. broj NP EE611-113A finansiranog od strane Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd
Ilić, M., Grubor, B., Tešić, M. (2004) The state of biomass energy in Serbia. Thermal Science, vol. 8, br. 2, str. 5-20
International Energy Agency, OECD (2007) Renewable in global energy supply. Paris: IEA
International Energy Agency, OECD (2006) Biofuels in a global context sustainable biofuels certification stakeholder. u: Meeting Renewable Energy Unit, Lausanne
Janić, T., Brkić, M., Erdeljan, Z. (1998) Sagorevanje balirane biomase. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 2, 3, str. 117-121
Mardikis, M., Nikolaou, A., Djouras, N., Panoutsou, C. (2004) Agricultural biomass in Greece: Current and future trends, biomass and agriculture: Sustainability, markets and policies. u: Biomass and agriculture: Sustainability, markets and policies, Paris: OECD Publication Service
Martinov, M., Tešić, M., Brkić, M. (2006) Ostaci biljne proizvodnje kao izvor energije - case study opština Bečej, PIK 'Bečej'. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 10-17
Martinov, M., Tešić, M., Brkić, M. (2004) Solid biomass as renewable energy source case study for Becej community. Agricultural Engineering, vol. 10, br. 1-4, str. 39-46
Milić, D., Lukač-Bulatović, M. (2005) Stanje i tendencije proizvodnje voća u Srbiji. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 3-4, str. 94-97
Mitić, D. (1998) Briketiranje biomase. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 2 , br. 3, str. 67-70
Novaković, D., Đević, M., Vulić, T. (2002) Produkti rezidbe voćaka i vinove loze kao energetski materijal. u: Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene u zemlji, Podgorica, naučni skupovi, knjiga 58, odjeljenje prirodnih nauka, knjiga 7, 107-112
Oka, S.N., Jovanović, L.L. (1997) Biomasa - obnovljiv izvor energije. Beograd: Jugoslovensko društvo termičara
Perunović, P., Brkić, M., Pešenjanski, I., Janić, T. (1998) Poljoprivredni otpaci - briketirati ili ne. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 2-3, str. 96-98
Radivojević, D. (2002) Uticaj uzgojnih oblika na vegetativni i generativni potencijal sorti breskve. Beograd, magistarska teza
Radojević, R., Živković, M., Urošević, M., Vulić, T., Radivojević, D. (2005) Biljni ostatci rezidbe voćnjaka kao biomasa i obnovljivi izvor energije. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 3-4, str. 85-87
Rakin, P. (2002) Obnovljivi izvori energije na početku trećeg milenijuma. u: Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene u zemlji, Podgorica, naučni skupovi, knjiga 58, odjeljenje prirodnih nauka, knjiga 7, 21-29
Sabo, A., Ponjičan, O. (1998) Energetski potencijal biomase u zasadima jabuke i mogućnost korišćenja / Energetic potential from biomass in apple orchard and use possibility. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, (2) 3 str. 106-108
Samardžija, M., Furman, T., Tomić, M., Savin, L., Nikolić, R., Simikić, M. (2007) Prednosti proizvodnje biodizela u malim postrojenjima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 196-204
Sibalszky, Z. (1998) Racionalizacija energije u poljoprivredi - trendovi razvoja u svetu. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 2, 1-2, str. 1-3
Tešić, M., Babić, M., Martinov, M. (2007) Predstojeći podsticaji za korišćenje biomase kao energenta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 1-2, str. 53-59
Tešić, M., Igić, S., Adamović, D. (2006) Proizvodnja energije - novi zadatak i izvor prihoda za poljoprivredu. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 1-9
Todorović, M., Kosi, F. (1998) Obnovljivi izvori energije i sirovina - tehnologije korišćenja biomase za energiju i industriju. u: Informacione tehnologije i razvoj poljoprivredne tehnike, DPT'98, Beograd, 29-36
Zirojević, D. (1974/1979) Poznavanje sorata vinove loze. Beograd: Nolit, I i II
Zubac, M. (1998) Tehnologija briketiranja - peletiranja biomase. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 2, 1-2, str. 49-51
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka