Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 64, br. 1, str. 356-366
Državna i Interna revizija u procesu kontrole budžeta odbrane Republike Srbije
Komanda kopnene vojske, Generalštab Vojske Srbije, Beograd
Ključne reči: Državna revizorska institucija; Interna revizija; Interna revizija MO; Povelja interne revizije; Etički kodeks interne revizije
Sažetak
Srbija, njen privredni i društveni sistem, ali i svest građana u procesu tranzicije, doživeli su velike promene. Orijentacija ka zapadnim modelima organizovanja države postali su marker razvoja društva, a ostvarenje želja za boljim životom traži se kroz proces pridruživanja Evropskoj uniji. U okolnostima još uvek aktuelne svetske ekonomske krize, intencija je racionalizacija trošenja novca poreskih obveznika. Naime, trošenje javnih finansija mora da bude zakonsko, namensko i racionalno. To je uslovilo nastanak novih institucija koje vrše kontrolu javnih finansija: Državne revizorske institucije (DRI) i interne revizije (IR), i uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod javnih subjekata. U Srbiji je DRI počela sa radom tek krajem 2008. godine. To je nezavisna institucija, najvažnija u procesu kontrole javnih finansija, državnog budžeta, kontrole rada javnih preduzeća i budžeta lokalnih samouprava. Do sada je publikovala dva izveštaja o reviziji završnog računa u kojima je ukazano, pred brojnih nepravilnosti u trošenju budžetskih sredstava, na nepostojanje stabilnog sistema interne revizije u revidiranim ministarstvima. U godini 2011. Državna revizorska institucija je obavila reviziju poslovanja Ministarstva odbrane kontrolom trošenja budžeta dodeljenog sistemu odbrane, revizijom javnih nabavki, ali i kontrolu sistema plata i naknada pripadnika Ministarstva. Takođe, početkom godine formirano je Odeljenje interne revizije MO, nova organizacijska celina koja treba da se bavi poslovima interne revizije u sistemu odbrane. U radu je ukazano na značaj implementacije državne i interne revizije u budžetskom sistemu Republike Srbije, ali i na potrebu postojanja jedinstvenog kontrolnog sistema, interne revizije MO, koji će vršiti nadgledanje finansijskih sredstava i imovine države koji su dodeljeni na upravljanje sistemu odbrane.
Reference
*** (2002-2006) Zakon o budžetskom sistemu. Sl. glasnik RS
*** (2005-2007) Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji. Sl. glasnik RS
*** (2003-2006) Uredba o budžetskom računovodstvu. Sl. glasnik RS
*** (2007) Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru. Sl. glasnik RS, br. 82
*** (2009) Pravilnik o uslovima, načinu i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Sl. glasnik RS, br. 46
*** (2007) Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju, Komora ovlašćenih revizora. Sl. glasnik RS, br. 38
*** (2004-2007) Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije. Sl. glasnik RS
*** (2011) Povelja interne revizije, Etički kodeks interne revizije. Službeni vojni list, br. 01
*** Kodeks etike internih revizora. SAD: Institut interne revizije
Andrić, M., Jakšić, D. (2006) Regulatorni okvir državne revizije - pretpostavke, problemi i perspektive. u: Međunarodna profesionalna regulativa kao osnova kvaliteta finansijskog izveštavanja, Simpozijum SRRS (37), Zlatibor, Beograd: SRRS
Carmichael, J.W. (1989) Auditing concepts and methods: A guide to current theory and practice. New York: McGraw Hill, Inc
Čalija, N. (2005) Državna revizija i njeno institucionalno uređenje. u: Simpozijum SRRS (36)
Komora ovlašćenih revizora (2007) Program polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor. Sl. glasnik RS, br. 38
Stanković, S. (2009) Oblici nadzora nad javnim rashodima. Ekonomika, vol. 55, br. 1-2, str. 204-215
Stanković, S. (2009) Modeli organizovanja vrhovnih revizijskih institucija i predlozi za unapređenje državne revizije u Republici Srbiji. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 9-10, str. 439-450
Stanković, S. (2008) Limska deklaracija - osnova razvoja državne revizije u Republici Srbiji. Poslovna politika, vol. 37, br. 12, str. 17-21
Stanković, S. (2010) Izazovi državne revizije u Republici Srbiji. Revizor, vol. 13, br. 49, str. 87-101
Stanković, S. (2010) Komparativna analiza organizacije državnih revizorskih institucija. Računovodstvo, vol. 54, br. 1-2, str. 84-97
Stanković, S. (2009) Poslovna etika državne revizije. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 21, str. 47-56
Stanković, S. (2009) Perspektive razvoja državne revizije u Republici Srbiji. Revizor, vol. 12, br. 45, str. 15-25
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.